Dofinansowanie na wdrożenie rozwiązań przemysłu 4.0 dla Polski Wschodniej PARP – Jak pozyskać dofinansowanie, dotacje dla MŚP

Przemysł 4.0. Nowy Program z dofinansowaniem do 85% na wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0.

Chcesz wiedzieć więcej?

Chcesz wiedzieć więcej?

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz na:

kontakt@cashflowgroup.pl

lub wyślij formularz, oddzwonimy.

 

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nowy konkurs Przemysł 4.0, który finansowany jest ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

  Jakie są główne wymogi wsparcia? Program ma na celu wsparcie firm w zakresie wdrożenia innowacji w procesie biznesowym, zwłaszcza w automatyzacji i robotyzacji procesu produkcji. Ważne jest, aby projekt obejmował co najmniej jeden z następujących etapów:

  1. Proces technologiczny.
  2. Magazynowanie surowców.
  3. Transport wewnętrzny.
  4. Kontrola jakości.
  5. Pakowanie.

  Cel Programu:

  Wsparcie inwestycji w automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych.
  Promowanie innowacji w procesie biznesowym i produktowym.

  Wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Makroregionie Polski Wschodniej

  Maksymalne dofinansowanie:
  85% kosztów kwalifikowalnych dla usług doradczych (audyt technologiczny, opracowanie mapy drogowej, szkolenia).
  50% kosztów dla usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej.
  Ograniczenia: Koszty objęte regionalną pomocą inwestycyjną określone wg mapy pomocy regionalnej.

  Budżet programu: 100 000 000 PLN.
  Poziom dofinansowania: Do 85%, w zależności od rodzaju wydatku i pomocy.
  Minimalna wartość kosztów: 200 000 PLN.

  Dofinansowanie na wdrożenie rozwiązań przemysłu 4.0.

  Chcesz przekształcić swoje przedsiębiorstwo w kierunku nowoczesnego Przemysłu 4.0? Nasz program dofinansowania skierowany jest do mikro-, małych i średnich firm z Polski Wschodniej, pragnących wdrożyć innowacje, automatyzację i robotyzację. To Twoja szansa na zmodernizowanie biznesu i zwiększenie konkurencyjności na rynku. Dowiedz się więcej o kryteriach i korzyściach!

  1. Przemysł 4.0:
   • Co to jest? To nowa era w przemyśle, która łączy fizyczny świat z cyfrowym. Wykorzystuje najnowsze technologie, takie jak sztuczna inteligencja czy komunikacja maszyna-do-maszyny, aby sprawić, że fabryki stają się bardziej inteligentne, zautomatyzowane i zintegrowane.
   • Jak działa? Dzięki takiemu podejściu maszyny mogą ze sobą „rozmawiać”, a pracownicy mogą monitorować i optymalizować produkcję w czasie rzeczywistym za pomocą komputerów czy smartfonów. Ważne jest też, że wszystko to działa bezpiecznie.
   • Po co to komu? To pozwala firmom produkować efektywniej, szybciej i taniej, a także dostosowywać się do potrzeb rynku.
  2. Automatyzacja i Robotyzacja:
   • Co to jest Automatyzacja? To zastępowanie ludzkiej pracy przez maszyny. Przykładowo, zamiast ręcznie pakować produkty do pudełek, maszyna to robi szybko i dokładnie.
   • A co to Robotyzacja? To specjalny rodzaj automatyzacji, gdzie główną rolę odgrywają roboty. Jeśli w fabryce zamiast pracownika podnoszącego ciężkie przedmioty pracuje robot, to jest to przykład robotyzacji.
   • Dlaczego warto to rozróżniać? Choć oba pojęcia są podobne, nie zawsze automatyzacja oznacza użycie robotów. Może chodzić o proste maszyny lub systemy komputerowe. Robotyzacja zawsze dotyczy specyficznych maszyn, czyli robotów.

  Nasz Facebooka oraz dedykowana podstrona z dotacjami dostarczą Ci potrzebnych informacji. Zachęcamy również do sprawdzenia https://www.parp.gov.pl.


