Inwestycje MŚP FEDS

Wsparcie inwestycyjne dla MŚP (w tym w obszarze zrównoważonej turystyki) z sektora produkcyjnego i usługowego, przyczyniające się do rozbudowy (dywersyfikacji, unowocześnienia) przedsiębiorstwa oraz zwiększenia jego konkurencyjności, poprzez m.in. zakup maszyn i sprzętu lub zakup własności intelektualnej

Chcesz wiedzieć więcej?

Chcesz wiedzieć więcej?

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz na:

kontakt@cashflowgroup.pl

lub wyślij formularz, oddzwonimy.

 

  Innowacje MŚP FEDS – czyli dofinansowanie na zakup maszyn, urządzeń oraz oprogramowania, które pozwolą na wprowadzenie innowacji w przedsiębiorstwie.

  Na co można pozyskać dotacje?

  Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na zakup:

  • maszyn,
  • sprzętu,
  • własności intelektualnej (patenty/wzory użytkowe),
  • oprogramowania,

  Dla kogo dofinansowanie ?

  Nabór wniosków skierowany do firm z sektora MŚP prowadzących działalność w subregionie wałbrzyskim. Na Subregion Wałbrzyski składają się następujące powiaty:
  – dzierżoniowski,
  – kłodzki,
  – świdnicki,
  – wałbrzyski,
  – ząbkowicki
  – miasto Wałbrzych.

  Ile można pozyskać?

  Budżet konkursu wynosi 141 309 000 PLN

  minimalna wartość kosztów kwalifikowanych 850 tys. zł.

  maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych 40 mln zł,

  maksymalny poziom dofinansowania wynosi 45% dla mikro i małych firm oraz 35% dla średnich przedsiębiorstw. 

  Termin naboru wniosków o dofinansowanie

  Ogłoszenie naboru wniosków: 31 maja 2023

  Rozpoczęcie naboru wniosków: 5 lipca 2023

  Zakończenie naboru wniosków: 4 sierpnia 2023

  Założenia konkursu

  JSO8.1. Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie (FST)

  Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków

  Nabór wniosków organizowany przez Dolnośląską Instytucje Pośredniczącą

  Poniżej, postanowiliśmy dodać nieco bardziej ogólnych informacji, dotyczących Innowacji MŚP. Ponadto, sprawdź nasze pozostałe dotacje na specjalnej podstronie.

   


  Transformacja MŚP: Jak Pozyskać Dotację na Inwestycje i Innowacje

  Wprowadzenie: Przewodnik po Funduszach dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

  Polska przeżywa dynamiczną transformację gospodarczą, zwłaszcza w kontekście wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP). Programy inwestycyjne, innowacyjne i transformacyjne stwarzają unikalne możliwości dla przedsiębiorców. W niniejszym artykule skupimy się na kluczowych zagadnieniach związanych z MŚP, inwestycjami, innowacjami oraz korzystaniem z dostępnych funduszy, w tym dotacji. Dowiedz się, jak wykorzystać fundusze europejskie i inne środki trwałe do wzmacniania swojego przedsiębiorstwa.

  Spis Treści

  1. MŚP: Silny Filar Polskiego Wschodu
   • Jak MŚP wpływają na rozwój polskiego wschodu?
   • W jaki sposób transformacja MŚP przyczynia się do wzrostu gospodarczego?
  2. Inwestycje dla Przyszłości: Klucz do Sukcesu MŚP
   • Dlaczego inwestycje są kluczowe dla rozwoju MŚP?
   • Jak składać wnioski o dofinansowanie projektów inwestycyjnych?
  3. Innowacje, czyli Jak Stać Się Innowacyjnym Przedsiębiorstwem
   • Jakie korzyści niesie za sobą bycie przedsiębiorstwem innowacyjnym?
   • W jaki sposób skorzystać z dotacji na innowacje?
  4. Transformacja Biznesu: Zwykłe MŚP na Nowoczesne Przedsiębiorstwa Produkcyjne
   • Jakie kroki podjąć, aby przekształcić przedsiębiorstwo w innowacyjny i produkcyjny gigant?
   • W jaki sposób korzystać z funduszy na transformację biznesu?
  5. Fundusze Europejskie: Kopalnia Dofinansowań dla MŚP
   • Jakie możliwości daje uzyskanie dotacji z funduszy europejskich?
   • Jakie są warunki otrzymywania funduszy europejskich?
  6. Wzmacnianie Zdolności Badawczych i Innowacyjnych: Klucz do Przyszłości
   • Dlaczego wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych jest istotne dla MŚP?
   • W jaki sposób korzystać z funduszy na rozwijanie badań i innowacji?
  7. Wdrażanie Nowoczesnych Technologii: Inwestycje w Przyszłość
   • Jakie są korzyści wdrażania zaawansowanych technologii w MŚP?
   • Jak sfinansować inwestycje w nowoczesne technologie?
  8. Wsparcie Dofinansowań: Klucz do Realizacji Projektu
   • W jaki sposób składać wnioski o dofinansowanie projektu?
   • Jakie są kryteria kwalifikowalności wydatków finansowanych z europejskiego funduszu rozwoju?
  9. Regulacje i Procedury: Kluczowe Aspekty Wnioskowania o Dofinansowanie
   • Jakie są zasady związane z aplikacją o dofinansowanie?
   • Co zawiera regulamin konkursu o dofinansowanie projektu?

