Misja

Grupowe.jpg

Misją CASH FLOW jest ułatwienie wzrostu polskim firmom poprzez efektywne doradztwo gospodarcze. Wskażemy optymalne źródło finansowania inwestycji oraz przygotujemy kompletną dokumentację niezbędną do jego pozyskania.

Doświadczenie

10

lat na rynku

ponad
300

zadowolonych klientów

93%

skutecznych działań


Zespół

Stawiamy na wysoką jakość usług. Cash Flow to zespół doskonale wykształconych i doświadczonych analityków, z których umiejętności skorzystało już wiele podmiotów.

Proces

W pozyskiwaniu dotacji wykorzystujemy sprawdzony proces szybko i sprawnie prowadzący do sukcesu.

Step1

1. Spotkanie

Bezpłatna konsultacja w zakresie możliwości dofinansowania dla różnego typy wnioskodawców.

Step3

3. Dopasowanie projektu

Omówienie wnioskodawcy i planowanego
projektu pod kątem sposobów jego
dofinansowania.

Step5

5. Realizacja

Usługi doradcze na każdym etapie realizacji inwestycji od wyboru dostawcy usług, podpisywanych umów, wystawianych faktur, przelewów po odbiór inwestycji i przedstawienie dokumentacji instytucji rozliczającej.

Step7

7. Stała obsługa po zakończeniu projektu

Przedstawienie możliwości dofinansowania kolejnych projektów, stałe informowanie firmy o możliwych nowych dotacjach.


Step2

2. Weryfikacja projektu

Analiza mocnych i słabych stron pod kątem
uzyskania dotacji i rozliczenia projektu

Step4

4. Przygotowanie dokumentacji

Dokumentacja musi być zgodna z wytycznymi konkursu i zaleceniami wnioskodawcy.

Step6

6. Zakończenie projektu

Asysta w trakcie kontroli instytucji przyznającej dotację.
Pop-up-form-btn