Chcesz wiedzieć więcej?

Artur Korba


na strone.jpgSpecjalista ds. dotacji

+48 693 953 427

ak@cashflowgroup.pl

Zostaw swoje dane, oddzwonimy.

Pole jest wymagane.
Pole może zawierać tylko cyfry.
regulaminem
Zaakceptowanie regulaminu jest wymagane.

4 .2 „ Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Dofinansowanie projeków inwestycyjnych w zakresie przetwórstwa produktów rolnych obrót nimi i ich rozwój.

Wsparcie może dotyczyć m.in. zakupu środków trwałych, aparatury pomiarowej, oprogramowania, budowy, rozbudowy lub modernizacji budynków.

Preferowane będą projekty wykazujące innowacyjnośc w zakresie rozwiązań ekologicznych wspierających ochronę środowiska.

Cel projektu

Celem jest zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw rolnych.


Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie mogą ubiegać się podmiot, który:

  • Wykonuje działalnośc w zakresie przetwarzania i wprowadzenia do obrotu produktu rolnych,
  • prowadzi działalność jako MSP,
  • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;


Wykaz wykonywanych rodzajów działalności gospodarczej, w zakresie których może zostać przyznana pomoc

 

 


Ile mogę pozyskać?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi

  • 10 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
  • 15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł.


Przedmiot dofinansowania

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:

1) zakupu (wraz z instalacją)
a)    maszyn lub urządzeń do:
-    magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
-    przetwarzania produktów rolnych,
-    magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
b)    aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
c)    oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;

2)    budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:
a)    budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),
b)    budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych:
-    innych niż związanych z ochroną środowiska,
-    kotłowni, oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną i obiektów wykorzystywanych do produkcji biogazu, związanych z ochroną środowiska,
c)    pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,

"Koszty budowlane" będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń, natomiast zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z finansowania.

3) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
     - kosztorysów,
     - projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych,
     - przygotowania biznesplanu:
     - sprawowania nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych.


Intensywnośc dofinansowania

  • Dofinansowanie w wysokości 50% wartości wydatków kwalifikowanych

Kiedy?

Nabór wniosków od 1 marca 2018 r. do 29 kweitnia 2018r.


marzec
kwiecień
maj
czerwiec

10 kwietnia - 09 maja

Dlaczego My?

ponad
300
zadowolonych klientów
93%
Ponad 93% skuteczności
Stat_icon1
Obecność i wsparcie na każdym etapie projektu
Stat_icon2
Pomoc w rozliczeniach

Proces pozyskiwanie dotacji

Step1

1. Spotkanie

Omówienie wnioskodawcy i planowanego projektu pod kątem sposobów jego dofinansowania.

Step3

3. Dopasowanie projektu

Omówienie wnioskodawcy i planowanego projektu pod kątem sposobów jego dofinansowania.

Step5

5. Realizacja

Usługi doradcze na każdym etapie realizacji inwestycji od wyboru dostawcy usług, podpisywanych umów, wystawianych faktur, przelewów po odbiór inwestycji i przedstawienie dokumentacji i instytucji rozliczającej.

Step7

7. Stała obsługa po zakończonym projekcie

Przedstawienie możliwości dofinansowania kolejnych projektów, stałe informowanie Firmy o możliwych nowych dotacjach.


Step2

2. Weryfikacja pomysłu

Analiza mocnych i słabych stron pod kątem uzyskania dotacji i rozliczenia projektu

4. Przygotowanie dokumentacji

Dokumentacja musi być zgodna z wytycznymi konkursu i zaleceniami wnioskodawcy.

Step6

6. Zakończenie projektu

Asysta w trakcie kontroli instytucji przyznającej dotację.