6.2. Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

Bon na cyfryzację - Wdrożenie innowacji dzięki wprowadzeniu technologii cyfrowych.

Chcesz wiedzieć więcej?

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń do nas:

+48 693 953 427

Artur Korba
Specjalista ds. dotacji

ak@cashflowgroup.pl

lub wyślij formularz, oddzwonimy.

 

[contact-form-7 id="41" title="Formularz Projekty"]

Dofinansowanie na zakup lub licencjonowanie oprogramowania.

Bon na cyfryzację
Od 20 września przedsiębiorstwa dotknięte skutkami pandemii będą mogły składać wnioski na bezzwrotne wsparcie w wysokości 85% do 255 tys. zł na wprowadzenie technologii cyfrowych do swojego przedsiębiorstwa w rezultacie czego zostanie wprowadzona zmiana sposobu działania przedsiębiorstwa lub dodatkowo zmiana produktów firmy.

Dofinansowanie na poziomie 85% do 255 tys. zł. na zakup lub licencjonowanie oprogramowania.

Wsparcie przyznawane w formie ryczałtu, skalkulowanego przez przedsiębiorcę na podstawie szacunku wydatków do poniesienia w ramach projektu.

Budżet programu to 110 mln PLN.

Wykaz PKD:
https://cashflowgroup.pl/pl/blog/bon-na-cyfryzacje-wykaz-pkd/

Bony na cyfryzację przeznaczone są na wprowadzenie przez MŚP innowacji (nowego lub znacząco ulepszonego procesu wprowadzanego w przedsiębiorstwie lub dodatkowo produktu wprowadzanego na rynek) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Dzięki wprowadzeniu technologii cyfrowych dokonana zostanie zmiana sposobu działania przedsiębiorcy lub dodatkowo – zmiana produktów. Instrument ma sprzyjać tworzeniu warunków skutecznego funkcjonowania MŚP w stanie pandemii oraz po jej zakończeniu, w konsekwencji wzmocni ich konkurencyjność i odporność na kolejne kryzysy.  Bony na cyfryzację mają sprzyjać łagodzeniu skutków wystąpienia pandemii COVID-19 służyć ograniczaniu ryzyk gospodarczych i społecznych wywoływanych przez pandemię, a także transformacji cyfrowej gospodarki.

Czy wiesz, że...

  • 38% o tyle wzrosły nakłady europejskich firm na oprogramowanie w dekadzie po kryzysie finansowym, mimo że ogólne nakłady inwestycyjne w tym czasie spadły
  • Cyfryzacja to główny mega trend współczesności.
  • 69% firm zamierza korzystać z nowoczesnych form komunikowania się z klientem,
  • 45% firm zamierza wykorzystywać internetowe kanały sprzedaży i obsługi klienta,
  • 27% zamierza korzystać z systemów do zarządzania i monitorowania pracy zdalnej.

Jaki jest cel projektu?

Celem działania jest zapewnienie wsparcia finansowego dla MŚP na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w tym na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, oraz w ograniczonym zakresie środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności w wyniku pandemii koronawirusa.

Kto może się ubiegać o wsparcie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się firmy z sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Preferowane wybrane branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemię COVID-19.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie

6 września – ogłoszenie konkursu  – wtedy będziemy znać wszystkie szczegóły konkursu,

20 września – rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie – możemy składać wnioski,

20 października – zakończenie naboru wniosków – już nic się nie da zrobić.

Przykłady na co można pozyskać dofinansowanie

  • Oprogramowanie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa oraz produkcją,
  • Oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi.
  • Technologie automatyzujące procesy produkcji czy badań nad innowacjami,
  • Narzędzia cyfrowe do współpracy zdalnej, Narzędzia big data, usługi w chmurze
  • Inne niewymienione oprogramowanie do zarządzania procesami w przedsiębiorstwie oraz jego komunikowaniem się z otoczeniem.

Wykaz PKD

Wykaz kodów PKD branż uznanych za najbardziej dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID19:

47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z, Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

49.32.Z Działalność taksówek osobowych

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

71.11.Z Działalność w zakresie architektury

74.20.Z Działalność fotograficzna

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

79.11.A Działalność agentów turystycznych

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.ZPozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A Nauka języków obcych

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

86.10.Z Działalność szpitali

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D Działalność paramedyczna

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z Działalność muzeów

93.11.Z Działalność obiektów sportowych

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

96.02.ZFryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Wykaz kodów PKD Bon na cyfryzacje

Zobacz również

Internacjonalizacja MŚP PO PW

Przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu, dofinansowanie udziału w targach i misjach.

Termin:

Od 20 września 2021 r.

Kwota:

800 000 zł

Województwo:

Polska Wschodnia

Internacjonalizacja MŚP Polska Wschodnia

6.2. Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

Bon na cyfryzację - Wdrożenie innowacji dzięki wprowadzeniu technologii cyfrowych.

Termin:

Od 20 września 2021 r.

Kwota:

255 000 PLN

Województwo:

Cały Kraj

Transformacja cyfrowa

1.5.D RPO WD

1.5.D. Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19

Termin:

Od 30.06 do 14.07.2021

Kwota:

80% dotacji do 320 tys. zł.

Województwo:

Dolnośląskie

Przemysł 4.0. PARP

Przemysł 4.0. Nowy Program z dofinansowaniem do 85% na wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0.

Termin:

Od 15.06.2021 do 30.06.2021 r.

Kwota:

85% dotacji, do 800 000 zł.

Województwo:

Polska

1.2.C b Dolnośląski Bon na innowacje

Wsparcie na realizacje projektów B+R przez jednostki naukowe.

Termin:

Od 2 sierpnia 2021r.

Kwota:

do 340 tys. zł

Województwo:

wszystkie

dotacje na innowacje Małopolska

2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Dofinansowanie za przeprowadzenie nowych projektów wzorniczych i ich wdrożenie do produkcji.

Termin:

Do 28.07.2021

Kwota:

Do 1,1 mln zl.

Województwo:

Wszystkie, poza Polską Wschodnią.

Dofinansowanie na opracowanie nowych produktów wzorniczych

1.1.1. Szybka ścieżka PO IR

Wsparcie projektów B+R prowadzonych w celu opracowania innowacyjnych produktów, usług lub technologii.

Termin:

22 marca do 4 maja 2021

Kwota:

do 80% dofinansowania

Województwo:

wszystkie

Przemysł kosmiczny - innowacje

3.2.1 Badania na rynek

Badania na rynek to dofinansowanie na wdrożenie wyników prac B+R w tym innowacyjnych produktów i usług.

Termin:

II połowa 2021 r.

Kwota:

do 20 mln zł

Województwo:

wszystkie

Dofinansowanie badań i rozwoju

Dofinansowanie na budowę i wyposażenie Inkubatora Przedsiębiorczości

Wsparcie projektów polegających na utworzeniu infrastruktury w obszarze wsparcia przedsiębiorczości.

Termin:

Od stycznia 2021

Kwota:

Do 20 mln zł

Województwo:

Dolnośląskie

Biuro Inkubatora Przedsiębiorczości

Cash Flow Group © 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Jan Kobiałka

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.