  Innowacje MŚP FEDS

  Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią kluczowy element gospodarki Polski, zwłaszcza regionu wschodniego. Transformacja MŚP odgrywa istotną rolę w kształtowaniu nowoczesnego krajobrazu biznesowego. Przez skupienie się na inwestycjach, innowacjach i transformacji, MŚP mogą stać się napędem rozwoju polskiego wschodu.

  W procesie transformacji MŚP istotne są dotacje, które stanowią wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw w realizacji ambitnych projektów inwestycyjnych. Dzięki nim możliwe jest wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

  Inwestycje dla Przyszłości: Klucz do Sukcesu MŚP

  Inwestycje są kluczowym elementem budowania przyszłości każdego MŚP. Odpowiednie inwestycje mogą wpłynąć na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa, rozwój nowych produktów czy poprawę efektywności operacyjnej. Składanie wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych jest fundamentalnym krokiem w procesie pozyskiwania funduszy na rozwój.

  Warto zwrócić uwagę na kryteria kwalifikowalności wydatków finansowanych z europejskiego funduszu rozwoju. Wspierane są projekty, które przyczyniają się do rozwoju regionu, m.in. poprzez modernizację infrastruktury czy rozwój sektora produkcyjnego i usługowego.

  Innowacje, czyli Jak Stać Się Innowacyjnym Przedsiębiorstwem

  Bycie przedsiębiorstwem innowacyjnym to klucz do utrzymania konkurencyjności na rynku. Dotacje na innowacje pozwalają przedsiębiorstwom wprowadzać nowe rozwiązania, rozwijać badania i rozwijać unikalne produkty. Wnioski o dofinansowanie projektów innowacyjnych powinny skupić się na planach rozwoju, wprowadzaniu nowych technologii i zwiększaniu wartości niematerialnych przedsiębiorstwa.

  Transformacja Biznesu: Zwykłe MŚP na Nowoczesne Przedsiębiorstwa Produkcyjne

  Transformacja biznesu MŚP to proces zmiany, który prowadzi do stworzenia nowoczesnego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Skorzystanie z funduszy na transformację biznesu pozwala na unowocześnienie procesów produkcyjnych, poprawę efektywności i zwiększenie konkurencyjności. Warto zwrócić uwagę na umowę o dofinansowanie projektu, która określa warunki i zobowiązania obu stron.

  Fundusze Europejskie: Kopalnia Dofinansowań dla MŚP

  Dofinansowania z funduszy europejskich są jak kopalnia złota dla MŚP. Warto zaznajomić się z zasadami aplikowania o dotacje oraz warunkami korzystania z funduszy. Wspierane są projekty z różnych dziedzin, od badań i rozwoju po inwestycje w zaawansowane technologie.

  Wzmacnianie Zdolności Badawczych i Innowacyjnych: Klucz do Przyszłości

  Wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych to strategiczny kierunek dla MŚP. Realizacja projektów wspierających badania i innowacje pozwala na rozwijanie nowoczesnych rozwiązań, zwiększanie konkurencyjności i pozyskiwanie nowych klientów. Ważne jest również wsparcie w zakresie wdrażania zaawansowanych technologii.

  Wdrażanie Nowoczesnych Technologii: Inwestycje w Przyszłość

  Wdrażanie zaawansowanych technologii to inwestycja w przyszłość każdego MŚP. Dotacje na ten cel umożliwiają zakup nowoczesnych rozwiązań, szkolenie personelu i dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych. Kluczowym elementem jest także zgodność z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu.

  Wsparcie Dofinansowań: Klucz do Realizacji Projektu

  Składanie wniosków o dofinansowanie projektu to kluczowy moment w procesie pozyskiwania funduszy. Zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie konkursu, ocena formalna i merytoryczna wniosków odgrywa istotną rolę. W przypadku negatywnej oceny istnieje możliwość wniesienia protestu, jednak zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

  Regulacje i Procedury: Kluczowe Aspekty Wnioskowania o Dofinansowanie

  Zanim przystąpisz do składania wniosków o dofinansowanie, zaznajom się z regulacjami i procedurami. Szczegółowe informacje na temat aplikacji znajdziesz w regulaminie konkursu oraz na stronie internetowej odpowiednich instytucji. Niezaprzeczalne znaczenie ma zgodność z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a także termin składania wniosków.

