300 tys. zł. na zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania dla firm z województwa Łódzkiego

Dofinansowanie na zakup maszyn, urządzeń, sprzętu i oprogramowania niezbędnych do zwiększenia konkurencyjności firm dotkniętych pandemią COVID19

Chcesz wiedzieć więcej?

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń do nas:

+48 693 953 427

Artur Korba
Specjalista ds. dotacji

ak@cashflowgroup.pl

lub wyślij formularz, oddzwonimy.

 

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami SzOOP RPO WŁ w zakresie Osi priorytetowej XIII: REACT-EU dla Łódzkiego, Działania XIII.1: REACT-EU dla przedsiębiorstw.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty polegające na:
• wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

III. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 24 444 142,62 zł

(słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące sto czterdzieści dwa złote 62/100).

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi - 85 %.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 300 000,00 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – nie została określona.

Dofinansowanie na zakup maszyn, urządzeń, sprzętu i oprogramowania.

Konkurs dotyczy inwestycji w MŚP polegającej na zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19

Dofinansowanie przeznaczone będzie na wsparcie MŚP w regionie łódzkim w zakresie odbudowy i zwiększenia odporności gospodarczej po kryzysie związanym z COVID-19. Wspierane będą działania przyczyniające się do zmiany profilu dotychczasowej działalności lub zwiększenia konkurencyjności dotkniętych kryzysem przedsiębiorców MŚP. Interwencja będzie ukierunkowana przede wszystkim na działania inwestycyjne, w tym związane są z transformacją cyfrową i ekologiczną (m.in. zwiększające efektywność energetyczną przedsiębiorstw).

Jaki typ projektu obejmuje przedmiotowy konkurs?

Projekt dotyczy inwestycji w MŚP polegającej na zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19 poprzez:

✓ uzasadnione działania lub przedsięwzięcia inwestycyjne ukierunkowane na odbudowę pozycji rynkowej MŚP w gospodarce po pandemii COVID-19

✓ zwiększenie jego odporności gospodarczej na kryzys.

! Należy pamiętać, że oba ww. warunki muszą być spełnione łącznie.

Jakie wydatki są kwalifikowalne w ramach projektu?

  • wydatki na wdrożenie produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w szczególności koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, m.in.: zakup, wytworzenie, dostawę instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze
  • zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych

Jakich wydatków nie można sfinansować w ramach projektu?

  • związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie (nie stanowią one prac przygotowawczych i są niekwalifikowalne);
  • podatku od towarów i usług (VAT); kosztów pośrednich; kapitału obrotowego; wynagrodzeń;
  • związanych z robotami budowlanymi;
  • związanych z zakupem nieruchomości;
  • wkładu niepieniężnego (w tym w formie wolontariatu);
  • zakupu pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów i osób
  • nie dopuszcza się zakupu wyłącznie sprzętu komputerowego

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby uzyskać dofinasowanie?

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby uzyskać dofinasowanie?

✓  posiadać co najmniej od 1 stycznia 2019 r. siedzibę lub oddział, bądź – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalnośćgospodarczą – stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego

✓  odnotować spadek przychodów ogółem na poziomie min.15% liczony jako stosunek łącznych przychodów w roku 2021 do łącznych przychodów przypadających w roku 2019, zgodnie ze wzorem poniżej:

suma przychodów ogółem 2021 – suma przychodów ogółem 2019 suma przychodów ogółem 2019

✓   nie przekraczać przysługującego limitu pomocy de minimis w ciągu ostatnich 3 lat podatkowych (200 000 EUR).

!!!  Należy pamiętać, że ww. warunki muszą być spełnione łącznie.

Termin naboru wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 7 września 2022 r. godz. 8.00, a kończy 28 września 2022 r. godz. 16.00

Zobacz również

300 tys. zł. na zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania dla firm z województwa Łódzkiego

Dofinansowanie na zakup maszyn, urządzeń, sprzętu i oprogramowania niezbędnych do zwiększenia konkurencyjności firm dotkniętych pandemią COVID19

Termin:

Do 28 września 2022 r.

Kwota:

Do 300 tys. zł.

Województwo:

Łódzkie

Dofinansowanie w województwie łódzkim

Dofinansowanie działalności pozarolniczej

Chcesz uzyskać wsparcie na rozwój działalności pozarolniczej? Dzięki dofinansowaniu z PROW istnieje możliwość uzyskania nawet do 500. 000 zł!  DO 65% DOFINANSOWANIA.

Termin:

Do 19 sierpnia 2022

Kwota:

Do 500 000 PLN

Województwo:

Wszystkie

HYDROSTRATEG

HYDROSTRATEG „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”

Termin:

18 lipca - 31.09. 2022 r.

Kwota:

Do 25 mln zł

Województwo:

Wszystkie

Dofinansowanie z ZUS na poprawę bezpieczeństwa pracy.

Dotacja z ZUS na poprawę bezpieczeństwa pracy, nawet 300 tys. zł. na inwestycje w Twojej firmie.

Termin:

6 czerwca 2022 r. do 8 lipca 2022 r.

Kwota:

Do 300 tys. zł.

Województwo:

wszystkie

INFOSTRATEG na projekty tematyczne

Do 100% dofinansowania na realizację prac B+R w konkursie tematycznym INFOSTRATEG.

Termin:

Od 27 maja do 18 sierpnia 2022

Kwota:

20 mln zł.

Województwo:

wszystkie

Sztuczna inteligencja sieć neuronowa

Nowe technologie w zakresie energii

 

Termin:

1 kwietnia – 30 czerwca 2022 r.

Kwota:

Do 80 mln zł

Województwo:

wszystkie

Robogrant – dofinansowanie na robotyzację

Robogrant - dofinansowania na robotyzację przedsiębiorstw produkujących meble.

Termin:

Od 15 maja 2022 r.

Kwota:

850 tys. zł.

Województwo:

wszystkie

Ulga na robotyzacje

Dolnośląski Bon na innowacje

Wsparcie na realizacje projektów B+R przez jednostki naukowe.

Termin:

Od 4 marca 2022 r.

Kwota:

do 200 tys. zł

Województwo:

Dolnośląskie

Bon na innowacje

Działania 15.1 ” Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki”

Dofinansowanie na produkcję energii elektrycznej z OZE

Termin:

Od lutego 2022

Kwota:

Do 80%

Województwo:

wszystkie

Panele Solarne Energia z OZE
Zapisz się do newslettera

Cash Flow Group © 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Jan Kobiałka

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.