6.2. Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

Bon na cyfryzację - Wdrożenie innowacji dzięki wprowadzeniu technologii cyfrowych.

Chcesz wiedzieć więcej?

Chcesz wiedzieć więcej?

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz na:

kontakt@cashflowgroup.pl

lub wyślij formularz, oddzwonimy.

 

  Dofinansowanie na zakup lub licencjonowanie oprogramowania.

  Bon na cyfryzację
  Od 20 września przedsiębiorstwa dotknięte skutkami pandemii będą mogły składać wnioski na bezzwrotne wsparcie w wysokości 85% do 255 tys. zł na wprowadzenie technologii cyfrowych do swojego przedsiębiorstwa w rezultacie czego zostanie wprowadzona zmiana sposobu działania przedsiębiorstwa lub dodatkowo zmiana produktów firmy.

  Dofinansowanie na poziomie 85% do 255 tys. zł. na zakup lub licencjonowanie oprogramowania.

  Wsparcie przyznawane w formie ryczałtu, skalkulowanego przez przedsiębiorcę na podstawie szacunku wydatków do poniesienia w ramach projektu.

  Budżet programu to 110 mln PLN.

  Wykaz PKD:
  https://cashflowgroup.pl/pl/blog/bon-na-cyfryzacje-wykaz-pkd/

  Bony na cyfryzację przeznaczone są na wprowadzenie przez MŚP innowacji (nowego lub znacząco ulepszonego procesu wprowadzanego w przedsiębiorstwie lub dodatkowo produktu wprowadzanego na rynek) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Dzięki wprowadzeniu technologii cyfrowych dokonana zostanie zmiana sposobu działania przedsiębiorcy lub dodatkowo – zmiana produktów. Instrument ma sprzyjać tworzeniu warunków skutecznego funkcjonowania MŚP w stanie pandemii oraz po jej zakończeniu, w konsekwencji wzmocni ich konkurencyjność i odporność na kolejne kryzysy.  Bony na cyfryzację mają sprzyjać łagodzeniu skutków wystąpienia pandemii COVID-19 służyć ograniczaniu ryzyk gospodarczych i społecznych wywoływanych przez pandemię, a także transformacji cyfrowej gospodarki.

  Czy wiesz, że...

  • 38% o tyle wzrosły nakłady europejskich firm na oprogramowanie w dekadzie po kryzysie finansowym, mimo że ogólne nakłady inwestycyjne w tym czasie spadły
  • Cyfryzacja to główny mega trend współczesności.
  • 69% firm zamierza korzystać z nowoczesnych form komunikowania się z klientem,
  • 45% firm zamierza wykorzystywać internetowe kanały sprzedaży i obsługi klienta,
  • 27% zamierza korzystać z systemów do zarządzania i monitorowania pracy zdalnej.

  Jaki jest cel projektu?

  Celem działania jest zapewnienie wsparcia finansowego dla MŚP na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w tym na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, oraz w ograniczonym zakresie środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności w wyniku pandemii koronawirusa.

  Kto może się ubiegać o wsparcie?

  O dofinansowanie mogą ubiegać się firmy z sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Preferowane wybrane branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemię COVID-19.

  Termin naboru wniosków o dofinansowanie

  6 września – ogłoszenie konkursu  – wtedy będziemy znać wszystkie szczegóły konkursu,

  20 września – rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie – możemy składać wnioski,

  20 października – zakończenie naboru wniosków – już nic się nie da zrobić.

  Przykłady na co można pozyskać dofinansowanie

  • Oprogramowanie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa oraz produkcją,
  • Oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi.
  • Technologie automatyzujące procesy produkcji czy badań nad innowacjami,
  • Narzędzia cyfrowe do współpracy zdalnej, Narzędzia big data, usługi w chmurze
  • Inne niewymienione oprogramowanie do zarządzania procesami w przedsiębiorstwie oraz jego komunikowaniem się z otoczeniem.

