Wsparcie MŚP na rzecz transformacji RPO Śląskie 2021-2027

Wsparcie MŚP na rzecz transformacji w województwie śląskim. Do 60% dotacji na zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania.

Chcesz wiedzieć więcej?

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń do nas:

+48 693 953 427

Cashflow
Specjalista ds. dotacji

kontakt@cashflowgroup.pl

lub wyślij formularz, oddzwonimy.

 

  Działanie FESL.10.03 – Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

  Cel szczegółowy konkursu: FST.CP6.I – Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

  Instytucja Pośrednicząca: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

  Budżet konkursu: 425 500 000,00 zł

  Makroinwestycje w MŚP

  Opis: Działanie FESL.10.03 „Wsparcie MŚP na rzecz transformacji” ma na celu umożliwienie regionom i ludności łagodzenia skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii Europejskiej na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050, zgodnie z porozumieniem paryskim. Działanie to skupia się na wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które odgrywają istotną rolę w procesie transformacji. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości pełni rolę instytucji pośredniczącej w realizacji tego działania. Całkowita wysokość alokacji ze środków Unii Europejskiej wynosi 425 500 000,00 EUR.

  Kto może uzyskać dofinansowanie?

  W konkursie będą mogły brać udział przedsiębiorstwa z sektora MŚP z konkretnych podregionów województwa śląskiego: katowickiego, bielskiego, tyskiego, rybnickiego, gliwickiego, bytomskiego i sosnowieckiego. 

  Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

  Nabór będzie skierowany do przedsiębiorstw produkcyjnych jak i usługowych. Wsparcie będzie udzielane na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Możliwe zakupy w projekcie:

  • Zakup maszyn i urządzeń,
  • Zakup oprogramowania.

  Ile mogę pozyskać?

  • Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 5 000 000,00 PLN. Jest to wartość obowiązująca na etapie aplikowania (do wyboru projektu włącznie) Wsparcie będzie miało charakter dotacji.
  • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 60%.

  Kiedy można złożyć wniosek?

  Termin naboru wniosków o dofinansowanie został zaplanowany w następujący sposób:

  • Rozpoczęcie naboru wniosków 16 maja 2023 r.
  • Zakończenie naboru wniosków 27 sierpnia 2023 r.

  Jako doświadczeni konsultanci, specjalizujemy się w przygotowywaniu skutecznych wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. Pomagamy firmom, które planują zasadniczą zmianę procesu produkcji, dywersyfikację działalności, zwiększenie zdolności produkcyjnej lub utworzenie nowego zakładu zgodnie z art. 14 GBER. Znajomość lokalnego rynku pozwala nam skutecznie przyczyniać się do transformacji województwa śląskiego. Nasza pomoc skierowana jest zarówno do przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i usługowych.

  Dofinansowanie może obejmować inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne, roboty i materiały budowlane. Minimalna wartość dofinansowania, o którą mogą ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 5 000 000,00 PLN.

  Mikroinwestycje w MŚP

  Oferujemy również profesjonalne usługi doradcze dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, które planują mikroinwestycje. W ramach naszej oferty pomagamy w przygotowaniu projektów, które przyczyniają się do transformacji województwa śląskiego, poprzez dywersyfikację lub zasadniczą zmianę (w tym automatyzację) procesu produkcji.

  Dofinansowaniu mogą podlegać inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne. Minimalna wartość dofinansowania, o którą mogą ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 500 000,00 PLN, a maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 2 000 000,00 PLN.

  W ramach naszej usługi wspieramy inwestycje produkcyjne i logistyczne przyczyniające się do zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych/ulepszonych produktów, usług, procesów neutralnych dla klimatu. Pomagamy również w zdobyciu nowych rynków i tworzeniu nowych miejsc pracy lub utrzymaniu już istniejących w przedsiębiorstwach. Szczególnie zależy nam na inwestycjach, które przyczyniają się do zmniejszenia zużycia surowców, wdrożenia czystych technologii, zwiększenia reużycia produktów, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami.

  Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

  Pojęcie sprawiedliwej transformacji odnosi się do procesu przekształcenia gospodarki z wysokoemisyjnej w zeroemisyjną, z uwzględnieniem dobrobytu i zatrudnienia lokalnej społeczności oraz jakości środowiska, w którym mieszkają. Chodzi o rozwój alternatywnych sektorów gospodarki i tworzenie miejsc pracy dla tych, którzy mogą stracić pracę w wyniku stopniowego zamykania firm takich jak kopalnie czy elektrownie. Istotne jest, aby ta transformacja była realizowana z zaangażowaniem społeczności, której dotyczy. Wsparcie MŚP na rzecz transformacji jest szczególnie ważne w regionach takich jak województwo śląskie.