  Podsumowanie: Kluczowe Elementy Transformacji MŚP – Innowacje MŚP FEDS

  Podsumowując, transformacja MŚP poprzez inwestycje, innowacje i korzystanie z dostępnych dotacji to klucz do sukcesu w dzisiejszym rynku. Pamiętaj o kryteriach kwalifikowalności, umowie o dofinansowanie projektu i zgodności z zasadami konkursu. Wdrażając zaawansowane technologie i wzmacniając zdolności badawcze, MŚP mogą stworzyć solidne podstawy dla swojego rozwoju. Śledź dostępność funduszy, składaj wnioski o dofinansowanie projektów i uczestnicz w transformacji gospodarczej. To właśnie dzięki temu Twoje przedsiębiorstwo stanie się liderem w dziedzinie innowacji i inwestycji.

  Dodatkowo, strona Rządowa, poświęcona tematowi – https://www.parp.gov.pl/. Sprawdźcie również naszego Facebooka.

  Zobacz również

  KPO Dofinansowanie 90% HoReCa

  Odkryj Dotacje KPO dla HoReCa! Zgarnij do 90% wsparcia, nawet 540 tys. zł. na rozwój Twojego biznesu. Dofinansowanie HoReCa czeka na Ciebie!"

  Termin:

  Od 6 maja 2024 r.

  Kwota:

  540

  Województwo:

  Wszystkie

  1.2 Badania rozwój innowacje w przedsiębiorstwach FE SL

  Nawet 80% dofinansowania na działalność badawczo-rozwojową.

  Termin:

  Do 9 stycznia 2024r.

  Kwota:

  Minimum 2 mln zł.

  Województwo:

  Śląskie

  Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych – Dotacje unijne – Badania i rozwój ulga B+R

  Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej dla firm z Dolnego Śląska. Ulga B+R, prace badawczo-rozwojowe. Dotacje na badania i rozwój.

  Termin:

  Od 15 lutego

  Kwota:

  Do 10 mln zł

  Województwo:

  Dolnośląskie

  RPO Śląskie Mikroinwestycje w MŚP – Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

  Wsparcie MŚP na rzecz transformacji w województwie śląskim. Do 60% dotacji na zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania.

  Termin:

  Do 26 września 2023 r.

  Kwota:

  Projekt do 2 mln zł.

  Województwo:

  Śląskie

  Dofinansowanie na wdrożenie rozwiązań przemysłu 4.0 dla Polski Wschodniej PARP – Jak pozyskać dofinansowanie, dotacje dla MŚP

  Przemysł 4.0. Nowy Program z dofinansowaniem do 85% na wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0.

  Termin:

  Od 2.08.2023 do 08.11.2023 r.

  Kwota:

  85% dotacji, do 3 mln zł.

  Województwo:

  Polska Wschodnia

  Wsparcie MŚP na rzecz transformacji RPO Śląskie 2021-2027

  Wsparcie MŚP na rzecz transformacji w województwie śląskim. Do 60% dotacji na zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania.

  Termin:

  Kwota:

  Województwo:

  wsparcie MŚP

  Inwestycje MŚP FEDS

  Wsparcie inwestycyjne dla MŚP (w tym w obszarze zrównoważonej turystyki) z sektora produkcyjnego i usługowego, przyczyniające się do rozbudowy (dywersyfikacji, unowocześnienia) przedsiębiorstwa oraz zwiększenia jego konkurencyjności, poprzez m.in. zakup maszyn i sprzętu lub zakup własności intelektualnej

  Termin:

  Od 5 lipca do 4 sierpnia

  Kwota:

  Do 20 mln zł

  Województwo:

  Dolnośląskie

  Innowacje MŚP

  Kredyt ekologiczny

  Kredyt ekologiczny to bezzwrotne dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej w Twojej firmie. Otrzymaj nawet 70% dotacji na wymianę starych maszyn i urządzeń. Wykorzystaj OZE w swojej firmie.

  Termin:

  Od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 r.

  Kwota:

  10 mln zł

  Województwo:

  Wszystkie

  Kredyt ekologiczny

  Ścieżka SMART

  Ścieżka SMART to projekt modułowy, który umożliwia dofinansowanie działalności B+R, wdrożenia innowacji, internacjonalizacji, cyfryzacji i zazielenienia przedsiębiorstwa.

  Termin:

  Od 21 lutego 2023

  Kwota:

  Do 50 mln zł.

  Województwo:

  Wszystkie

  Ścieżka Smart dofinansowanie na B+R i wdrożenie innowacji
  //
  Zapisz się do newslettera

  Cash Flow Group © 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Projekt i realizacja: Jan Kobiałka

  Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.