Pomagamy w rozwoju biznesu

  • pozyskujemy dotacje unijne
  • tworzymy biznesplany i studia wykonalności
  • sporządzamy wyceny
  • obsługujemy kredyty

Sprawdź naszą skuteczność

Harmonogram dotacji dla projektów inwestycyjnych 2018 r.

Branding_arrow Cf
Dofinansowanie warte uwagi! Sprawdź najbliższy termin naboru wniosków.
2017-12-29
Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw
złóż wniosek

Aktualne programy unijne:

Prow2014
PROW Marketing produktów rolnych

10 mln dotacji dla przedsiębiorstw w ramach Programu "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

Icon-calendar
Od 30 marca do 29 kwietnia 2018 r.

Icon-chart
Do 10 mln dotacji.

Złóż wniosek
Fotolia_101479736_xs
Działanie 1.2 Projekty B+R Wielkopolska

1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Icon-calendar
Grudzień 2017 r.

Icon-chart
Do 10 mln zł

Złóż wniosek
Fotolia_87685223_xs
Działanie 3.2.1 Badania na rynek

Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych!

Icon-calendar
05.09.2017-28.02.2018

Icon-chart
do 20 mln zł.

Złóż wniosek
Wiatraki
„Szybka Ścieżka” 1.1.1 PO IR

Dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych (B+R), w tym prac przedwdrożeniowych.

Icon-calendar
02.10.2017-29.12.2017

Icon-chart
do 20 mln zł

Złóż wniosek
Wyceny
POIR 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP

Wykorzystaj potencjał doradczy Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) i zdobądź nawet 700 tys. zł na inwestycje i do 350 tys. na usługi.

Icon-calendar
do 28.02.2018r.

Icon-chart
1 mln

Złóż wniosek
Doniczka
DZIAŁANIE 4.2 "EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA" MAŁOPOLSKA

Podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez zmiany w procesach technologiczno – produkcyjnych, modernizacje energochłonnych obiektów oraz zwiększone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Icon-calendar
Maj 2018 r.

Złóż wniosek
Fotolia_80673697_xs
Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R

Wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę

Icon-calendar
20.11.2017-19.01.2018

Złóż wniosek
Starterfiz
PFR Starter FIZ

Finansowanie pośredników finansowych (fundusze VC) w celu rozwoju innowacyjnych MŚP na najwcześniejszym etapie (inkubacja i start).

Icon-calendar
04.12.17-11.12.17

Icon-chart
do 50 mln zł

Złóż wniosek
Fotolia_7826224_xs
Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” PO IR

Wsparciem dla przedsiębiorcy będzie premia technologiczna (do 6 mln zł) stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej. 

Icon-calendar
I kwartał 2018 r.

Icon-chart
do 6 mln zł

Złóż wniosek
Fotolia_68822999_xs
Działanie 1.1 Projekty B+R Lubuskie

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych oraz inwestycji w dział B+R

Icon-calendar
14.08.2017 - 11.09.2017

Icon-chart
do 10 mln zł

Złóż wniosek

Nasza oferta obejmuje:

Balony
Pozyskiwanie Inwestorów

Komplekoswa obsługa w zakresie pozyskiwania Inwestorów typu Venture Capital lub Private Equity.

Biznesplany
Studia Wykonalności Biznes Plany

Dobrze opracowana koncepcja przedsięwzięcia inwestycyjnego znacznie ogranicza ryzyko utraty zaangażowanych środków.

Doniczka2
Wyceny

Opracujemy rzetelene wyceny przedsiębiorstw oraz wnip m.in na potrzeby aportów, sprzedaży, pozyskiwania finansowania kapitałowego.

Kredyty
Kredyty

Kredyt pomoże w realizacji założonych celów inwestycyjnych i stanowi obok dotacji dodatkowe źródło finasowania inwestycji.


Poznaj opinie zadowolonych Klientów

S_awomir-piwko

Sławomir Piwko

Wiceprezes ds. Produkcji Oprogramowania, UNIT4 TETA S.A.

Pozytywne efekty współpracy związane z pozyskaniem dotacji w ramach działania 1.4 PO IG, były możliwe dzięki wysokim kwalifikacjom pracowników firmy oraz ich umiejętności sprostania wymaganiom klienta. Na podstawie swoich własnych doświadczeń polecamy innym usługi firmy CASH FLOW. Zamierzamy również ponownie skorzystać z doradztwa polecanej przez nas firmy.

Jacek-masior

Jacek Masior

Właściciel, Wektor Inwestycje Sp. z o.o.

Spółka Wektor Inwestycje uzyskała dofinansowanie unijne, przeznaczone na rewitalizację renesansowego pałacu w Karpnikach. Inwestycja była możliwa dzięki współpracy z firmą CASH FLOW, która już po raz trzeci uzyskała dla spółki dofinansowanie z Unii Europejskiej. Polecamy firmę CASH FLOW innym przedsiębiorcom jako sprawdzonego doradcę w zakresie pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej.

Beta-kubacka

Beata Kubacka

Prezes Zarządu, Synergia Projekt Sp. z o.o.

Spółka „Synergia Projekt” dzięki współpracy z CASH FLOW Analizy Finansowe uzyskała dofinansowanie unijne przeznaczone na świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach 8.1. PO IG. Zespół wykazał się dużą elastycznością, chęcią współpracy i zaangażowaniem. W naszej opinii firma CASH FLOW jest godnym zaufania partnerem, którego z pełną odpowiedzialnością możemy polecić wszystkim, którzy chcieliby aplikować o środki unijne.

Sebastian-sadowski

Sebastian Sadowski

Właściciel, Sky-Yacht Sebastian Sadowski

Firma Sky-Yacht we współpracy z CASH FLOW dwukrotnie otrzymała dotacje na wsparcie dla MŚP. Dzięki efektywnemu wykorzystaniu środków unijnych wybudowaliśmy nowoczesną halę produkcyjną i obecnie rozpoczynamy budowę kolejnej. Uzupełnieniem dotacji na inwestycje było pozyskanie kolejnych dwóch grantów na działania marketingowe w ramach Paszportu do eksportu oraz działania 1.2.C Targi i misje. Moje doświadczenie potwierdza, że CASH FLOW gwarantuje 100% skuteczność.

Zaufali nam

Q4net
Rkb
Unit4
Velux
Logo_prologistica---optymalizacja-proces_w-logistyki---ma_e
Eisbaerg
Wektor