Cellpeutics

CELLPEUTICS Sp. z o.o.

Projekt dofinansowany w ramach działania 1.2. RPO WD Projekt polegał na opracowaniu nowej metody diagnozy endometriozy. Kwota dofinasnowania - 2,7 mln zł.
więcej mniej

Projekt zakładał wykorzystanie motody filtracji żyjących komórek endometrialnych z krwi pacjentek w celu opracowania innowaycjnej metody diagnostyki i leczenia choroby.

Cs_info
Prologistica_soft

Prologistica Soft Sp. z o.o.

Projekt realizowany w ramach Działania 1.2 RPO WD. Projekt polega na opracowaniu narzędzia do analizy cyklu życia produktu oraz popytu. Kwota dofinansowania - 1,1 mln zł
więcej mniej

Projekt polega na kompleksowym podejściu do analizy cyklu życia produktu w kontekście prognozowania popytu oraz zarządzania zapasami, jako narzędzie do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw.

Cs_info
Protea

Protea Sp. z o.o.

Projekt dofinansowamy w ramach Działania 1.1.1 PO IR "Szybka Ścieżka", projekt polega na opracowaniu innowacyjnego żurawia wielofunkcyjnego dla przemysłu. Kwota dofinansowania - 4 mln zł.
więcej mniej
Cs_info
Jt_stal

JT Stal Serwis Sp. z o.o.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działanie 3.2. Projekt polega na wdrożeniu innowacyjnego produktu w postaci pojedyńczych elementów konstrukcji stalowych. Kwota dofinansowania 1 480 500 PLN.
więcej mniej

Projekt dotyczy zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu wdrożenia do produkcji innowacyjnych produktów w postaci pojedyńczych elementów konstrukcji stalowych.

Cs_info
Stalmet

P.P.H.U. STALMET Mariusz Wieczorek

Projekt wybrany do dofinansowania w ramach Działania 1.5 RPO WD. Projekt polega na zastosowaniu technologii cięcia laserem światłowodowym oraz cięcia i spawania laserem 3D. Kwota dofinansowania - 1,6 mln PLN
więcej mniej
Cs_info
Barabas

FIRMA BARABAŚ Sp. z o.o.

Projekt wybrany do dofinansowania w ramach Działania 1.5 RPO WD. Projekt polega na zakupie linii produkcyjnej do elementów wibroprasowanych z zastosowaniem kruszywa pomiedziowego. Kwota dofinansownaia - 1,6 mln PLN
więcej mniej
Cs_info
Format

P.P.H.U FORMAT Robert Reisner

Projekt dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego, Poddziałanie1.5.2. Projekt polega na wdrożeniu innowacyjnych usług w zakresie obróbki metalu na podstawie technologii firmy FORMAT. Kwota dofinansowania 4 399 171,04 PLN
więcej mniej

Projekt polegał na wdrożeniu własnych wyników prac B+R firmy FORMAT. Inwestycja obejmuje budowę hali produkcyjnej oraz zakup środków trwałych. Wartość projektu - 17 963 264,80 PLN. Projekt uzyskał maksymalną ilość punktów!

Cs_info
Dopak

DOPAK Sp. z o.o.

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych przez firmę DOPAK Sp. z o.o. Kwota dofinansowania - 5 475 269 PLN
więcej mniej

Projekt rekomendowany do dofinansowania w ramach Działania 2.1.

Cs_info
Bkko

BIKKOPLAST Sp. z o.o.

Projekty wybrany do dofinansowania w ramach Działania 1.5 RPO WD. Projekt polega na wdrozeniu . innowacyjnej technologii spieniania chemicznego w produkcji udoskonalonych komponentów dla branży AGD. Kwota dofinasnowania - 1,3 mln PLN
więcej mniej
Cs_info
Snowmaker2go

BAVARIA Jędrzej Stanek

Projekt realizowany w ramach Działania 1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, kwota dofinansowania - 526 882 PLN
więcej mniej

Kolejny projekt realizowany z firmą BAVARIA Jędrzej Stanek. Dofinansowanie otrzymał projekt, który polega na zakupie innowacyjnego urządzenia, które pozwala na produkcję sztucznego śniegu w temperaturze nawet do 30°.