  Transformacja Przemysłu 4.0: Jak Pozyskać Dofinansowanie dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

  W dzisiejszych czasach przemysł przechodzi przez rewolucję, znaną jako Przemysł 4.0. Dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), ta transformacja otwiera nowe możliwości, ale także stawia wyzwania. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, cyfrowa transformacja, oraz pozyskanie odpowiednich funduszy to kluczowe elementy skutecznego dostosowania się do dynamicznie zmieniającego się środowiska biznesowego. W niniejszym artykule omówimy, jak MŚP mogą pozyskać dofinansowanie w ramach Przemysłu 4.0, zwracając uwagę na kluczowe aspekty konkurencyjności w zakresie Przemysłu 4.0.

  1. Co To Jest Przemysł 4.0 i Jakie Ma Znaczenie Dla Przedsiębiorstw? Przedsiębiorca 2023.

  Przemysł 4.0 to koncepcja, która obejmuje cyfrową transformację procesów produkcyjnych, wykorzystanie najnowszych technologii, takich jak robotyzacja i automatyzacja, oraz integrację systemów informatycznych w celu poprawy efektywności i konkurencyjności. Dla MŚP, uczestnictwo w tej rewolucji oznacza zdolność do wdrażania innowacji, dostosowywania się do nowych modeli biznesowych i utrzymania zdolności do konkurowania na rynku.

  2. Dlaczego Warto Zainwestować w Wdrożenie Rozwiązań Przemysłu 4.0?

  Wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0 przynosi liczne korzyści, w tym zwiększoną efektywność procesów biznesowych, poprawę jakości produktów, oraz zdolność do szybkiego reagowania na zmiany na rynku. Ponadto, firmy, które skutecznie wdrażają innowacyjne technologie, mogą liczyć na wsparcie finansowe, co sprawia, że inwestycja staje się jeszcze bardziej opłacalna.

  3. Jak Pozyskać Dofinansowanie w Ramach Przemysłu 4.0?

  3.1 Otrzymać Dofinansowanie: Jakie Są Dostępne Źródła Finansowania?

  Pozyskanie dofinansowania to kluczowy krok w procesie transformacji. Istnieje wiele źródeł, takich jak fundusze europejskie, dotacje Przemysłu 4.0, czy konkursy na innowacje, które mogą wesprzeć MŚP w finansowaniu projektów związanych z Przemysłem 4.0. Ważne jest, aby śledzić nabory wniosków i aktywnie ubiegać się o dostępne środki.

  3.2 Korzyści Z Pozyskania Dofinansowania: Jak Finansować Wdrożenia?

  Dofinansowanie może obejmować różne aspekty, takie jak zakup wartości niematerialnych i prawnych, finansowanie badań i rozwoju (B+R), czy też wsparcie w zakresie zakupu nowych technologii. Skorzystanie z dostępnych środków pozwala przedsiębiorstwom na zrealizowanie projektów, których realizacja bez wsparcia finansowego byłaby znacznie trudniejsza.

  3.3 Proces Ubiegania Się o Dofinansowanie: Jak Przygotować Właściwy Wniosek? Dofinansowanie na wdrożenie rozwiązań przemysłu 4.0.

  Nabór wniosków o dofinansowanie to konkurencyjny proces, dlatego kluczowe jest staranne przygotowanie wniosku. Firmy powinny skupić się na przedstawieniu konkretnych celów projektu, potencjalnych korzyściach, oraz planie jego realizacji. Warto również podkreślić, w jaki sposób projekt przyczyni się do transformacji w kierunku Przemysłu 4.0.

  4. Jakie Są Konkretne Działania związane z Transformacją w Kierunku Przemysłu 4.0?

  4.1 Wdrożenia Przemysłowe: Jak Przystosować Procesy Produkcyjne do Nowych realiów?

  Wdrożenia przemysłowe to kluczowy element transformacji. Przedsiębiorstwa muszą dostosować swoje procesy produkcyjne do wymogów Przemysłu 4.0, co często obejmuje wprowadzenie robotyzacji, cyfryzacji oraz tworzenie systemów cyber-fizycznych. Dofinansowanie może pomóc w sfinansowaniu zakupu nowoczesnych technologii i wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań.

  4.2 Automatyzacja Procesów Biznesowych: Jak Zwiększyć Efektywność Działalności?

  Automatyzacja procesów biznesowych to kluczowy element Przemysłu 4.0. Firmy powinny skoncentrować się na identyfikacji obszarów, gdzie automatyzacja może przynieść największe korzyści. Dofinansowanie może pokryć koszty zakupu i wdrożenia nowoczesnych systemów, co z kolei przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności.

