Zobacz jaka dotacja jest dla Ciebie

Znajdź dotację, a my przygotujemy dla niej dokumentację aplikacyjną i rozliczenie projektu. Lub od razu skontaktuj się z nami


Program unijny
Dofinansowanie
Złożenie wniosków
 
Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R, Działanie 2.1 PO IR od 2 mln zł 01 września 2016 - 31 października 216
3.2.2 PO IR "Kredyt na innowacje technologiczne" do 6 mln zł lipiec 2016 r. - wrzesień 2016 r.
Działanie 1.5 RPO WD "Rozwój produktów i usług w MŚP" od 100 tys do 10 mln zł 30 października 2016 r.
3.2.1 PO IR "Badania na rynek" - dotacja na wdrożenie wyników prac B+R w postaci nowych produktów lub technologii. od 10 mln zł do 50 mln zł 1 czerwca 2016r. - 31 sierpnia 2016.r
3.2 RPO WSL "Innowacje w MŚP" -dofinansowanie na wdrożenie innowacyjnych produktów i usług w MSP. do 2 mln zł listopad 2016 r. - styczeń 2017 r.
1.1.1 PO IR "Szybka ścieżka" - projekty B+R realizowane przez MŚP od 2 mln zł do 50 mln euro 4 kwietnia 2016 r. - 29 lipca 2016 r.
1.1.1 PO IR "Szybka ścieżka dla dużych" - projekty B+R realizowane przez dużych przedsiębiorców od 10 mln zł do 50 mln euro III kwartał 2016 r.
2.3.2 PO IR "Bon na innowacje dla MŚP" od 60 tys zł do 400 tys zł 6 czerwca 2016 r. - 30 stycznia 2017 r.
2.1 PO IR "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" od 2 mln zł 1 marca 2016 r. - 29 kwietnia 2016 r.
Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP od 35 tys zł do 294 tys zł 18 stycznia 2016 r. - 18 marca 2016 r.
Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R. do 5 mln zł 30 listopada 2015r. - 7 grudnia 2015r.
3.2 RPO WD "Efektywność energetyczna w MŚP" od 50 tys zł 2 mln zł 08.08.2016 do 21.09.2016
3.1 RPO WD "Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych" od 50 tys zł do 2 mln zł I kwartał 2016 r.
Dofinansowanie na rozwój produktów, usług oraz procesów produkcji. III kwartał 2015r.
Ochrona własności przemysłowej Październik 2015r.
Projekty Aplikacyjne prowadzone przez konsorcja III Kwartał 2015 r.

Zobacz co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić

Biznesplany
Biznes plany

Dobrze opracowana koncepcja przedsięwzięcia inwestycyjnego znacznie ogranicza ryzyko utraty zaangażowanych środków.

Wyceny
Wyceny

Opracujemy rzetelene wyceny przedsiębiorstw oraz wnip m.in na potrzeby aportów, sprzedaży, pozyskiwania finansowania kapitałowego.

Kredyty
Studia wykonalności

Studium wykonalności projektu jest rozszerzoną wersją biznes planu. Stanowi dokładną analizę projektu, branży, usługi, produktu.

Studium
Kredyty

Kredyt pomoże w realizacji założonych celów inwestycyjnych i stanowi obok dotacji dodatkowe źródło finasowania inwestycji.


Pop-up-form-btn