Cs_info
Cermont

CERMONT Sp. z o.o.

Projekt dofinansowany w ramach Działania 3.2.2 "Kredyt na innowacje technologiczne" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, dot. Wdrożenia w firmie CERMONT innowacyjnej technologii produkcji konstrukcji stalowych kwota dofinansowania - 3 218 400 PLN
więcej mniej
Cs_info
Dublet

Dublet Smoleń i Lejko Sp. J

Projekt dofinansowany w ramach Działania 1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Projekt polega na wdrożeniu elewacyjnego innowacyjnego systemu powłokowego Dublet Mineral. Kwota dofinansnowania - 1 925 010 PLN
więcej mniej

Przedmiotem dofinansowania jest zakup dwóch linii technologicznych przez firmę Dublet.

Cs_info
Eckert

ECKERT AS Sp. z o.o.

Projekt realizowany w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wdrażanego przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Kwota dofinansowania - 3 089 542 PLN
więcej mniej

Projekt polega na przeprowadzeniu przez firmę ECKERT AS SP. z o.o. badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania prototypu ulepszonej przecinarki laserowej. Tytuł projektu "Maksymalizacja własności dynamicznych poprzez ograniczenie amplitudy drgań w konstrukcji przecinarki laserowej z wykorzystaniem układu dynamicznej kompensacji" 

Cs_info
Ag_projekt

AG-Projekt Grzegorz Skoczylas Sp. J.

Projekt dofinansowany w ramach Działania 1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, kwota dofinansowania 1 964 205 PLN
więcej mniej

Kolejny projekt z firmą AG-Projekt zakończony sukcesem. Projekt polega na wdrożeniu do produkcji nowego typu suszarni kondensacyjnej.

Cs_info
Metikam

Metikam-Stone Kulbida, Świderski Sp. J.

Projekt dofinansowany w ramach Działania 1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Projekt dotyczy wdrożenia innowacyjnych produktów w postaci konstrukcji z aluminium lotniczego. Kwota dofinansowania - 876 040 PLN
więcej mniej
Cs_info
Karpniki_2

Wektor Inwestycje Sp. z o.o

Projekt zrealizowany w ramach dzialania 1.1.D1.a RPO WD. Polegał na modernizacji i renowacji Zabytkowego Pałacu w Karpnikach. Kwota dofinansowania - 3,5 mln zł
więcej mniej

Nazwa projektu: Zabytkowy Pałac w Karpnikach niezbędnym punktem na szlaku turystycznym Kotliny Jeleniogórskiej. Renowacja i modernizacja wraz z przystosowaniem obiektu do celów hotelarsko- restauracyjnych.

Cs_info
Hasco

PPF Hasco-Lek S.A.

Projekt dofinansowany w ramach działania 1.1.C RPO WD. Projekt polegał na rozbudowie działu badawczo-rozwojowego w celu opracowania nowych produktów. Wartość dotacji - 745 tys zł.
więcej mniej
Cs_info
Strzelce

MZWiK w Strzelcach Wielkopolskich

Projekt realizowany ze środków z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Zakładał budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 75,76 kilometrów oraz dwóch oczyszczalni ścieków. Wartość dofinansowania - 40 mln zł.
więcej mniej

Projekt realizowany we współpracy z firmą STRATEGOR.

Cs_info
Q4net_2

Q4NET Sp. z o.o.

Projekt zrealizowany w ramach Działania 8.2 POIG polegający na wdrożeniu internetowego systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych. Wielkość dotacji – 1 mln PLN.
więcej mniej

Zrealizowany projekt polega na wdrożeniu innowacyjnej na poziomie przedsiębiorstwa systemu B2B, umożliwiającego zautomatyzowanie usługi monitoringu sieci IT klientów biznesowych. Automatyzacja dotyczy procedury serwisowej opieki nad siecią klienta oraz monitorowania on-line poprawności pracy, co pozwala na szybkie informowanie o błędach w sieci oraz szybszą reakcję na naprawę. Jest to już trzecia z sukcesem zakończona dotacja przez firmę Q4NET.

