1.2 Badania rozwój innowacje w przedsiębiorstwach FE SL

Nawet 80% dofinansowania na działalność badawczo-rozwojową.

Chcesz wiedzieć więcej?

Chcesz wiedzieć więcej?

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz na:

kontakt@cashflowgroup.pl

lub wyślij formularz, oddzwonimy.

 

  Boost dla Twojego Biznesu z Programem Innowacji!
  Chcesz rozwijać swoją firmę w obszarze badań i innowacji? Skorzystaj z naszego programu dofinansowania! Dzięki nam małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa mogą znacząco przyspieszyć swoje działania badawczo-rozwojowe oraz inwestować w nowoczesną infrastrukturę. Maksymalne wsparcie sięga nawet 80%! To idealna okazja, by pchnąć Twój biznes na kolejny poziom innowacyjności. Sprawdź szczegóły i dołącz do grona liderów innowacji w województwie śląskim!

  Dofinansowanie jest bezzwrotne,

  Wsparcie wynosi nawet 80% w przypadku badań przemysłowych,

  Program skierowany do Firm

  Możliwość budowy infrastruktury

  Badania rozwój innowacje

  Prace badawczo-rozwojowe stanowią klucz do podniesienia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. W najnowszym naborze wniosków kładziemy nacisk na projekty z zakresu:

  • Infrastruktury badawczo-rozwojowej w firmach,
  • Prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.

  Zapewniamy wsparcie dla przedsiębiorców z województwa śląskiego angażujących się w badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe. Dodatkowo przedsiębiorcy będą mieli możliwość tworzenia baz badawczo-rozwojowych i przestrzeni laboratoryjnych wraz z ich wyposażeniem. Te inwestycje pomogą w kreacji nowatorskich rozwiązań. Istnieje również opcja nawiązania współpracy z partnerami, co ma na celu zwiększenie skuteczności realizowanych projektów.

  Kluczowe jest, aby projekt harmonizował się z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami Województwa Śląskiego, w tym: energetyką, technologią informacyjną, medycyną, ekologiczną gospodarką czy nowo pojawiającymi się przemysłami.

  Wsparcie oferowane jest w formie bezzwrotnych dotacji. Ich wartość oraz intensywność zależy od rodzaju inwestycji. Maksymalny poziom dofinansowania dla badań przemysłowych sięga 80%, a minimalna wartość dotacji dla projektu to 2 mln zł. Na cały nabór przeznaczono budżet w wysokości 376 mln zł.

  Wejdź również na naszą dedykowaną podstronę z dotacjami. Odwiedź https://www.parp.gov.pl oraz sprawdź naszego Facebooka.


  Innowacyjne Przedsiębiorstwa: Jak Skorzystać z Ulgi B+R i Dotacji Unijnych

  Badawczo-Rozwojowe: Wprowadzenie do Ulgi B+R i Dotacji Unijnych -Badania rozwój innowacje

  Czy marzysz o tym, aby Twoje przedsiębiorstwo było miejscem innowacyjnych rozwiązań? Jeśli tak, to jesteś we właściwym miejscu. W tym artykule odkryjemy tajniki ulgi B+R oraz możliwości dotacji unijnych dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Dowiesz się, dlaczego prowadzenie badań i rozwoju (B+R) może być kluczem do sukcesu, a korzystanie z unijnych wsparć może otworzyć przed Tobą nowe perspektywy.

  Spis treści

  1. Ulga B+R: Jak Skorzystać z Podatkowego Wsparcia
  2. Dotacje Unijne: Katalizator Innowacji dla Przedsiębiorstw
  3. Działalność B+R w Praktyce: Od Badań do Rozwoju Produktu
  4. Prowadzenie Prac B+R: Klucz do Nowoczesnej Gospodarki
  5. Dotacje na Projekty B+R: Jak Realizować Innowacyjne Pomysły
  6. Przedsiębiorca Badawczy: Jak Osobisty Zaangażowanie Wpływa na Wyniki
  7. Unijne Dofinansowania: Ścieżka Smart Rozwoju dla MŚP
  8. Koszty Działalności B+R: Jak Odliczyć i Otrzymać Dotację
  9. Innowacyjne Projekty B+R: Przykłady Sukcesu Polskich Przedsiębiorstw
  10. Podsumowanie: Kluczowe Elementy Sukcesu w Badaniach i Rozwoju

