Artur Korba

Specjalista ds. dotacji

tel. 693 953 427

ak@cashflowgroup.pl

Zadzwoń lub zostaw swoje dane, oddzwonimy!

Pole może zawierać tylko cyfry.
regulaminem
Zaakceptowanie regulaminu jest wymagane.

PFR Starter FIZ

PFR Starter FIZ skierowany jest do innowacyjnych spółek znajdujących się na najwcześniejszym etapie rozwoju (inkubacja, start). Finansowanie udzielane jest poprzez wybranych pośredników finansowych (fundusze venture capital), którzy dzięki swojemu doświadczeniu, kompetencjom i kontaktom dostarczają finansowanym spółkom również tzw. smart money, zwiększając znacząco szanse na komercyjny sukces tych spółek.

Cel

Cel główny:

 • dostarczenie finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju (etap inkubacji i startu), które wdrażają lub mają zamiar wdrożyć lub rozwinąć innowacyjne rozwiązania (produktowe, usługowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe) i które ze względu na wysokie ryzyko związane z wczesnym etapem rozwoju potrzebują finansowania wysokiego ryzyka (venture capital) z elementem smart money, co ma wesprzeć je w odniesieniu komercyjnego sukcesu;

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie finansowania i skali działalności innowacyjnych MŚP na wczesnych etapach rozwoju;
 • Wsparcie rozwoju jak największej liczby innowacyjnych MŚP;
 • Rozwój rynku venture capital, w tym budowa nowych zespołów zarządzających venture capital;
 • Pozyskanie prywatnych inwestorów i zachęcenie ich do dokonywania inwestycji na rynku venture capital, a następnie utrzymanie ich w systemie finansowym jako dostawców kapitału w kolejnych okresach;
 • Budowa najlepszych standardów na rynku VC w Polsce;
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych MŚP;

Zwiększenie liczby wprowadzonych innowacji produktowych, usługowych, procesowych, organizacyjnych lub marketingowych.


Kto może być beneficjentem?

Oferentem w ramach naboru mogą być podmioty spełniające definicję Pośrednika Finansowego.

Oferty w ramach Naboru mogą być składane również w przypadku gdy Pośrednik Finansowy – na dzień składania Oferty – nie został jeszcze utworzony. W takiej sytuacji Oferta powinna zostać złożona przez podmiot mający zarządzać takim Pośrednikiem Finansowym po jego wyborze w ramach Naboru oraz utworzeniu takiego Pośrednika Finansowego ("Podmiot Zarządzający"). 


Na co można uzyskać dofinansowanie?

Inwestycje Pośrednika Finansowego powinny być ukierunkowane na:

 • tworzenie nowych Przedsiębiorstw kwalifikowalnych;
 • dostarczenie kapitału początkowego, tj. kapitału zalążkowego i na rozruch (seed, start-up capital);
 • dostarczenie kapitału na realizację nowych projektów;
 • wprowadzanie projektów i rozwiązań na nowe rynki (z zastrzeżeniem jednoczesnego rozwoju działalności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, niezależnie od planów rozwoju na innych rynkach); 

Poziom dofinansowania

Wkład PFR Starter FIZ (finansowanie zwrotne) w ramach Deklarowanej Kapitalizacji Pośrednika Finansowego wynosi do 50 mln PLN, co będzie stanowiło do 80% Deklarowanej kapitalizacji Pośrednika Finansowego z zastrzeżeniem tego, iż istnieje możliwość zwiększenia Deklarowanej Kapitalizacji Pośrednika Finansowego pod warunkiem zainwestowania znacznej części Budżetu Inwestycyjnego w ramach pierwotnego Wkładu PFR Starter FIZ.


Kiedy?

Rozpoczęcia naboru wniosków: 4 grudnia 2017 r.

Zakończenie naboru wniosków: 11 grudnia 2017 r.


listopad
grudzień
styczeń
luty

04 grudnia - 11 grudnia

Dlaczego my?

Ponad
350
Przygotowanych wniosków o dofinansowanie
93%
Ponad 93% skuteczności
Stat_icon1
Pomoc w rozliczeniach
Stat_icon2
Obecność i wsparcie na każdym etapie projektu