Internacjonalizacja MŚP PO PW

Przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu, dofinansowanie udziału w targach i misjach.

Chcesz wiedzieć więcej?

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń do nas:

+48 693 953 427

Artur Korba
Specjalista ds. dotacji

ak@cashflowgroup.pl

lub wyślij formularz, oddzwonimy.

 

[contact-form-7 id="41" title="Formularz Projekty"]

Dofinansowanie na promocję zagraniczną i udział w targach

Aby wziąć udział w konkursie, przedsiębiorca musi posiadać co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.


Dofinansowane projekty powinny wspierać przedsiębiorcę:

 • w określeniu jego potencjału w zakresie umiędzynarodowienia
 • w przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu
 • w aktywnym poszukiwaniu partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Dofinansowanie na poziomie 85% do 800 tys. zł.

Dofinansowanie na uczestnictwo w targach i misjach zagranicznych.

Budżet programu to 50 mln PLN.

Możliwe nabycie środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

W ramach działania 1.2 POPW dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące kompleksowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Jaki jest cel projektu?

 • Celem programu jest zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej (woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, lubelskie i podkarpackie) na rynkach międzynarodowych, w szczególności poprzez wsparcie doradcze obejmujące kompleksowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne,

Kto może się ubiegać o wsparcie?

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, potwierdzoną wpisem do 6 odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Konkurs skierowany jest do firm z sektora MŚP działających ponad 1 rok, które są producentem i/lub właścicielem marki, posiadające co najmniej jeden produkt lub usługę o potencjale do internacjonalizacji na nowym rynku zagranicznym

Termin naboru wniosków o dofinansowanie

18 października – rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie – możemy składać wnioski,

22 grudnia – zakończenie naboru wniosków – już nic się nie da zrobić.

Na co można pozyskać dofinansowanie?

 • Działanie podzielono na 2 etapy:I etap – usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalność obejmujące w szczególności:
  • analizę możliwości eksportowych firmy,
  • wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,
  • koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,
  • wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),
  • rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki ),
  • propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe )

  II etap – w ramach tego etapu wsparcie ukierunkowane zostanie na zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego na I etapie modelu biznesowego obejmujących m.in.:

  • doradztwo w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych,
  • doradztwo w zakresie przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in.: badanie marketingowe na rynku docelowym),
  • doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
  • doradztwo w zakresie projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, a także stron internetowych (w tym aplikacji mobilnych) przeznaczonych do promocji i sprzedaży na rynkach zagranicznych,
  • zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności,
  • wsparcie MŚP na udział w zagranicznych targach, wystawach lub misjach handlowych wyłącznie w zakresie wskazanym w ramach I etapu.

Poziom dofinansowania

 • Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych projektu wynosi: 85%
 • Minimalny wkład własny: 15%
 • Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 800 tys. zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) lub 550 tys. zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii), w tym:
  maksymalnie 30 tys. zł dofinansowania na pokrycie kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
  maksymalnie 100 tys. zł dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności;
  maksymalnie 100 tys. zł na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.Przy czym łączne dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych oraz pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności nie może przekroczyć 150 tys. zł.
Zobacz również

Internacjonalizacja MŚP PO PW

Przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu, dofinansowanie udziału w targach i misjach.

Termin:

Od 20 września 2021 r.

Kwota:

800 000 zł

Województwo:

Polska Wschodnia

Internacjonalizacja MŚP Polska Wschodnia

6.2. Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

Bon na cyfryzację - Wdrożenie innowacji dzięki wprowadzeniu technologii cyfrowych.

Termin:

Od 20 września 2021 r.

Kwota:

255 000 PLN

Województwo:

Cały Kraj

Transformacja cyfrowa

1.5.D RPO WD

1.5.D. Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19

Termin:

Od 30.06 do 14.07.2021

Kwota:

80% dotacji do 320 tys. zł.

Województwo:

Dolnośląskie

Przemysł 4.0. PARP

Przemysł 4.0. Nowy Program z dofinansowaniem do 85% na wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0.

Termin:

Od 15.06.2021 do 30.06.2021 r.

Kwota:

85% dotacji, do 800 000 zł.

Województwo:

Polska

1.2.C b Dolnośląski Bon na innowacje

Wsparcie na realizacje projektów B+R przez jednostki naukowe.

Termin:

Od 2 sierpnia 2021r.

Kwota:

do 340 tys. zł

Województwo:

wszystkie

dotacje na innowacje Małopolska

2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Dofinansowanie za przeprowadzenie nowych projektów wzorniczych i ich wdrożenie do produkcji.

Termin:

Do 28.07.2021

Kwota:

Do 1,1 mln zl.

Województwo:

Wszystkie, poza Polską Wschodnią.

Dofinansowanie na opracowanie nowych produktów wzorniczych

1.1.1. Szybka ścieżka PO IR

Wsparcie projektów B+R prowadzonych w celu opracowania innowacyjnych produktów, usług lub technologii.

Termin:

22 marca do 4 maja 2021

Kwota:

do 80% dofinansowania

Województwo:

wszystkie

Przemysł kosmiczny - innowacje

3.2.1 Badania na rynek

Badania na rynek to dofinansowanie na wdrożenie wyników prac B+R w tym innowacyjnych produktów i usług.

Termin:

II połowa 2021 r.

Kwota:

do 20 mln zł

Województwo:

wszystkie

Dofinansowanie badań i rozwoju

Dofinansowanie na budowę i wyposażenie Inkubatora Przedsiębiorczości

Wsparcie projektów polegających na utworzeniu infrastruktury w obszarze wsparcia przedsiębiorczości.

Termin:

Od stycznia 2021

Kwota:

Do 20 mln zł

Województwo:

Dolnośląskie

Biuro Inkubatora Przedsiębiorczości

Cash Flow Group © 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Jan Kobiałka

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.