  1. Ulga B+R: Jak Skorzystać z Podatkowego Wsparcia

  Ulga B+R to narzędzie, które pozwala na odliczenie części kosztów poniesionych na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej od podstawy opodatkowania. To szansa dla przedsiębiorców na niższe podatki i jednoczesne inwestowanie w rozwój firmy. Czy wiesz, jakie koszty są kwalifikowane do ulgi B+R? Podejmij kroki, aby skorzystać z tego podatkowego wsparcia i uniknąć niepotrzebnych obciążeń fiskalnych.

  2. Dotacje Unijne: Katalizator Innowacji dla Przedsiębiorstw

  Unijne dotacje są kluczowym źródłem finansowania dla przedsiębiorstw pragnących realizować innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe. W ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój, MŚP mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich projektów. Jakie są podstawy do skorzystania z dotacji unijnych, i w jaki sposób przedsiębiorstwo może realizować swoje cele innowacyjne dzięki wsparciu z funduszy europejskich?

  3. Działalność B+R w Praktyce: Od Badań do Rozwoju Produktu

  Prace badawczo-rozwojowe to nie tylko teoria, ale także praktyka. Jak wygląda proces prowadzenia działalności B+R od badań naukowych do rzeczywistego wdrożenia nowych lub ulepszonych produktów? Odkryj, jak ścieżka smart rozwoju może wprowadzić Twoje przedsiębiorstwo na nowy poziom innowacyjności.

  4. Prowadzenie Prac B+R: Klucz do Nowoczesnej Gospodarki

  Działalność badawczo-rozwojowa to fundament nowoczesnej gospodarki. Prowadzenie prac B+R umożliwia przedsiębiorstwom tworzenie nowych zastosowań, ulepszanie produktów, a także rozwijanie sektora innowacyjnych rozwiązań. Jakie są korzyści dla gospodarki i przedsiębiorców wynikające z realizacji prac B+R?

  5. Dotacje na Projekty B+R: Jak Realizować Innowacyjne Pomysły

  Dotacje na projekty B+R to szansa dla przedsiębiorców na realizację swoich najbardziej innowacyjnych pomysłów. Jakie są koszty kwalifikowane, jak przygotować wniosek o dofinansowanie, i w jaki sposób projekt b+R może przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa?

  6. Przedsiębiorca Badawczy: Jak Osobisty Zaangażowanie Wpływa na Wyniki – Badania rozwój innowacje

  Rola przedsiębiorcy badawczego w procesie B+R nie może być lekceważona. Jak osobiste zaangażowanie przedsiębiorcy wpływa na wyniki prac badawczo-rozwojowych? Odkryj, jakie korzyści płyną z aktywnego uczestnictwa przedsiębiorcy w projektach B+R.

  7. Unijne Dofinansowania: Ścieżka Smart Rozwoju dla MŚP

  Unijne dofinansowania stanowią ścieżkę smart rozwoju dla MŚP. Jakie są programy operacyjne dostępne dla przedsiębiorstw? Czy wiesz, jak ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój? Dowiedz się, jak unijne wsparcie może zmienić oblicze Twojego biznesu.

  8. Koszty Działalności B+R: Jak Odliczyć i Otrzymać Dotację

  Poniesione koszty na prowadzenie działalności B+R mogą być odliczone od podstawy opodatkowania. Jakie są koszty kwalifikowane do odliczeń, i jak skorzystać z tej formy ulgi podatkowej? Znajdź odpowiedzi na te pytania, aby sprawnie korzystać z podatkowego wsparcia dla przedsiębiorstw prowadzących prace B+R.

  9. Innowacyjne Projekty B+R: Przykłady Sukcesu Polskich Przedsiębiorstw – Badania rozwój innowacje

  Czy istnieją polskie przedsiębiorstwa, które odniosły sukces dzięki innowacyjnym projektom B+R? Poznaj inspirujące przykłady firm, które skorzystały z ulgi B+R, dotacji unijnych i prowadzenia prac B+R, aby osiągnąć znaczące sukcesy na rynku.

