Blog

28 sierpnia 2021

Kto otrzyma Bon na cyfryzację ?

Dofinansowaniu w ramach działania 6.2: Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację będą podlegać projekty polegające na wdrożeniu rozwiązań cyfryzacyjnych w MŚP.

Celem działania jest sprzyjanie tworzeniu warunków skutecznego funkcjonowania MŚP w sytuacji wystąpienia epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, oraz po jej zakończeniu.

Realizacja projektu musi być uzasadniona z punktu widzenia działalności i rozwoju Wnioskodawcy, tj. np. mieć związek z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii

Projekt powinien wpływać korzystnie na zmianę funkcjonujących w przedsiębiorstwie procesów. Korzyści mogą się odnosić do samego przedsiębiorstwa, jego pracowników, odbiorców rynkowych (klientów, dostawców). Realizacja projektu może usprawnić lub uzupełnić już toczące się procesy lub spowodować zmianę modelu biznesowego/strategii przedsiębiorstwa.

Kryteria oceny merytorycznej projektu Bon na cyfryzację

1. Wnioskodawca prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru / 1 punkt.
2. Przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy finansowej / 1 punkt.
3. Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi UE:
a) promowanie równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji.
b) zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju wsparcie nie może być udzielone na projekty prowadzące do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu środowiska naturalnego / 1 punkt.
4. W ramach oceny kryterium badane jest czy projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a założone do realizacji cele są uzasadnione i racjonalne / 1 punkt.
5. Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem muszą być uzasadnione i racjonalne w stosunku do zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla działania / 1 punkt.
6. Ocenie podlega, czy cele realizacji projektu są wyrażone poprzez zadeklarowane i uzasadnione we wniosku o dofinansowanie wskaźniki produktu i rezultatu / 1 punkt.
7. Ocenie podlega, czy projekt dotyczy działalności Wnioskodawcy z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19/ 1 punkt.

Minimum do uzyskania dotacji to 6 pkt.

Kryteria rozstrzygające to w pierwszej kolejności branża wnioskodawcy następnie wielkość spadku przychodów oraz poziom bezrobocia w regionie.

Inne artykuły
Zapisz się do newslettera

Cash Flow Group © 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Jan Kobiałka

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.