300 tys. zł. na zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania dla firm z województwa Łódzkiego

Dofinansowanie na zakup maszyn, urządzeń, sprzętu i oprogramowania niezbędnych do zwiększenia konkurencyjności firm dotkniętych pandemią COVID19

Chcesz wiedzieć więcej?

Chcesz wiedzieć więcej?

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz na:

kontakt@cashflowgroup.pl

lub wyślij formularz, oddzwonimy.

 

  Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami SzOOP RPO WŁ w zakresie Osi priorytetowej XIII: REACT-EU dla Łódzkiego, Działania XIII.1: REACT-EU dla przedsiębiorstw.

  Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty polegające na:
  • wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

  III. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:
  Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 24 444 142,62 zł

  (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące sto czterdzieści dwa złote 62/100).

  Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi - 85 %.

  Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 300 000,00 zł.

  Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – nie została określona.

  Dofinansowanie na zakup maszyn, urządzeń, sprzętu i oprogramowania.

  Konkurs dotyczy inwestycji w MŚP polegającej na zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19

  Dofinansowanie przeznaczone będzie na wsparcie MŚP w regionie łódzkim w zakresie odbudowy i zwiększenia odporności gospodarczej po kryzysie związanym z COVID-19. Wspierane będą działania przyczyniające się do zmiany profilu dotychczasowej działalności lub zwiększenia konkurencyjności dotkniętych kryzysem przedsiębiorców MŚP. Interwencja będzie ukierunkowana przede wszystkim na działania inwestycyjne, w tym związane są z transformacją cyfrową i ekologiczną (m.in. zwiększające efektywność energetyczną przedsiębiorstw).

  Jaki typ projektu obejmuje przedmiotowy konkurs?

  Projekt dotyczy inwestycji w MŚP polegającej na zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19 poprzez:

  ✓ uzasadnione działania lub przedsięwzięcia inwestycyjne ukierunkowane na odbudowę pozycji rynkowej MŚP w gospodarce po pandemii COVID-19

  ✓ zwiększenie jego odporności gospodarczej na kryzys.

  ! Należy pamiętać, że oba ww. warunki muszą być spełnione łącznie.

  Jakie wydatki są kwalifikowalne w ramach projektu?

  • wydatki na wdrożenie produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w szczególności koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, m.in.: zakup, wytworzenie, dostawę instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze
  • zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych

  Jakich wydatków nie można sfinansować w ramach projektu?

  • związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie (nie stanowią one prac przygotowawczych i są niekwalifikowalne);
  • podatku od towarów i usług (VAT); kosztów pośrednich; kapitału obrotowego; wynagrodzeń;
  • związanych z robotami budowlanymi;
  • związanych z zakupem nieruchomości;
  • wkładu niepieniężnego (w tym w formie wolontariatu);
  • zakupu pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów i osób
  • nie dopuszcza się zakupu wyłącznie sprzętu komputerowego

  Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby uzyskać dofinasowanie?

  Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby uzyskać dofinasowanie?

  ✓  posiadać co najmniej od 1 stycznia 2019 r. siedzibę lub oddział, bądź – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalnośćgospodarczą – stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego

  ✓  odnotować spadek przychodów ogółem na poziomie min.15% liczony jako stosunek łącznych przychodów w roku 2021 do łącznych przychodów przypadających w roku 2019, zgodnie ze wzorem poniżej:

  suma przychodów ogółem 2021 – suma przychodów ogółem 2019 suma przychodów ogółem 2019

  ✓   nie przekraczać przysługującego limitu pomocy de minimis w ciągu ostatnich 3 lat podatkowych (200 000 EUR).

  !!!  Należy pamiętać, że ww. warunki muszą być spełnione łącznie.

  Termin naboru wniosków

  Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 7 września 2022 r. godz. 8.00, a kończy 28 września 2022 r. godz. 16.00

  Zobacz również

  KPO Dofinansowanie 90% HoReCa

  Odkryj Dotacje KPO dla HoReCa! Zgarnij do 90% wsparcia, nawet 540 tys. zł. na rozwój Twojego biznesu. Dofinansowanie HoReCa czeka na Ciebie!"

  Termin:

  Od 6 maja 2024 r.

  Kwota:

  540

  Województwo:

  Wszystkie

  1.2 Badania rozwój innowacje w przedsiębiorstwach FE SL

  Nawet 80% dofinansowania na działalność badawczo-rozwojową.

  Termin:

  Do 9 stycznia 2024r.

  Kwota:

  Minimum 2 mln zł.

  Województwo:

  Śląskie

  Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych – Dotacje unijne – Badania i rozwój ulga B+R

  Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej dla firm z Dolnego Śląska. Ulga B+R, prace badawczo-rozwojowe. Dotacje na badania i rozwój.

  Termin:

  Od 15 lutego

  Kwota:

  Do 10 mln zł

  Województwo:

  Dolnośląskie

  RPO Śląskie Mikroinwestycje w MŚP – Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

  Wsparcie MŚP na rzecz transformacji w województwie śląskim. Do 60% dotacji na zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania.

  Termin:

  Do 26 września 2023 r.

  Kwota:

  Projekt do 2 mln zł.

  Województwo:

  Śląskie

  Dofinansowanie na wdrożenie rozwiązań przemysłu 4.0 dla Polski Wschodniej PARP – Jak pozyskać dofinansowanie, dotacje dla MŚP

  Przemysł 4.0. Nowy Program z dofinansowaniem do 85% na wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0.

  Termin:

  Od 2.08.2023 do 08.11.2023 r.

  Kwota:

  85% dotacji, do 3 mln zł.

  Województwo:

  Polska Wschodnia

  Wsparcie MŚP na rzecz transformacji RPO Śląskie 2021-2027

  Wsparcie MŚP na rzecz transformacji w województwie śląskim. Do 60% dotacji na zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania.

  Termin:

  Kwota:

  Województwo:

  wsparcie MŚP

  Inwestycje MŚP FEDS

  Wsparcie inwestycyjne dla MŚP (w tym w obszarze zrównoważonej turystyki) z sektora produkcyjnego i usługowego, przyczyniające się do rozbudowy (dywersyfikacji, unowocześnienia) przedsiębiorstwa oraz zwiększenia jego konkurencyjności, poprzez m.in. zakup maszyn i sprzętu lub zakup własności intelektualnej

  Termin:

  Od 5 lipca do 4 sierpnia

  Kwota:

  Do 20 mln zł

  Województwo:

  Dolnośląskie

  Innowacje MŚP

  Kredyt ekologiczny

  Kredyt ekologiczny to bezzwrotne dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej w Twojej firmie. Otrzymaj nawet 70% dotacji na wymianę starych maszyn i urządzeń. Wykorzystaj OZE w swojej firmie.

  Termin:

  Od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 r.

  Kwota:

  10 mln zł

  Województwo:

  Wszystkie

  Kredyt ekologiczny

  Ścieżka SMART

  Ścieżka SMART to projekt modułowy, który umożliwia dofinansowanie działalności B+R, wdrożenia innowacji, internacjonalizacji, cyfryzacji i zazielenienia przedsiębiorstwa.

  Termin:

  Od 21 lutego 2023

  Kwota:

  Do 50 mln zł.

  Województwo:

  Wszystkie

  Ścieżka Smart dofinansowanie na B+R i wdrożenie innowacji
  //
  Zapisz się do newslettera

  Cash Flow Group © 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Projekt i realizacja: Jan Kobiałka

  Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.