HYDROSTRATEG

HYDROSTRATEG „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”

Chcesz wiedzieć więcej?

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń do nas:

+48 693 953 427

Cashflow
Specjalista ds. dotacji

kontakt@cashflowgroup.pl

lub wyślij formularz, oddzwonimy.

 

  Informujemy, że  NCBR ogłosił konkurs o dofinansowanie – „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej” – Hydrostrateg.

  Program obejmuje trzy obszary badawcze:

  • woda w środowisku – bioróżnorodność/bioproduktywność
  • woda w mieście
  • żegluga śródlądowa

  W ramach każdego z obszarów wskazano odpowiadający mu zakres tematyczny.

  Program Hydrostrateg pozwoli na realizację wielu zadań z zakresu badań i rozwoju, które zbliżą nas do rozwiązania  istotnych kwestii związanych z wodą tj. zarządzania powodzią, zaopatrzenia odbiorców w wodę, poprawę jakości wody oraz wzrostu znaczenia planowania przestrzennego obszarów wodnych i przywodnych.

  Skutecznie piszemy wnioski o dofinansowanie

  Zapewniamy wsparcie przy tworzeniu budżetu projektu oraz opisu prac B+R

  Współpracujemy z jednostkami naukowymi i instytutami

  Wspieramy w zakresie zarządzania projektem

  Posiadamy pełną wiedzę w zakresie przepisów i rozporządzeń, które są niezbędne do właściwego złożenia wniosku

  HYDROSTRATEG „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”

  Termin składania wniosków o dofinansowanie

  18 lipca – 31 października 2022 r., godz. 16:00

  Kto może dostać dotacje?

  1. Do konkursu mogą przystąpić konsorcja, w skład których wchodzą:
  • jednostki naukowe,
  • przedsiębiorcy lub
  • inne podmioty: jednostki sektora finansów publicznych, stowarzyszenia, fundacje, jeżeli podmioty te realizują projekt w ramach swojej działalności niegospodarczej
  1. W skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa,
  2. Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo albo jednostka naukowa,
  3. W skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie 5 podmiotów
  4. Udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 40%.

  Budżet konkursu

  200 mln zł

  Poziom i wartość dofinansowania

  Minimalna kwota kosztów kwalifikowanych: 3 mln zł

  Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych: 25 mln zł

  Poziom dofinansowania

  1. PRACE B+R

  Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych:

  • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%,
  • średnie przedsiębiorstwa – 75%,
  • duże przedsiębiorstwa – 65%,
  • jednostki naukowe – 100% (tylko w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

  Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac rozwojowych:

  • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%,
  • średnie przedsiębiorstwa – 50%,
  • duże przedsiębiorstwa – 40%,
  • jednostki naukowe – 100% (tylko w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).
  1. PRACE PRZEDWDROŻENIOWE
  • 90% kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis albo
  • 50% kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP

  Zakres tematyczny konkursu

  1. Obszar tematyczny: Woda w środowisku – bioróżnorodność/bioproduktywność
  • Temat: T.1.1 Opracowanie i wdrożenie systemów ograniczających ilość zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych wraz z systemem monitorowania parametrów jakości środowiska wodnego wywołanych wzrostem retencji.
  1. Obszar tematyczny: Woda w mieście
  • Temat: T.1.2 Retencja w systemach kanalizacji ogólnospławnej
  • Temat: T.1.3 Retencja w sieciach kanalizacji deszczowej.
  1. Obszar tematyczny: Żegluga śródlądowa
  • Temat: T.1.5. Projekt w postaci demonstratora zagospodarowania obszarów wodnych i przywodnych
  Zobacz również

  RPO Śląskie Mikroinwestycje w MŚP

  Wsparcie MŚP na rzecz transformacji w województwie śląskim. Do 60% dotacji na zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania.

  Termin:

  Do 26 września 2023 r.

  Kwota:

  Projekt do 2 mln zł.

  Województwo:

  Śląskie

  Przemysł 4.0. dla Polski Wschodniej PARP

  Przemysł 4.0. Nowy Program z dofinansowaniem do 85% na wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0.

  Termin:

  Od 2.08.2023 do 08.11.2023 r.

  Kwota:

  85% dotacji, do 3 mln zł.

  Województwo:

  Polska Wschodnia

  Wsparcie MŚP na rzecz transformacji RPO Śląskie 2021-2027

  Wsparcie MŚP na rzecz transformacji w województwie śląskim. Do 60% dotacji na zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania.

  Termin:

  Kwota:

  Województwo:

  Inwestycje MŚP FEDS

  Wsparcie inwestycyjne dla MŚP (w tym w obszarze zrównoważonej turystyki) z sektora produkcyjnego i usługowego, przyczyniające się do rozbudowy (dywersyfikacji, unowocześnienia) przedsiębiorstwa oraz zwiększenia jego konkurencyjności, poprzez m.in. zakup maszyn i sprzętu lub zakup własności intelektualnej

  Termin:

  Od 5 lipca do 4 sierpnia

  Kwota:

  Do 20 mln zł

  Województwo:

  Dolnośląskie

  Innowacje MŚP

  Kredyt ekologiczny

  Kredyt ekologiczny to bezzwrotne dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej w Twojej firmie. Otrzymaj nawet 70% dotacji na wymianę starych maszyn i urządzeń. Wykorzystaj OZE w swojej firmie.

  Termin:

  Od 6 czerwca do 17 sierpnia

  Kwota:

  10 mln zł

  Województwo:

  Wszystkie

  Kredyt ekologiczny

  Ścieżka SMART

  Ścieżka SMART to projekt modułowy, który umożliwia dofinansowanie działalności B+R, wdrożenia innowacji, internacjonalizacji, cyfryzacji i zazielenienia przedsiębiorstwa.

  Termin:

  Od 21 lutego 2023

  Kwota:

  Do 50 mln zł.

  Województwo:

  Wszystkie

  Ścieżka Smart dofinansowanie na B+R i wdrożenie innowacji

  Kredyt Technologiczny

  Poszukujesz dofinansowania na budowę hali produkcyjnej oraz zakup maszyn i urządzeń? Kredyt technologiczny BGK to jeden z najlepszych dostępnych programów. Dofinansowanie nawet do 70% pozwoli rozwinąć skrzydła Twojej firmy.

  Termin:

  Od 23 marca do 31 maja

  Kwota:

  Bez limitu

  Województwo:

  Wszystkie

  Kredyt technologiczny

  Polskie Mosty Technologiczne

  Polskie Mosty Technologiczne

  Wsparcie ekspansji innowacyjnych firm na rynkach zagranicznych.

  Do 200 tys. zł. na usługi doradcze i udział w misjach i targach.

  Termin:

  Od 27 lutego 2023

  Kwota:

  200 000 zł

  Województwo:

  Cała Polska

  Polskie Mosty technologiczne

  Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwijanie działalności gospodarczej w Wielkopolsce.

  Podejmowanie działalności gospodarczej Wsparcie w formie bezzwrotnej premii w wysokości: 50-100tys. O premię może ubiegać się osoba fizyczna, która: 1. Jest pełnoletnim obywatelem członkowskim UE 2. Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR 3. W okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywała działalności gospodarczej. 4. Na dzień złożenia […]

  Termin:

  Do stycznia 2023 r.

  Kwota:

  Do 300 tys. zł.

  Województwo:

  Wielkopolskie

  //
  Zapisz się do newslettera

  Cash Flow Group © 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Projekt i realizacja: Jan Kobiałka

  Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.