Dolnośląski Bon na innowacje

Wsparcie na realizacje projektów B+R przez jednostki naukowe.

Chcesz wiedzieć więcej?

Chcesz wiedzieć więcej?

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz na:

kontakt@cashflowgroup.pl

lub wyślij formularz, oddzwonimy.

 

  Przedsiębiorcy z sektora MŚP prowadzący działalność na terenie województwa dolnośląskiego będą mogli skorzystać z Bonów na innowacje, dzięki którym mogą sfinansować działalność badawczo rozwojową. Bon na innowacje to bezzwrotna dotacja w wysokości 85%, którą zrefinansujemy wydatki na stworzenie nowego lub udoskonalonego produktu/usługi lub technologii co w rezultacie wpłynie na wzrost konkurencyjności firmy.

  Projekt musi wpisywać się w Inteligentne Specjalizacje Dolnego Śląska:

  1. Chemia i medycyna
  2. Auto-Moto-Aero-Space
  3. Surowce naturalne i wtórne
  4. Maszyny i urządzenia
  5. „Zielony ład” – specjalizacja horyzontalna
  6. „Przemysł 4.0” – specjalizacja horyzontalna
  7. „Życie wspomagane technologią” – specjalizacja horyzontalna.

  Pieniądze na opracowanie Twoich pomysłów.

  Do 200 tys. zł. dofinansowania.

  Ostatnie dofinansowanie ze środków 2014-2020

  Intensywność dofinansowania na poziomie 85%.

  Pomoc udzielana w ramach pomocy de minimis.

  Współpracujemy z jednostkami naukowymi

  Szybka ocena wniosków o udzielenie grantu.

  Dolnośląski Bon na innowacje – 85% dotacji na stworzenie produktu lub technologii.

  Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wybrała Operatorów, którzy będą udzielali wsparcia dla projektów B+R w 2022 r.

  Bon na innowacje to dotacja w ramach, której możliwe jest zlecenie podmiotom zewnętrznym (jednostkom naukowym) realizacji prac nad nowym lub znacząco ulepszonym wyrobem lub projektem wzorniczym.

  Proces wyboru wykonawcy usługi powinien zostać zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

  Kto może ubiegać się o wsparcie?

  Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność na terenie województwa dolnośląskiego. 

  Ile mogę pozyskać?

  Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 60 000 PLN.

  Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 200 000 PLN.

  Co może być przedmiotem dofinansowania?

  Do kosztów kwalifikowalnych projektu zalicza się koszty usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

  Przy czym finansowanie obejmuje usługi nabywane (tylko i wyłącznie) od:

  • jednostki naukowe (w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium RP oraz posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B)

  lub

  • spółki celowe uczelni lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
  • centra transferu technologii uczelni, lub
  • przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego; lub
  • akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji).

  Termin naboru wniosków

  Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie  się już 4 marca 2022 r.

  Operatorzy Programu

  Ubieganie się o dofinansowanie w ramach dolnośląskiego bonu na innowacje prowadzone jest przez następujących Operatorów:

  1. Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
  2. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna,
  3. DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.,
  4. Dolnośląscy Pracodawcy,
  5. Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna,

  Jak wygląda proces ubiegania się o dotacje?

  Procedura składania wniosku:

  • Opisanie problemu, na który odpowiedzią ma być planowany projekt. Wybór parametrów produktu/technologii/usługi, które będą podlegały udoskonaleniu lub opracowaniu. Wyszukanie cech innowacyjnych,
  • Nawiązanie współpracy z jednostką badawczą, określenie dokładnego przedmiotu projektu,
  • Wybór wykonawcy z zachowaniem zasad uczciwej konkurencyjności,
  • Złożenie wniosku o dofinansowanie do jednego z Operatorów,
  • Ewentualne uzupełnienia na etapie oceny wniosku (ocena wniosku może trwać około miesiąca),
  • Podpisanie umowy o udzielenie grantu,
  • Realizacja przedmiotu projektu przez jednostkę naukową,
  • Płatność za usługę a w następstwie przygotowanie wniosku o płatność do Operatora,
  • Wypłata dotacji w formie refundacji w wysokości 85% wartości wydatków kwalifikowanych,
  • Ewentualna kontrola i zamknięcie projektu.