  10. Podsumowanie: Kluczowe Elementy Sukcesu w Badaniach i Rozwoju

  • B+R to Inwestycja w Przyszłość: Ulga B+R i dotacje unijne pozwalają na inwestycję w badania i rozwój, co ma kluczowe znaczenie dla przyszłości przedsiębiorstwa.
  • Przedsiębiorczy Ducha Niezbędny: Osobiste zaangażowanie przedsiębiorcy w prace B+R wpływa pozytywnie na rezultaty i innowacyjność firmy.
  • Dofinansowania dla Wizjonerskich Pomysłów: Unijne dofinansowania stanowią wsparcie dla wizjonerskich projektów B+R, które mogą odmienić biznes.
  • Odliczenia Podatkowe Motywują do Działań: Ulga B+R, umożliwiając odliczenia od podstawy opodatkowania, motywuje przedsiębiorstwa do prowadzenia działań badawczo-rozwojowych.

  Rozpocznij swój biznesowy epopeję w świecie B+R już dziś! Skorzystaj z ulgi podatkowej, unijnych dotacji i prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, aby przekształcić swoje przedsiębiorstwo w ośrodek innowacyjności.

  Kto może uzyskać dofinansowanie?

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • duże przedsiębiorstwa (w tym mid cap i small mid cap),
  • partnerstwa przedsiębiorstw,
  • partnerstwa przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi.

  Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  Wynagrodzenie dla naukowców
  W ramach tej kategorii możesz sfinansować pełne wynagrodzenie brutto, włączając w to dodatkowe koszty pracodawcy, dla pracowników uczestniczących w pracach badawczo-rozwojowych.

  Usługi badawcze od zewnętrznych podmiotów
  Program pozwala zlecać część prac badawczo-rozwojowych innym podmiotom, działającym w roli podwykonawców.

  Zakup materiałów i surowców
  Dotacja umożliwia pokrycie kosztów zakupu materiałów i surowców, które są zużywane podczas badań i mogą być wykorzystane, na przykład, do produkcji testowych serii produktów czy do tworzenia prototypów.

  Inwestycje w sprzęt naukowy
  Możesz skorzystać z funduszy na zakup mniejszej aparatury badawczej. Jeśli chodzi o droższy sprzęt, kosztem kwalifikowanym jest jego amortyzacja w trakcie trwania projektu. Możliwe jest również uwzględnienie kosztów wynajmu.

  Dodatkowe koszty związane z projektem
  Do tej kategorii zaliczają się wydatki takie jak zarządzanie projektem, usługi księgowe czy opłaty za media.

  Zakup ziemi i nieruchomości
  Planując swój projekt, możesz włączyć w niego koszty zakupu gruntów oraz nieruchomości. Pamiętaj jednak, że te wydatki nie mogą przekroczyć 10% ogólnych kosztów kwalifikowalnych.

  Prace budowlane
  W projekcie możesz uwzględnić koszty związane z realizacją różnego rodzaju prac budowlanych.

  Poziom dofinansowania

  Poziom dofinansowania zależy od rodzaju ponoszonych wydatków.

  • Realizacja prac badawczo-rozwojowych:
   • Dla mikro i małych przedsiębiorstw:
    • 80% – badania przemysłowe
    • 60% – prace rozwojowe
   • Dla średnich przedsiębiorstw:
    • 75% – badania przemysłowe
    • 50% – prace rozwojowe
   • Dla dużych przedsiębiorstw:
    • 65% – badania przemysłowe
    • 40% – prace rozwojowe
  • Tworzenie infrastruktury B+R (w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej w województwie śląskim):
   • 50% – dla przedsiębiorstw mikro i małych
   • 40% – dla przedsiębiorstw średnich
   • 30% – dla przedsiębiorstw dużych

  Inne informacje:

  • Minimalna wartość dofinansowania dla projektu to 2 mln zł.
  • Maksymalny poziom wsparcia dla zadań „Prace B+R”: 80%
  • Maksymalny poziom wsparcia dla zadań „Infrastruktura B+R”: 50%

  Termin naboru wniosków

  Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 31 października do 9 stycznia 2024 r.,

  Kolejność składania wniosków nie ma znaczenia, liczy się ocena punktowa.

