Blog

3 stycznia 2022

Sposób na 85% dofinansowania dla projektów B+R

Dolnośląski bon na innowacje 2022

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wybrała Operatorów, którzy będą udzielali wsparcia dla projektów B+R w 2022 r.

Lista wybranych Operatorów

Przedsiębiorcy z sektora MŚP prowadzący działalność na terenie województwa dolnośląskiego będą mogli skorzystać z Bonów na innowacje, dzięki którym mogą sfinansować działalność badawczo rozwojową. Bon na innowacje to bezzwrotna dotacja w wysokości 85%, którą zrefinansujemy wydatki na stworzenie nowego lub udoskonalonego produktu/usługi lub technologii co w rezultacie wpłynie na wzrost konkurencyjności firmy.

Jak wygląda proces ubiegania się o Dolnośląski bon na innowacje?

Ubieganie się o dofinansowanie w ramach dolnośląskiego bonu na innowacje prowadzone jest przez następujących Operatorów:

 1. Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
 2. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna,
 3. DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.,
 4. Dolnośląscy Pracodawcy,
 5. Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna,

Procedura składania wniosku:

 • Opisanie problemu, na który odpowiedzią ma być planowany projekt. Wybór parametrów produktu/technologii/usługi, które będą podlegały udoskonaleniu lub opracowaniu. Wyszukanie cech innowacyjnych,
 • Nawiązanie współpracy z jednostką badawczą, określenie dokładnego przedmiotu projektu,
 • Wybór wykonawcy z zachowaniem zasad uczciwej konkurencyjności,
 • Złożenie wniosku o dofinansowanie do jednego z Operatorów,
 • Ewentualne uzupełnienia na etapie oceny wniosku (ocena wniosku może trwać około miesiąca),
 • Podpisanie umowy o udzielenie grantu,
 • Realizacja przedmiotu projektu przez jednostkę naukową,
 • Płatność za usługę a w następstwie przygotowanie wniosku o płatność do Operatora,
 • Wypłata dotacji w formie refundacji w wysokości 85% wartości wydatków kwalifikowanych,
 • Ewentualna kontrola i zamknięcie projektu.

Kto może być wykonawcą usługi badawczej

Wykonawcą usługi badawczej nie mogą być przedsiębiorstwa. Projekt ma na celu wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z sektorem nauki dlatego wykonawcą usługi  badawczo-rozwojowej może być wyłącznie jednostka naukowa rozumiana jako organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 [GBER].

W trakcie oceny wniosku o dofinansowanie sprawdzane będzie czy założenia realizacji projektu grantowego przedstawione przez wnioskodawcę, zapewniają realizację usług poprzez Wykonawcę – jednostkę naukową posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która zalicza się do jednej z poniższych kategorii zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie:

 1. „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, posiadające kategorię naukową A+, A albo B ustawy przyznaną na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce; lub
 2. spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
 3. centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub
 4. przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej; lub
 5. akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności; lub
 6. Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz;

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej to zapraszamy do kontaktu

Pomagamy w kompleksowej obsłudze wniosków o dofinansowanie wraz ze wsparciem w zakresie nawiązania współpracy z jednostką naukową.

Inne artykuły
Zapisz się do newslettera

Cash Flow Group © 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Jan Kobiałka

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.