Zobacz jaka dotacja jest dla Ciebie

Znajdź dotację, a my przygotujemy dla niej dokumentację aplikacyjną i rozliczenie projektu. Lub od razu skontaktuj się z nami


Program unijny
Dofinansowanie
Złożenie wniosków
 
3.2.1 PO IR "Badania na rynek" - dotacja na wdrożenie wyników prac B+R w postaci nowych produktów lub technologii. od 10 mln zł do 50 mln zł Grudzień 2017 r.
1.1.1 PO IR "Szybka ścieżka" - projekty B+R realizowane przez MŚP od 2 mln zł do 50 mln euro 2 października 2017 r. - 29 grudnia 2017 r.
3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach 50 tys zł. - 1,5 mln zł 2 listopada 2017 - 29 grudnia 2017
Działanie 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA Grudzień 2017 r.
Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R 20.11.2017-19.01.2018
Działanie 1.2 B+R INNOSTAL 9 października 2017 - 8 grudnia 2017
2.3.2 PO IR "Bon na innowacje dla MŚP" od 60 tys zł do 400 tys zł 8 czerwca 2017 r. - 8 lutego 2018 r.
3.2 RPO WSL "Innowacje w MŚP" -dofinansowanie na wdrożenie innowacyjnych produktów i usług w MSP. do 2 mln zł Grudzień 2017
3.2.2 PO IR "Kredyt na innowacje technologiczne" do 6 mln zł 2018 r.
Ochrona własności przemysłowej 16 maja 2017 do 28 grudnia 2017
Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R, Działanie 2.1 PO IR od 2 mln zł od 5 maja do 7 lipca 2017 r.
Działanie 1.5 RPO WD "Rozwój produktów i usług w MŚP" od 100 tys do 10 mln zł 30 września 2017 r.
1.1.1 PO IR "Szybka ścieżka dla dużych" - projekty B+R realizowane przez dużych przedsiębiorców od 10 mln zł do 50 mln euro 1 marca do 30 czerwca 2017 r.
Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP od 35 tys zł do 294 tys zł 18 stycznia 2016 r. - 18 marca 2016 r.
Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R. do 5 mln zł 29 maja 2017 r. - 27 lipca 2017 r.
PFR Starter FIZ do 50 mln zł 4.12.17-11.12.17
POIR 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP do 1 mln do 28 lutego 2018r.

Zobacz co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić

Biznesplany
Biznes plany

Dobrze opracowana koncepcja przedsięwzięcia inwestycyjnego znacznie ogranicza ryzyko utraty zaangażowanych środków.

Wyceny
Wyceny

Opracujemy rzetelene wyceny przedsiębiorstw oraz wnip m.in na potrzeby aportów, sprzedaży, pozyskiwania finansowania kapitałowego.

Kredyty
Studia wykonalności

Studium wykonalności projektu jest rozszerzoną wersją biznes planu. Stanowi dokładną analizę projektu, branży, usługi, produktu.

Studium
Kredyty

Kredyt pomoże w realizacji założonych celów inwestycyjnych i stanowi obok dotacji dodatkowe źródło finasowania inwestycji.


Pop-up-form-btn