  Wykaz Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska:

  1. Chemia i medycyna
  2. Auto-Moto-Aero-Space
  3. Surowce naturalne i wtórne
  4. Maszyny i urządzenia
  5. „Zielony ład” – specjalizacja horyzontalna
  6. „Przemysł 4.0” – specjalizacja horyzontalna
  7. „Życie wspomagane technologią” – specjalizacja horyzontalna.
  Zobacz również

  KPO Dofinansowanie 90% HoReCa

  Odkryj Dotacje KPO dla HoReCa! Zgarnij do 90% wsparcia, nawet 540 tys. zł. na rozwój Twojego biznesu. Dofinansowanie HoReCa czeka na Ciebie!"

  Termin:

  Od 6 maja 2024 r.

  Kwota:

  540

  Województwo:

  Wszystkie

  1.2 Badania rozwój innowacje w przedsiębiorstwach FE SL

  Nawet 80% dofinansowania na działalność badawczo-rozwojową.

  Termin:

  Do 9 stycznia 2024r.

  Kwota:

  Minimum 2 mln zł.

  Województwo:

  Śląskie

  Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych – Dotacje unijne – Badania i rozwój ulga B+R

  Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej dla firm z Dolnego Śląska. Ulga B+R, prace badawczo-rozwojowe. Dotacje na badania i rozwój.

  Termin:

  Od 15 lutego

  Kwota:

  Do 10 mln zł

  Województwo:

  Dolnośląskie

  RPO Śląskie Mikroinwestycje w MŚP – Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

  Wsparcie MŚP na rzecz transformacji w województwie śląskim. Do 60% dotacji na zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania.

  Termin:

  Do 26 września 2023 r.

  Kwota:

  Projekt do 2 mln zł.

  Województwo:

  Śląskie

  Dofinansowanie na wdrożenie rozwiązań przemysłu 4.0 dla Polski Wschodniej PARP – Jak pozyskać dofinansowanie, dotacje dla MŚP

  Przemysł 4.0. Nowy Program z dofinansowaniem do 85% na wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0.

  Termin:

  Od 2.08.2023 do 08.11.2023 r.

  Kwota:

  85% dotacji, do 3 mln zł.

  Województwo:

  Polska Wschodnia

  Wsparcie MŚP na rzecz transformacji RPO Śląskie 2021-2027

  Wsparcie MŚP na rzecz transformacji w województwie śląskim. Do 60% dotacji na zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania.

  Termin:

  Kwota:

  Województwo:

  wsparcie MŚP

  Inwestycje MŚP FEDS

  Wsparcie inwestycyjne dla MŚP (w tym w obszarze zrównoważonej turystyki) z sektora produkcyjnego i usługowego, przyczyniające się do rozbudowy (dywersyfikacji, unowocześnienia) przedsiębiorstwa oraz zwiększenia jego konkurencyjności, poprzez m.in. zakup maszyn i sprzętu lub zakup własności intelektualnej

  Termin:

  Od 5 lipca do 4 sierpnia

  Kwota:

  Do 20 mln zł

  Województwo:

  Dolnośląskie

  Innowacje MŚP

  Kredyt ekologiczny

  Kredyt ekologiczny to bezzwrotne dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej w Twojej firmie. Otrzymaj nawet 70% dotacji na wymianę starych maszyn i urządzeń. Wykorzystaj OZE w swojej firmie.

  Termin:

  Od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 r.

  Kwota:

  10 mln zł

  Województwo:

  Wszystkie

  Kredyt ekologiczny

  Ścieżka SMART

  Ścieżka SMART to projekt modułowy, który umożliwia dofinansowanie działalności B+R, wdrożenia innowacji, internacjonalizacji, cyfryzacji i zazielenienia przedsiębiorstwa.

  Termin:

  Od 21 lutego 2023

  Kwota:

  Do 50 mln zł.

  Województwo:

  Wszystkie

  Ścieżka Smart dofinansowanie na B+R i wdrożenie innowacji
  //
  Zapisz się do newslettera

  Cash Flow Group © 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Projekt i realizacja: Jan Kobiałka

  Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.