Misja

Grupowe.jpg

Misją CASH FLOW jest ułatwienie wzrostu polskim firmom poprzez efektywne doradztwo gospodarcze. Wskażemy optymalne źródło finansowania inwestycji oraz przygotujemy kompletną dokumentację niezbędną do jego pozyskania.

Doświadczenie

8

lat na rynku

ponad
300

zadowolonych klientów

93%

skutecznych działań


Zespół

Stawiamy na wysoką jakość usług. Cash Flow to zespół doskonale wykształconych i doświadczonych analityków, z których umiejętności skorzystało już wiele podmiotów.

Proces

W pozyskiwaniu dotacji wykorzystujemy sprawdzony proces szybko i sprawnie prowadzący do sukcesu.

Step1

1. Spotkanie

Omówienie wnioskodawcy i planowanego
projektu pod kątem sposobów jego
dofinansowania.

Step3

3. Dopasowanie projektu

Omówienie wnioskodawcy i planowanego
projektu pod kątem sposobów jego
dofinansowania.

Step5

5. Realizacja

Usługi doradcze na każdym etapie realizacji inwestycji od wyboru dostawcy usług, podpisywanych umów, wystawianych faktur, przelewów po odbiór inwestycji i przedstawienie dokumentacji instytucji rozliczającej.

Step7

7. Stała obsługa po zakończeniu projektu

Przedstawienie możliwości dofinansowania kolejnych projektów, stałe informowanie firmy o możliwych nowych dotacjach.


Step2

2. Weryfikacja projektu

Analiza mocnych i słabych stron pod kątem
uzyskania dotacji i rozliczenia projektu

Step4

4. Przygotowanie dokumentacji

Dokumentacja musi być zgodna z wytycznymi konkursu i zaleceniami wnioskodawcy.

Step6

6. Zakończenie projektu

Asysta w trakcie kontroli instytucji przyznającej dotację.
Pop-up-form-btn