Chcesz wiedzieć więcej?

Na_strone

Artur Korba


ak@cashflowgroup.pl
+48 693 953 427

 

Zostaw swoje dane, oddzwonimy.

Pole jest wymagane.
Pole jest wymagane.
Pole jest wymagane. Pole może zawierać tylko cyfry.
regulaminem
Zaakceptowanie regulaminu jest wymagane.

Studium wykonalności 

Czym jest?

Studium wykonalności projektu jest rozszerzoną wersją biznes planu. Jest to dokładna analiza projektu, branży, usługi, czy też produktu. Należą do niej:

 • analiza finansowa rynku,

 • badanie otoczenia makroekonomicznego oraz trendów,

 • badanie uwarunkowania społeczno-ekonomicznego,

 • analizy prawne,

 • analiza lokalizacji i konkurencji,

 • analiza technologii,

 • planowanie inwestycji,

 • plan wdrożenia,

 • pozyskiwanie funduszy,

 • prognozy przychodów i zysków,

 • analiza ryzyka,

 • analiza oddziaływania na środowisko.

Dla kogo?

 • Urzędy gminy  
 • Urzędy miasta
 • Instytucje otoczenia biznesu
 • Przedsiębiorcy 

W jakim celu?

Zapoznanie się z wynikami studium wykonalności pozwala lepiej oszacować przychody i wydatki, dowiedzieć się więcej o konkurencji, o możliwościach inwestycji oraz o pozyskiwaniu funduszy na rozwój. Studium wykonalności projektów pozwala obniżyć koszty oraz uniknąć niepotrzebnych wydatków często ułatwia pozyskanie nowych funduszy na rozwój przedsiębiorstwa.

Pop-up-form-btn