  4.3 Robotyzacja i Cyfryzacja: Jak Wykorzystać Potencjał Nowych Technologii?

  Robotyzacja i cyfryzacja stanowią istotny element transformacji Przemysłu 4.0. Inwestycje w robotykę mogą znacząco zwiększyć efektywność produkcji, jednocześnie redukując koszty. Dofinansowanie może być kluczowe dla firm, które chcą skorzystać z potencjału nowych technologii, ale obawiają się kosztów związanych z ich wdrożeniem.

  5. Podsumowanie: Kluczowe Aspekty Transformacji Przemysłu 4.0 dla MŚP

  • Pozyskanie Dofinansowania: Zdobycie funduszy na projekty związane z Przemysłem 4.0 to kluczowy element sukcesu.
  • Wdrożenia Przemysłowe: Dofinansowanie pozwala na zakup nowoczesnych technologii i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.
  • Automatyzacja Procesów: Koncentracja na automatyzacji procesów biznesowych zwiększa efektywność działalności.
  • Robotyzacja i Cyfryzacja: Wykorzystanie potencjału nowych technologii przekłada się na konkurencyjność na rynku.

  Transformacja Przemysłu 4.0 to nie tylko konieczność, ale także szansa dla MŚP na rozwój i utrzymanie konkurencyjności. Dofinansowanie stanowi kluczowy element, który umożliwia przedsiębiorstwom skorzystanie z wszystkich korzyści, jakie niesie ze sobą Przemysł 4.0. Zatem, już dziś warto rozpocząć proces pozyskiwania środków na transformację, aby być gotowym na wyzwania przyszłości.

  Przemysłowy internet rzeczy, patent, podmiot, big data. Dofinansowanie na wdrożenie rozwiązań przemysłu 4.0.

  Kto może ubiegać się o wsparcie?

  O dofinansowanie w ramach tego naboru mogą się starać mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Aby ubiegać się o wsparcie, przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie makroregionu Polski Wschodniej, czyli w jednym z następujących województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego. Jeśli chodzi o województwo mazowieckie, wsparcie jest dostępne dla przedsiębiorstw działających poza regionem warszawskim stołecznym, co oznacza wyłączenie m.st. Warszawy oraz powiatów: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński.”Chcesz przekształcić swoje przedsiębiorstwo w kierunku nowoczesnego Przemysłu 4.0? Nasz program dofinansowania skierowany jest do mikro-, małych i średnich firm z Polski Wschodniej, pragnących wdrożyć innowacje, automatyzację i robotyzację. To Twoja szansa na zmodernizowanie biznesu i zwiększenie konkurencyjności na rynku. Dowiedz się więcej o kryteriach i korzyściach!”

  Co może być przedmiotem dofinansowania?

  Dofinansowanie możesz przeznaczyć na:

  1. Ekspertów doradczych, którzy pomogą ocenić technologiczną gotowość Twojej firmy (tzw. audyt technologiczny) oraz stworzyć plan (mapę drogową) wprowadzenia nowych technologii.
  2. Konsultantów, którzy pomogą Ci wdrożyć ten plan w praktyce.
  3. Zakup maszyn, sprzętu czy innych trwałych rzeczy dla firmy – ale nie możesz na to kupić budynków czy terenów.
  4. Oprogramowanie i patenty, jak np. licencje czy specjalistyczną wiedzę (know-how), a także inne prawa intelektualne.
  5. Specjalistyczne programy komputerowe, które pomogą wprowadzić automatyzację i robotyzację w Twojej firmie, jak narzędzia IT czy systemy do kontroli i komunikacji z maszynami.
  6. Budowę i materiały, które są potrzebne do zainstalowania maszyn – ale tylko jeśli te koszty są mniej niż 10% wartości zakupionych maszyn.
  7. Szkolenia dla pracowników, żeby nauczyli się obsługiwać nowe technologie.
  8. Pewne formy zabezpieczenia pieniędzy, które dajesz na początek projektu (tzw. zaliczki).

  Ile mogę pozyskać?

   1. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w tym naborze wynoszą 100 000 000 PLN.
   2. Poziom dofinansowania może wynieść do 85% w zależności od rodzaju wydatku i pomocy.
   3. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 200 000 PLN.
   4. Maksymalna wartość dofinansowania projektu może wynieść:
    • 85% kosztów kwalifikowalnych dla usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego, opracowaniem mapy drogowej i niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej, oraz usług szkoleniowych.
    • 50% kosztów kwalifikowalnych dla usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej.
    • Koszty objęte regionalną pomocą inwestycyjną będą określone zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

   Maksymalna suma dofinansowania dla jednego projektu wynosi 3 000 000 PLN.

