Dolnośląski Bon na innowacje

Wsparcie na realizacje projektów B+R przez jednostki naukowe.

Chcesz wiedzieć więcej?

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń do nas:

+48 693 953 427

Artur Korba
Specjalista ds. dotacji

ak@cashflowgroup.pl

lub wyślij formularz, oddzwonimy.

 

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Przedsiębiorcy z sektora MŚP prowadzący działalność na terenie województwa dolnośląskiego będą mogli skorzystać z Bonów na innowacje, dzięki którym mogą sfinansować działalność badawczo rozwojową. Bon na innowacje to bezzwrotna dotacja w wysokości 85%, którą zrefinansujemy wydatki na stworzenie nowego lub udoskonalonego produktu/usługi lub technologii co w rezultacie wpłynie na wzrost konkurencyjności firmy.

Projekt musi wpisywać się w Inteligentne Specjalizacje Dolnego Śląska:

1. Chemia i medycyna
2. Auto-Moto-Aero-Space
3. Surowce naturalne i wtórne
4. Maszyny i urządzenia
5. „Zielony ład” – specjalizacja horyzontalna
6. „Przemysł 4.0” – specjalizacja horyzontalna
7. „Życie wspomagane technologią” – specjalizacja horyzontalna.

Pieniądze na opracowanie Twoich pomysłów.

Do 200 tys. zł. dofinansowania.

Ostatnie dofinansowanie ze środków 2014-2020

Intensywność dofinansowania na poziomie 85%.

Pomoc udzielana w ramach pomocy de minimis.

Współpracujemy z jednostkami naukowymi

Szybka ocena wniosków o udzielenie grantu.

Dolnośląski Bon na innowacje – 85% dotacji na stworzenie produktu lub technologii.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wybrała Operatorów, którzy będą udzielali wsparcia dla projektów B+R w 2022 r.

Bon na innowacje to dotacja w ramach, której możliwe jest zlecenie podmiotom zewnętrznym (jednostkom naukowym) realizacji prac nad nowym lub znacząco ulepszonym wyrobem lub projektem wzorniczym.

Proces wyboru wykonawcy usługi powinien zostać zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność na terenie województwa dolnośląskiego. 

Ile mogę pozyskać?

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 60 000 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 200 000 PLN.

Co może być przedmiotem dofinansowania?

Do kosztów kwalifikowalnych projektu zalicza się koszty usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Przy czym finansowanie obejmuje usługi nabywane (tylko i wyłącznie) od:

 • jednostki naukowe (w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium RP oraz posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B)

lub

 • spółki celowe uczelni lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
 • centra transferu technologii uczelni, lub
 • przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego; lub
 • akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji).

Termin naboru wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie  się już 4 marca 2022 r.

Operatorzy Programu

Ubieganie się o dofinansowanie w ramach dolnośląskiego bonu na innowacje prowadzone jest przez następujących Operatorów:

 1. Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
 2. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna,
 3. DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.,
 4. Dolnośląscy Pracodawcy,
 5. Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna,

Jak wygląda proces ubiegania się o dotacje?

Procedura składania wniosku:

 • Opisanie problemu, na który odpowiedzią ma być planowany projekt. Wybór parametrów produktu/technologii/usługi, które będą podlegały udoskonaleniu lub opracowaniu. Wyszukanie cech innowacyjnych,
 • Nawiązanie współpracy z jednostką badawczą, określenie dokładnego przedmiotu projektu,
 • Wybór wykonawcy z zachowaniem zasad uczciwej konkurencyjności,
 • Złożenie wniosku o dofinansowanie do jednego z Operatorów,
 • Ewentualne uzupełnienia na etapie oceny wniosku (ocena wniosku może trwać około miesiąca),
 • Podpisanie umowy o udzielenie grantu,
 • Realizacja przedmiotu projektu przez jednostkę naukową,
 • Płatność za usługę a w następstwie przygotowanie wniosku o płatność do Operatora,
 • Wypłata dotacji w formie refundacji w wysokości 85% wartości wydatków kwalifikowanych,
 • Ewentualna kontrola i zamknięcie projektu.

Wykaz Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska:

1. Chemia i medycyna
2. Auto-Moto-Aero-Space
3. Surowce naturalne i wtórne
4. Maszyny i urządzenia
5. „Zielony ład” – specjalizacja horyzontalna
6. „Przemysł 4.0” – specjalizacja horyzontalna
7. „Życie wspomagane technologią” – specjalizacja horyzontalna.
Zobacz również

Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwijanie działalności gospodarczej w Wielkopolsce.

Podejmowanie działalności gospodarczej Wsparcie w formie bezzwrotnej premii w wysokości: 50-100tys. O premię może ubiegać się osoba fizyczna, która: 1. Jest pełnoletnim obywatelem członkowskim UE 2. Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR 3. W okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywała działalności gospodarczej. 4. Na dzień złożenia […]

Termin:

Do stycznia 2023 r.

Kwota:

Do 300 tys. zł.

Województwo:

Wielkopolskie

300 tys. zł. na zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania dla firm z województwa Łódzkiego

Dofinansowanie na zakup maszyn, urządzeń, sprzętu i oprogramowania niezbędnych do zwiększenia konkurencyjności firm dotkniętych pandemią COVID19

Termin:

Do 28 września 2022 r.

Kwota:

Do 300 tys. zł.

Województwo:

Łódzkie

Dofinansowanie w województwie łódzkim

Dofinansowanie działalności pozarolniczej

Chcesz uzyskać wsparcie na rozwój działalności pozarolniczej? Dzięki dofinansowaniu z PROW istnieje możliwość uzyskania nawet do 500. 000 zł!  DO 65% DOFINANSOWANIA.

Termin:

Do 19 sierpnia 2022

Kwota:

Do 500 000 PLN

Województwo:

Wszystkie

HYDROSTRATEG

HYDROSTRATEG „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”

Termin:

18 lipca - 31.09. 2022 r.

Kwota:

Do 25 mln zł

Województwo:

Wszystkie

Dofinansowanie z ZUS na poprawę bezpieczeństwa pracy.

Dotacja z ZUS na poprawę bezpieczeństwa pracy, nawet 300 tys. zł. na inwestycje w Twojej firmie.

Termin:

6 czerwca 2022 r. do 8 lipca 2022 r.

Kwota:

Do 300 tys. zł.

Województwo:

wszystkie

INFOSTRATEG na projekty tematyczne

Do 100% dofinansowania na realizację prac B+R w konkursie tematycznym INFOSTRATEG.

Termin:

Od 27 maja do 18 sierpnia 2022

Kwota:

20 mln zł.

Województwo:

wszystkie

Sztuczna inteligencja sieć neuronowa

Nowe technologie w zakresie energii

 

Termin:

1 kwietnia – 30 czerwca 2022 r.

Kwota:

Do 80 mln zł

Województwo:

wszystkie

Robogrant – dofinansowanie na robotyzację

Robogrant - dofinansowania na robotyzację przedsiębiorstw produkujących meble.

Termin:

Od 15 maja 2022 r.

Kwota:

850 tys. zł.

Województwo:

wszystkie

Ulga na robotyzacje

Dolnośląski Bon na innowacje

Wsparcie na realizacje projektów B+R przez jednostki naukowe.

Termin:

Od 4 marca 2022 r.

Kwota:

do 200 tys. zł

Województwo:

Dolnośląskie

Bon na innowacje
Zapisz się do newslettera

Cash Flow Group © 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Jan Kobiałka

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.