Cs_info
Pa_ac_na_wodzie

Pałac Na Wodzie Waldemar Tadajewski

Projekt zrealizowany w ramach działania 1.1 RPO WD. Przedmiotem projektu było stworzenie hotelu z kompleksem SPA. Kwota dofinansowania 4,39 mln zł.
więcej mniej

Projekt polegał na przeprowadzeniu robót budowlanych oraz zakupie wyposażenia w celu stworzenia hotelu z kompleksem SPA. Działanie doporowadziło do poszerzenia oferty o 76 nowych miejsc noclegowych oraz nowe usługi związane z zabiegami SPA.

Cs_info
Bielarnia_hessa

Bielarnia Hessa Sp. z o.o.

Projekt otrzymał rekomendację do dofinansowania w ramach Schematu 1.1.D1 RPO WD. Projekt obejmował renowację i modernizację Pałacu Pakoszów w celu stworzenia bazy noclegowej. Wnioskowana kwota dofinansowania - 3 mln zł.
więcej mniej

Wniosek otrzymał rekomendację do dofinansowania, którego celem było stworzenie nowego produktu turystycznego dzięki udostępnieniu do zwiedzania pomieszczenia wystawienniczego i galerii poświęconej tradycji i historii Pałacu od początku związanego z przemysłem lniarski, a także wyposażenie w nowoczesny sprzęt sali fitness.

Cs_info
Q4net

Q4NET Sp. z o.o.

Projekt realizowany w ramach schematu 1.1.A1 RPO WD. Projekt polegał na uruchomieniu przez Q4Net sp. z o. o. "produkcji" oprogramowania QTELE wspierającego i optymalizującego integrację systemów zarządzania przedsiębiorstwem z systemami teleinformatycznymi. Kwota dotacji - 824 tys zł.
więcej mniej

Inwestycja pozwoliła nabyć środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawnych w celu uruchomienia produkcji innowacyjnego oprogramowania QTELE wspierającego i optymalizującego integrację systemów zarządzania przedsiębiorstwem z systemami teleinformatycznymi

Cs_info
Lemitor

LEMITOR Ochrona Środowiska Sp .z o.o.

Projekt realizowany w ramach schematu 1.1.A1 RPO WD, polegał na wdrożeniu do produkcji innowacyjnego oprogramowania do zarządzania środowiskiem stanowiącego nowatorski pomysł Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o.. Kwota dotacji - 127 tys zł.
więcej mniej

Przedstawiona do dofinansowania projekt jest inwestycją w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne związane zarówno z rozbudową przedsiębiorstwa jak i dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa, poprzez wprowadzenie nowych produktów

Cs_info
Zmorph

ZMORPH Sp. z o.o.

Projekt realizowany w ramach PO IG, działanie 6.1, projekt polegał na wdrożenie planu rozwoju eksportu produktów firmy ZMORPH sp. z o.o. Kwota dofinansowania - 405 tys zł.
więcej mniej

Projekt dotyczy rozpoczęcia działalności eksportowej na czterech rynkach docelowych tj. w Anglii, Niemczech, Grecji i Szwecji. Obejmuje udział w 8 imprezach targowo-wystawienniczych oraz uzyskanie 3 certyfikatów, umożliwiających wejście na planowane rynki zagraniczne. Działania eksportowe dotyczyć będą rozwoju sprzedaży produktów oferowanych przez firmę Zmorph, a więc innowacyjnych drukarek 3D.

Cs_info
Skyyacht2

Sadowski Sebastian SKY-YACHT

Projekt zrealizowany w ramach Schematu 1.1.A1 RPO WD, polegający na uruchomieniu produkcji jachtów zasilanych energią odnawialną. Wartość dotacji – 2 mln PLN.
więcej mniej

Dzięki inwestycji w nowoczesny park maszynowy i wykorzystaniu w procesie produkcyjnym innowacyjnych technologii, firma SKY-YACHT wprowadza na rynek kolejny innowacyjny produkt - motosailer, wykorzystujący innowacyjne rozwiązania w zakresie energetyki. Jest to już trzecia dotacja realizowana z naszą firmą. Efektywnie wykorzystując fundusze europejskie SKY-YACHT może obecnie zaoferować na rynku 8 udoskonalonych produktów, wytwarzanych w nowoczesnych halach produkcyjnych.