  Termin składania wniosków

  Termin składania wniosków o dofinansowanie wynosi: od 2 sierpnia 2023 r. do 8 listopada 2023 r., godz. 16:00.

   

  Co dalej zrobić?

  Skontaktuj się z nami!
  Zweryfikujemy Twój pomysł pod kątem słabych i mocnych stron w celu określenia szans uzyskania dotacji.

  Zobacz również

  KPO Dofinansowanie 90% HoReCa

  Odkryj Dotacje KPO dla HoReCa! Zgarnij do 90% wsparcia, nawet 540 tys. zł. na rozwój Twojego biznesu. Dofinansowanie HoReCa czeka na Ciebie!"

  Termin:

  Od 6 maja 2024 r.

  Kwota:

  540

  Województwo:

  Wszystkie

  1.2 Badania rozwój innowacje w przedsiębiorstwach FE SL

  Nawet 80% dofinansowania na działalność badawczo-rozwojową.

  Termin:

  Do 9 stycznia 2024r.

  Kwota:

  Minimum 2 mln zł.

  Województwo:

  Śląskie

  Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych – Dotacje unijne – Badania i rozwój ulga B+R

  Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej dla firm z Dolnego Śląska. Ulga B+R, prace badawczo-rozwojowe. Dotacje na badania i rozwój.

  Termin:

  Od 15 lutego

  Kwota:

  Do 10 mln zł

  Województwo:

  Dolnośląskie

  RPO Śląskie Mikroinwestycje w MŚP – Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

  Wsparcie MŚP na rzecz transformacji w województwie śląskim. Do 60% dotacji na zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania.

  Termin:

  Do 26 września 2023 r.

  Kwota:

  Projekt do 2 mln zł.

  Województwo:

  Śląskie

  Dofinansowanie na wdrożenie rozwiązań przemysłu 4.0 dla Polski Wschodniej PARP – Jak pozyskać dofinansowanie, dotacje dla MŚP

  Przemysł 4.0. Nowy Program z dofinansowaniem do 85% na wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0.

  Termin:

  Od 2.08.2023 do 08.11.2023 r.

  Kwota:

  85% dotacji, do 3 mln zł.

  Województwo:

  Polska Wschodnia

  Wsparcie MŚP na rzecz transformacji RPO Śląskie 2021-2027

  Wsparcie MŚP na rzecz transformacji w województwie śląskim. Do 60% dotacji na zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania.

  Termin:

  Kwota:

  Województwo:

  wsparcie MŚP

  Inwestycje MŚP FEDS

  Wsparcie inwestycyjne dla MŚP (w tym w obszarze zrównoważonej turystyki) z sektora produkcyjnego i usługowego, przyczyniające się do rozbudowy (dywersyfikacji, unowocześnienia) przedsiębiorstwa oraz zwiększenia jego konkurencyjności, poprzez m.in. zakup maszyn i sprzętu lub zakup własności intelektualnej

  Termin:

  Od 5 lipca do 4 sierpnia

  Kwota:

  Do 20 mln zł

  Województwo:

  Dolnośląskie

  Innowacje MŚP

  Kredyt ekologiczny

  Kredyt ekologiczny to bezzwrotne dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej w Twojej firmie. Otrzymaj nawet 70% dotacji na wymianę starych maszyn i urządzeń. Wykorzystaj OZE w swojej firmie.

  Termin:

  Od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 r.

  Kwota:

  10 mln zł

  Województwo:

  Wszystkie

  Kredyt ekologiczny

  Ścieżka SMART

  Ścieżka SMART to projekt modułowy, który umożliwia dofinansowanie działalności B+R, wdrożenia innowacji, internacjonalizacji, cyfryzacji i zazielenienia przedsiębiorstwa.

  Termin:

  Od 21 lutego 2023

  Kwota:

  Do 50 mln zł.

  Województwo:

  Wszystkie

  Ścieżka Smart dofinansowanie na B+R i wdrożenie innowacji
  //
  Zapisz się do newslettera

  Cash Flow Group © 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Projekt i realizacja: Jan Kobiałka

  Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.