Chcesz wiedzieć więcej?

Artur Korba


Specjalista ds. dotacji

+48 513 050 459

ak@cashflowgroup.pl

 

Zostaw swoje dane, oddzwonimy!

Pole jest wymagane.
Pole jest wymagane.
Pole jest wymagane. Pole może zawierać tylko cyfry.
regulaminem
Zaakceptowanie regulaminu jest wymagane.

Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

W ramach działania pomoc może być udzielona na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę.

Celem Konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 oraz celów Działania 2.1 PO IR realizowanego w ramach 2 osi priorytetowej: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I.  

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi 460 mln  PLN.

Cel projektu

Wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.


Kto może być Beneficjentem?

Do konkursu w ramach działania 2.1 PO IR, mogą przystąpić:

  • mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy spełniający kryteria określone w Załączniku nr  I do rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 oraz
  • przedsiębiorcy inni niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa.

Przedmiot dofinansowania

W ramach działania 2.1 PO IR pomoc może być udzielona na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę. Przez niezbędną infrastrukturę rozumie się niezbędne wydatki dotyczące tworzenia lub rozwijania działalności B+R związane z zakupem lub wytworzeniem środka trwałego w postaci budowli i budynków, pod warunkiem, że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu objętego wsparciem, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.


Ilę mogę pozyskać?

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 mln PLN.


Intensywność dofinansowania

Maksymalna pomoc na prace rozwojowe:

mikro, mali przedsiębiorcy - 45%

średni przedsiębiorcy - 35%

przedsiębiorcy inni niż MSP - 25%

 

Pomoc regionalna:

Lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

mikro, mali przedsiębiorcy - 70%

średni przedsiębiorcy - 60%

przedsiębiorcy inni niż MSP - 50%

Kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie oraz obszary należące do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego

mikro, mali przedsiębiorcy - 55%

średni przedsiębiorcy - 45%

przedsiębiorcy inni niż MSP - 35%

Dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie

mikro, mali przedsiębiorcy - 45%

średni przedsiębiorcy - 35%

przedsiębiorcy inni niż MSP - 25%

Podregion warszawski zachodni

mikro, mali przedsiębiorcy - 40%

średni przedsiębiorcy - 30%

przedsiębiorcy inni niż MSP - 20%

Miasto stołeczne Warszawa w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

mikro, mali przedsiębiorcy - 35%

średni przedsiębiorcy - 25%

przedsiębiorcy inni niż MSP - 15%

Miasto stołeczne Warszawa w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

mikro, mali przedsiębiorcy - 30%

średni przedsiębiorcy - 20%

przedsiębiorcy inni niż MSP - 10%


Kiedy?

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać od 8 maja 2017 r. do 7 lipca 2017 r.


Nabór wniosków

sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

08 maja - 07 lipca

Dlaczego My?

ponad
300
zadowolonych klientów
93%
Ponad 93% skuteczności
Stat_icon1
Obecność i wsparcie na każdym etapie projektu
Stat_icon2
Pomoc przy rozliczeniach

Proces pozyskiwania dotacji

Step1

1. Spotkanie

Omówienie wnioskodawcy i planowanego projektu pod kątem sposobów jego dofinansowania.

Step3

3. Dopasowanie projektu

Omówienie wnioskodawcy i planowanego projektu pod kątem sposobów jego dofinansowania.

Step5

5. Realizacja

Usługi doradcze na każdym etapie realizacji inwestycji od wyboru dostawcy usług, podpisywanych umów, wystawianych faktur, przelewów po odbiór inwestycji i przedstawienie dokumentacji i instytucji rozliczającej.

Step7

7. Stała obsługa po zakończonym projekcie

Przedstawienie możliwości dofinansowania kolejnych projektów, stałe informowanie Firmy o możliwych nowych dotacjach.


Step2

2. Weryfikacja pomysłu

Analiza mocnych i słabych stron pod kątem uzyskania dotacji i rozliczenia projektu.

Step4

4. Przygotowanie dokumentacji

Dokumentacja musi być zgodna z wytycznymi konkursu i zaleceniami wnioskodawcy.

Step6

6. Zakończenie projektu

Asysta w trakcie kontroli instytucji przyznającej dotację.