Chcesz wiedzieć więcej?

Na_strone

Artur Korba

Specjalista ds. dotacji

tel. 693 953 427

ak@cashflowgroup.pl

Zadzwoń lub zostaw swoje dane, oddzwonimy!

Pole może zawierać tylko cyfry.
regulaminem
Zaakceptowanie regulaminu jest wymagane.

Działanie 3.2, RPO WŚ (Świętokrzyskie)

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach

Konkurs w ramach działania 3.2  wspierać będzie projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) MŚP, mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 64 000 000,00 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania dla projektu to 1 500 000,00 zł.

 

Cel projektu

Celem działanie podjętego, w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia, jest umożliwienie zmniejszenia zapotrzebowania na energię i ciepło, jak również ograniczenie zużycia wody, czy zwiększenie wykorzystania ciepła odpadowego.

W wyniku realizacji działania nastąpi podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez zmiany w procesach technologiczno – produkcyjnych, kompleksowe modernizacje energochłonnych obiektów, będących zapleczem działalności przedsiębiorstw (np. budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjno – usługowe) oraz zwiększone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.


Kto może być beneficjentem?

Beneficjentami mogą być –mikro, mali i średni przedsiębiorcy.


Przedmiot dofinansowania

Przedmiotem dofinansowania mogą być projekty polegająca na.:

  • głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE,
  • zastosowaniu energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii,
  • wykorzystaniu surowców wtórnych w procesie produkcyjnym, w wyniku czego podniesiona zostanie efektywność energetyczna i kosztowa przemysłu i usług w regionie.

Uwaga! Wprowadzenie systemu zarządzania energią w oparciu o TIK nie może być  odrębnym projektem, może stanowić jedynie element projektu.

Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty z zakresu modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.


Ile mogę uzyskać?

Minimalna wartość dofinansowania wynosi 50 000,00 zł, natomiast maksymalna 1 500 000,00 zł. 


Intensywność dofinansowania

Poziom maksymalnej intensywności wsparcia wynosi:

1) Dla projektów w części inwestycji w odnawialne źródła energii:

  • do 70% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw,
  • do 80 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw.

2) Dla pozostałych elementów projektów, wpływających na poprawę efektywności energetycznej:

  • do 55% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw,
  • do 65 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Kiedy?

Rozpoczęcie naboru wniosków: 2 listopada 2017 r.

Zakończenie naboru wniosków: 29 grudnia 2017 r.


październik
listopad
grudzień
styczeń

02 listopada - 29 grudnia

Dlaczego my?

Ponad
350
Przygotowanych wniosków o dofinansowanie
93%
Ponad 93% skuteczności
Stat_icon2
Pomoc przy rozliczeniach
Stat_icon1
Obecność i wsparcie na każdym etapie projektu

Proces pozyskiwania dotacji

Step1

1. Spotkanie

Bezpłatna konsultacja w zakresie możliwości dofinansowania dla różnego typy wnioskodawców.

Step3

3. Dopasowanie projektu

Omówienie wnioskodawcy i planowanego projektu pod kątem sposobów jego dofinansowania.

Step5

5. Realizacja

Usługi doradcze na każdym etapie realizacji inwestycji od wyboru dostawcy usług, podpisywanych umów, wystawianych faktur, przelewów po odbiór inwestycji i przedstawienie dokumentacji i instytucji rozliczającej.

Step7

7. Stała obsługa po zakończonym projekcie

Przedstawienie możliwości dofinansowania kolejnych projektów, stałe informowanie Firmy o możliwych nowych dotacjach.


Step2

2. Weryfikacja pomysłu

Analiza mocnych i słabych stron pod kątem uzyskania dotacji i rozliczenia projektu.

Step4

4. Przygotowanie dokumentacji

Dokumentacja musi być zgodna z wytycznymi konkursu i zaleceniami wnioskodawcy.

Step6

6. Zakończenie projektu

Asysta w trakcie kontroli instytucji przyznającej dotację.