  Wykaz PKD

  Wykaz kodów PKD branż uznanych za najbardziej dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID19:

  47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

  47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

  47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

  47.89.Z, Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

  49.32.Z Działalność taksówek osobowych

  49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

  55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

  56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

  56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

  56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

  56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

  56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

  59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

  59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

  59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

  59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

  59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

  71.11.Z Działalność w zakresie architektury

  74.20.Z Działalność fotograficzna

  77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

  77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

  79.11.A Działalność agentów turystycznych

  79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

  79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

  79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

  82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

  85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

  85.52.ZPozaszkolne formy edukacji artystycznej

  85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

  85.59.A Nauka języków obcych

  85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

  86.10.Z Działalność szpitali

  86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

  86.90.D Działalność paramedyczna

  90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

  90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

  90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza

  90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

  91.02.Z Działalność muzeów

  93.11.Z Działalność obiektów sportowych

  93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

  93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

  93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

  93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

  93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

  96.02.ZFryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

  96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  Wykaz kodów PKD Bon na cyfryzacje

  Zobacz również

  KPO Dofinansowanie 90% HoReCa

  Odkryj Dotacje KPO dla HoReCa! Zgarnij do 90% wsparcia, nawet 540 tys. zł. na rozwój Twojego biznesu. Dofinansowanie HoReCa czeka na Ciebie!"

  Termin:

  Od 6 maja 2024 r.

  Kwota:

  540

  Województwo:

  Wszystkie

  1.2 Badania rozwój innowacje w przedsiębiorstwach FE SL

  Nawet 80% dofinansowania na działalność badawczo-rozwojową.

  Termin:

  Do 9 stycznia 2024r.

  Kwota:

  Minimum 2 mln zł.

  Województwo:

  Śląskie

  Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych – Dotacje unijne – Badania i rozwój ulga B+R

  Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej dla firm z Dolnego Śląska. Ulga B+R, prace badawczo-rozwojowe. Dotacje na badania i rozwój.

  Termin:

  Od 15 lutego

  Kwota:

  Do 10 mln zł

  Województwo:

  Dolnośląskie

  RPO Śląskie Mikroinwestycje w MŚP – Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

  Wsparcie MŚP na rzecz transformacji w województwie śląskim. Do 60% dotacji na zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania.

  Termin:

  Do 26 września 2023 r.

  Kwota:

  Projekt do 2 mln zł.

  Województwo:

  Śląskie

  Dofinansowanie na wdrożenie rozwiązań przemysłu 4.0 dla Polski Wschodniej PARP – Jak pozyskać dofinansowanie, dotacje dla MŚP

  Przemysł 4.0. Nowy Program z dofinansowaniem do 85% na wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0.

  Termin:

  Od 2.08.2023 do 08.11.2023 r.

  Kwota:

  85% dotacji, do 3 mln zł.

  Województwo:

  Polska Wschodnia

  Wsparcie MŚP na rzecz transformacji RPO Śląskie 2021-2027

  Wsparcie MŚP na rzecz transformacji w województwie śląskim. Do 60% dotacji na zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania.

  Termin:

  Kwota:

  Województwo:

  wsparcie MŚP

  Inwestycje MŚP FEDS

  Wsparcie inwestycyjne dla MŚP (w tym w obszarze zrównoważonej turystyki) z sektora produkcyjnego i usługowego, przyczyniające się do rozbudowy (dywersyfikacji, unowocześnienia) przedsiębiorstwa oraz zwiększenia jego konkurencyjności, poprzez m.in. zakup maszyn i sprzętu lub zakup własności intelektualnej

  Termin:

  Od 5 lipca do 4 sierpnia

  Kwota:

  Do 20 mln zł

  Województwo:

  Dolnośląskie

  Innowacje MŚP

  Kredyt ekologiczny

  Kredyt ekologiczny to bezzwrotne dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej w Twojej firmie. Otrzymaj nawet 70% dotacji na wymianę starych maszyn i urządzeń. Wykorzystaj OZE w swojej firmie.

  Termin:

  Od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 r.

  Kwota:

  10 mln zł

  Województwo:

  Wszystkie

  Kredyt ekologiczny

  Ścieżka SMART

  Ścieżka SMART to projekt modułowy, który umożliwia dofinansowanie działalności B+R, wdrożenia innowacji, internacjonalizacji, cyfryzacji i zazielenienia przedsiębiorstwa.

  Termin:

  Od 21 lutego 2023

  Kwota:

  Do 50 mln zł.

  Województwo:

  Wszystkie

  Ścieżka Smart dofinansowanie na B+R i wdrożenie innowacji
  //
  Zapisz się do newslettera

  Cash Flow Group © 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Projekt i realizacja: Jan Kobiałka

  Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.