Artur Korba

Specjalista ds. dotacji

na strone.jpgak@cashflowgroup.pl
+48 693 953 427

Zostaw swoje dane, oddzwonimy!

Pole może zawierać tylko cyfry.
regulaminem
Zaakceptowanie regulaminu jest wymagane.

1.1.1. PO IR "Mała Szybka Ścieżka MŚP"

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację małych projektów, o krótkim terminie realizacji.

Wsparcie dotyczy przedsiębiorstw z sektora MŚP z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność na terenie woj. mazowieckiego.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych 300 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych 1 500 000 PLN

Uproszczone kryteria oceny merytorycznej, innowacyjność na poziomie przedsiębiorstwa.

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firm poprzez prowadzenie prac B+R, które prowadzą do opracowania nowych produktów na poziomie przedsiębiorstwa a następnie ich komercjalizację.


Kto może być Wnioskodawcą?

O dofinansowanie aplikować mogą podmioty spełniające kryteria MŚP,zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

 


Przedmiot dofinansowania

Dofinansowanie można przeznaczyć na wydatki związane z :

  • Wynagrodzeniami
  • Podwykonawstwem
  • Amortyzacją aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w projekcie
  • Kosztów amortyzacji budynków i gruntów
  • Pozostałymi kosztami operacyjnymi.

Ile mogę pozyskać?

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 300 000 PLN
Maksymalna wartość wydaktów kwalifikowanych wynosi1 500 000 PLN

Intensywność wsparcia:
Do 80%
wadatków kwalifikowanych w przypadku badań przemysłowych,
Do 60% wydatków kwalifikowanych w przypadku prac rozwojowych.

 

 

 


Termin naboru wniosków

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie 1 czerwca 2017 r
Zakończenie
naboru wniosków o dofinansowanie 31 sierpnia 2017 r.


maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień

01 czerwca - 31 sierpnia

Dlaczego my?

Ponad
300
Zadowolonych klientów
Ponad
93%
Skuteczności
Stat_icon1
Wsparcie na każdym etapie projektu
Stat_icon2
Pomoc w rozliczeniach

Proces pozyskiwania dotacji

Step1

1. Spotkanie

Omówienie wnioskodawcy i planowanego projektu pod kątem sposobów jego dofinansowania.

Step3

3. Dopasowanie projektu

Omówienie wnioskodawcy i planowanego projektu pod kątem sposobów jego dofinansowania.

Step5

5. Realizacja

Usługi doradcze na każdym etapie realizacji inwestycji od wyboru dostawcy usług, podpisywanych umów, wystawianych faktur, przelewów po odbiór inwestycji i przedstawienie dokumentacji i instytucji rozliczającej.

Step7

7. Stała obsługa po zakończonym projekcie

Przedstawienie możliwości dofinansowania kolejnych projektów, stałe informowanie Firmy o możliwych nowych dotacjach.


Step2

2. Weryfikacja pomysłu

Analiza mocnych i słabych stron pod kątem uzyskania dotacji i rozliczenia projektu.

Step4

4. Przygotowanie dokumentacji

Dokumentacja musi być zgodna z wytycznymi konkursu i zaleceniami wnioskodawcy.

Step6

6. Zakończenie projektu

Asysta w trakcie kontroli instytucji przyznającej dotację.