Cs_info
Termy

TERMY STANISZÓW

Projekt zrealizowany ze środków NFOŚiGW w ramach działania Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych. Wartość dotacji 8 mln. zł
więcej mniej

 

Cs_info
Port-lotniczy1

Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław

Analiza opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego – budowa obiektu magazynowo - biurowego CARGO IV oraz pomoc w pozyskaniu kredytu inwestycyjnego na realizację inwestycji.
więcej mniej

Celem analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego było zwiększenie powierzchni hal magazynowych i biurowych. Na terenie Przedsiębiorstwa powstał budynek stanowiący kompletnie funkcjonalny obiekt, w którym odbywać się będzie przyjęcie towarów, przeprowadzanie odpowiednich procedur kontrolnych i celnych, rozdział strumieni ładunków pomiędzy składem celnym a magazynem celnym, czasowe składowanie towarów oraz ich ekspedycja.

Cs_info
Park_bajek

BAVARIA Jędrzej Janusz Stanek

Projekt zrealizowany w ramach Schematu 1.1.E RPO WD, polegający na wykreowaniu markowego produktu turystycznego – Parku Bajek. Wartość dotacji – 350 tys. PLN.
więcej mniej

Budowa najnowocześniejszego w Polsce Parku Bajek wykreowała nowy, markowy produkt turystyczny, stanowiący wspaniałe miejsce wypoczynku dzieci i ich rodziców. Bajkowe domki umiejscowione są w zalesionym terenie Parku, w pozostałej części natomiast, wyznaczony został również teren pod tor pontonowy, zapewniający niezapomniane wrażenia turystom w każdym wieku.

Cs_info
Lamara

LAMAR Sp. z o.o.

Projekt zrealizowany w ramach Schematu 4.3 Kredyt Technologiczny związany z wprowadzeniem na rynek nowego produktu w postaci zabudowy pojazdu całkowicie zintegrowanej z kabiną kierowcy. Wartość dotacji – 500 tys. PLN.
więcej mniej

Dzięki dofinansowaniu firma mogła zakupić nową linię produkcyjną i uruchomić sprzedaż innowacyjnej zabudowy pojazdu całkowicie zintegrowanej z kabiną kierowcy.

Cs_info
Otodojazd

Otodojazd.pl Sp. z o.o.

Projekt realizowany w ramach działania 8.2 PO IG, polegał na stworzeniu innowacyjnego systemu B2B zaawansowanej wymiany i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym pomiedzy otodojazd.pl a partnerami biznesowymi. Kwota dofinansowania - 314 tys zł.
więcej mniej

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Cs_info
Chatka_na_glowie

Chata Na Głowie

Projekt dofinansowany w ramach poddziałania 1.1.D1a RPO WD, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu. Kwota dofinansowania wynosi - 520 tys zł.
więcej mniej

Przedsiębiorstwo FARFALA postanowiło zrealizować inwestycję polegającą na budowie domu odwróconego do góry nogami. Wszystkie zawarte w projekcie prace oraz wydatki są niezbędne do osiągnięcia celów projektu, jakim jest wypromowanie marki na rynku turystycznym Dolnego Śląska

Cs_info
Apartament_malina

Paweł Soboń Biuro Rachunkowe

Projekt realizowany w ramach działania 1.1.D1 RPO WD. Inwestycja polegała na wybudowaniu Aparthotelu Malina. Kwota dofinansowania wynosi - 2,1 mln zł.
więcej mniej

Przeprowadzona z poszanowaniem środowiska naturalnego inwestycja przyczyniła się do dywersyfikacji usług Beneficjenta w stosunku do dotychczasowej oferty oraz stworzenia nowych miejsc pracy.

Cs_info
Kegger

KEGGER Sp. z o.o.