  Zobacz również

  Wsparcie MŚP na rzecz transformacji RPO Śląskie 2021-2027

  Wsparcie MŚP na rzecz transformacji w województwie śląskim. Do 60% dotacji na zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania.

  Termin:

  Kwota:

  Województwo:

  Inwestycje MŚP FEDS

  Wsparcie inwestycyjne dla MŚP (w tym w obszarze zrównoważonej turystyki) z sektora produkcyjnego i usługowego, przyczyniające się do rozbudowy (dywersyfikacji, unowocześnienia) przedsiębiorstwa oraz zwiększenia jego konkurencyjności, poprzez m.in. zakup maszyn i sprzętu lub zakup własności intelektualnej

  Termin:

  Od 5 lipca do 4 sierpnia

  Kwota:

  Do 20 mln zł

  Województwo:

  Dolnośląskie

  Innowacje MŚP

  Kredyt ekologiczny

  Kredyt ekologiczny to bezzwrotne dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej w Twojej firmie. Otrzymaj nawet 70% dotacji na wymianę starych maszyn i urządzeń. Wykorzystaj OZE w swojej firmie.

  Termin:

  Od 6 czerwca do 17 sierpnia

  Kwota:

  10 mln zł

  Województwo:

  Wszystkie

  Kredyt ekologiczny

  Ścieżka SMART

  Ścieżka SMART to projekt modułowy, który umożliwia dofinansowanie działalności B+R, wdrożenia innowacji, internacjonalizacji, cyfryzacji i zazielenienia przedsiębiorstwa.

  Termin:

  Od 21 lutego 2023

  Kwota:

  Do 50 mln zł.

  Województwo:

  Wszystkie

  Ścieżka Smart dofinansowanie na B+R i wdrożenie innowacji

  Kredyt Technologiczny

  Poszukujesz dofinansowania na budowę hali produkcyjnej oraz zakup maszyn i urządzeń? Kredyt technologiczny BGK to jeden z najlepszych dostępnych programów. Dofinansowanie nawet do 70% pozwoli rozwinąć skrzydła Twojej firmy.

  Termin:

  Od 23 marca do 31 maja

  Kwota:

  Bez limitu

  Województwo:

  Wszystkie

  Kredyt technologiczny

  Polskie Mosty Technologiczne

  Polskie Mosty Technologiczne

  Wsparcie ekspansji innowacyjnych firm na rynkach zagranicznych.

  Do 200 tys. zł. na usługi doradcze i udział w misjach i targach.

  Termin:

  Od 27 lutego 2023

  Kwota:

  200 000 zł

  Województwo:

  Cała Polska

  Polskie Mosty technologiczne

  Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwijanie działalności gospodarczej w Wielkopolsce.

  Podejmowanie działalności gospodarczej Wsparcie w formie bezzwrotnej premii w wysokości: 50-100tys. O premię może ubiegać się osoba fizyczna, która: 1. Jest pełnoletnim obywatelem członkowskim UE 2. Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR 3. W okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywała działalności gospodarczej. 4. Na dzień złożenia […]

  Termin:

  Do stycznia 2023 r.

  Kwota:

  Do 300 tys. zł.

  Województwo:

  Wielkopolskie

  300 tys. zł. na zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania dla firm z województwa Łódzkiego

  Dofinansowanie na zakup maszyn, urządzeń, sprzętu i oprogramowania niezbędnych do zwiększenia konkurencyjności firm dotkniętych pandemią COVID19

  Termin:

  Do 28 września 2022 r.

  Kwota:

  Do 300 tys. zł.

  Województwo:

  Łódzkie

  Dofinansowanie w województwie łódzkim

  Dofinansowanie działalności pozarolniczej

  Chcesz uzyskać wsparcie na rozwój działalności pozarolniczej? Dzięki dofinansowaniu z PROW istnieje możliwość uzyskania nawet do 500. 000 zł!  DO 65% DOFINANSOWANIA.

  Termin:

  Do 19 sierpnia 2022

  Kwota:

  Do 500 000 PLN

  Województwo:

  Wszystkie

  //
  Zapisz się do newslettera

  Cash Flow Group © 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Projekt i realizacja: Jan Kobiałka

  Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.