Artur Korba

Specjalista ds. dotacji

na strone.jpgak@cashflowgroup.pl
+48 693 953 427

Zostaw swoje dane, oddzwonimy!

Pole może zawierać tylko cyfry.
regulaminem
Zaakceptowanie regulaminu jest wymagane.

1.1.1. PO IR "Mała Szybka Ścieżka MŚP" - Trwa Nabór

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację małych projektów, o krótkim terminie realizacji.

Wsparcie dotyczy przedsiębiorstw z sektora MŚP z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność na terenie woj. mazowieckiego.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych 300 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych 1 500 000 PLN

Uproszczone kryteria oceny merytorycznej, innowacyjność na poziomie przedsiębiorstwa.

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firm poprzez prowadzenie prac B+R, które prowadzą do opracowania nowych produktów na poziomie przedsiębiorstwa a następnie ich komercjalizację.


Kto może być Wnioskodawcą?

O dofinansowanie aplikować mogą podmioty spełniające kryteria MŚP,zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

 


Przedmiot dofinansowania

Dofinansowanie można przeznaczyć na wydatki związane z :

  • Wynagrodzeniami
  • Podwykonawstwem
  • Amortyzacją aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w projekcie
  • Kosztów amortyzacji budynków i gruntów
  • Pozostałymi kosztami operacyjnymi.

Ile mogę pozyskać?

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 300 000 PLN
Maksymalna wartość wydaktów kwalifikowanych wynosi1 500 000 PLN

Intensywność wsparcia:
Do 80%
wadatków kwalifikowanych w przypadku badań przemysłowych,
Do 60% wydatków kwalifikowanych w przypadku prac rozwojowych.

 

 

 


Termin naboru wniosków

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie 1 czerwca 2017 r
Zakończenie
naboru wniosków o dofinansowanie 31 sierpnia 2017 r.


maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień

01 czerwca - 31 sierpnia

Dlaczego my?

Ponad
300
Zadowolonych klientów
Ponad
93%
Skuteczności
Stat_icon1
Wsparcie na każdym etapie projektu
Stat_icon2
Pomoc w rozliczeniach

Proces pozyskiwania dotacji

Step1

1. Spotkanie

Omówienie wnioskodawcy i planowanego projektu pod kątem sposobów jego dofinansowania.

Step3

3. Dopasowanie projektu

Omówienie wnioskodawcy i planowanego projektu pod kątem sposobów jego dofinansowania.

Step5

5. Realizacja

Usługi doradcze na każdym etapie realizacji inwestycji od wyboru dostawcy usług, podpisywanych umów, wystawianych faktur, przelewów po odbiór inwestycji i przedstawienie dokumentacji i instytucji rozliczającej.

Step7

7. Stała obsługa po zakończonym projekcie

Przedstawienie możliwości dofinansowania kolejnych projektów, stałe informowanie Firmy o możliwych nowych dotacjach.


Step2

2. Weryfikacja pomysłu

Analiza mocnych i słabych stron pod kątem uzyskania dotacji i rozliczenia projektu.

Step4

4. Przygotowanie dokumentacji

Dokumentacja musi być zgodna z wytycznymi konkursu i zaleceniami wnioskodawcy.

Step6

6. Zakończenie projektu

Asysta w trakcie kontroli instytucji przyznającej dotację.