  Regionalne Strategie Innowacji

  Program wspiera działalność w obszarze Regionalnych Strategii Innowacji możesz. Więcej o strategiach znajdziesz tutaj.

  Zobacz również

  KPO Dofinansowanie 90% HoReCa

  Odkryj Dotacje KPO dla HoReCa! Zgarnij do 90% wsparcia, nawet 540 tys. zł. na rozwój Twojego biznesu. Dofinansowanie HoReCa czeka na Ciebie!"

  Termin:

  Od 6 maja 2024 r.

  Kwota:

  540

  Województwo:

  Wszystkie

  1.2 Badania rozwój innowacje w przedsiębiorstwach FE SL

  Nawet 80% dofinansowania na działalność badawczo-rozwojową.

  Termin:

  Do 9 stycznia 2024r.

  Kwota:

  Minimum 2 mln zł.

  Województwo:

  Śląskie

  Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych – Dotacje unijne – Badania i rozwój ulga B+R

  Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej dla firm z Dolnego Śląska. Ulga B+R, prace badawczo-rozwojowe. Dotacje na badania i rozwój.

  Termin:

  Od 15 lutego

  Kwota:

  Do 10 mln zł

  Województwo:

  Dolnośląskie

  RPO Śląskie Mikroinwestycje w MŚP – Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

  Wsparcie MŚP na rzecz transformacji w województwie śląskim. Do 60% dotacji na zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania.

  Termin:

  Do 26 września 2023 r.

  Kwota:

  Projekt do 2 mln zł.

  Województwo:

  Śląskie

  Dofinansowanie na wdrożenie rozwiązań przemysłu 4.0 dla Polski Wschodniej PARP – Jak pozyskać dofinansowanie, dotacje dla MŚP

  Przemysł 4.0. Nowy Program z dofinansowaniem do 85% na wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0.

  Termin:

  Od 2.08.2023 do 08.11.2023 r.

  Kwota:

  85% dotacji, do 3 mln zł.

  Województwo:

  Polska Wschodnia

  Wsparcie MŚP na rzecz transformacji RPO Śląskie 2021-2027

  Wsparcie MŚP na rzecz transformacji w województwie śląskim. Do 60% dotacji na zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania.

  Termin:

  Kwota:

  Województwo:

  wsparcie MŚP

  Inwestycje MŚP FEDS

  Wsparcie inwestycyjne dla MŚP (w tym w obszarze zrównoważonej turystyki) z sektora produkcyjnego i usługowego, przyczyniające się do rozbudowy (dywersyfikacji, unowocześnienia) przedsiębiorstwa oraz zwiększenia jego konkurencyjności, poprzez m.in. zakup maszyn i sprzętu lub zakup własności intelektualnej

  Termin:

  Od 5 lipca do 4 sierpnia

  Kwota:

  Do 20 mln zł

  Województwo:

  Dolnośląskie

  Innowacje MŚP

  Kredyt ekologiczny

  Kredyt ekologiczny to bezzwrotne dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej w Twojej firmie. Otrzymaj nawet 70% dotacji na wymianę starych maszyn i urządzeń. Wykorzystaj OZE w swojej firmie.

  Termin:

  Od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 r.

  Kwota:

  10 mln zł

  Województwo:

  Wszystkie

  Kredyt ekologiczny

  Ścieżka SMART

  Ścieżka SMART to projekt modułowy, który umożliwia dofinansowanie działalności B+R, wdrożenia innowacji, internacjonalizacji, cyfryzacji i zazielenienia przedsiębiorstwa.

  Termin:

  Od 21 lutego 2023

  Kwota:

  Do 50 mln zł.

  Województwo:

  Wszystkie

  Ścieżka Smart dofinansowanie na B+R i wdrożenie innowacji
  //
  Zapisz się do newslettera

  Cash Flow Group © 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Projekt i realizacja: Jan Kobiałka

  Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.