Projekt finansowany w ramach Schematu 1.1.A1, polegał na wdrożeniu innowacynej technologii produkcji. Kwota dofinansowania - 936 tys zł.
więcej mniej

Zasadniczym celem projektu jest zatem wzrost konkurencyjności firmy na rynku, co firma zamierza osiągnąć poprzez wprowadzenie na rynek dwóch nowych produktów

Cs_info
Dinopark

Park Dinozaurów Szklarska Poręba Sp. z o.o.

Projekt realizowany w ramach schematu 1.1.E, polegał na utworzeniu w Szklarskiej Porębie największego w Polsce Parku Dinozaurów wraz z innowacyjnym kinem. Kwota dofinansowania - 400 tys zł.
więcej mniej

Głównym celem projektu jest wykorzystanie potencjału turystycznego regionu. Projekt inwestycyjny realizowany przez Spółkę „Park Dinozaurów Szklarska Poręba” Sp. z o.o. przyczyni się do stworzenia największego w Polsce Dinopark

Cs_info
Omega3

Premium Distribution Sp. z o.o.

Projekt realizowany w ramach schematu 1.1.A1 RPO WD, polegający na wdrożeniu innowacyjnej technologii produkcji nieznanej dotychczas w Polsce wody zawierającej kwasy tłuszczowe OMEGA-3. Wysokość dofinansowania - 3,5 mln zł
więcej mniej

Efektem projektu będzie wdrożenie nieznanej i niestosowanej dotychczas innowacji procesowej i produktowej. W wyniku realizacji projektu uruchomiona została produkcja innowacyjnego produkt w postaci wody zawierającej kwasy tłuszczowe OMEGA-3.

Cs_info
Bluvet

Blue Vet Sp. z o.o

Projekt realizowany w ramach działania 8.1 PO IG. Celem projektu było stworzenie internetowego systemu do zarządzaia Praktyką Weterynaryjną z ogólnopolską baza danych e-książeczka oraz serwisem e-lecznica. Kwota dofinansowania wynosi 823 tys zł.
więcej mniej
Cs_info
Epar

EPAR ROAD Sp z o.o.

Wdrożenie wynalazku w postaci innowacyjnych barier drogowych przez EPAR ROAD sp. z o. o. Wniosek otrzymał rekomendację do dofinansowania w wysokości 6,3 mln zł.
więcej mniej

Wniosek otrzymał rekomendację do wdrożenia i komercjalizację patentu (PCT/EP2011/053347). Inwestycja polegała na zakupie gruntu, budowie hali produkcyjnej, wyposażenie jej w park maszynowy oraz nabycie dokumentacji technicznej niezbędnej do uruchomienia produkcji.

Cs_info
Proadept

Synergia Projekt Sp. z o.o.

Projekt zrealizowany w ramach dzialania 8.1. Celem projektu było stworzenie na ProAdapt.pl Wirtualnego Architekta łączącego w komplet projekt domu jednorodzinnego oraz działki budowlanej. Wartość dotacji wyniosła 485 tys zł.
więcej mniej
Cs_info
Premium1

Premium Distribution Sp. z o.o.

Projekt realizowany w ramach RPO WD, działanie 1.1.C. polegał na rozbudowie istniejącego działu B+R i opracowanie nowego produktu- wody zawierającej wodór. Kwota dotacji - 370 tys zł.
więcej mniej

Działalność badawczo-rozwojowa Wnioskodawcy będzie dotyczyła zarówno badań podstawowych, przemysłowych, jak i eksperymentalnych prac rozwojowych.

Cs_info
Prologistica

Prologistica Soft Sp. z o. o.

Projekt realizowany w ramach działania 8.1 PO IG. Celem było stworzenie serwisu internetowego prognostic.pl świadczącego innowacyjne e-usługi prognozowania szeregów czasowych. Kwota dofinansowania - 794 tys zł
więcej mniej

Przedmiotem projektu jest stworzenie portalu informatycznego prognostic.pl niezbędnego do świadczenia
nowej usługi prognozowania szeregów czasowych.Usługa świadczona za pośrednictwem stworzonego serwisu internetowego poprzez zastosowanie innowacyjnych na naszym rynku rozwiązań jest usługą innowacyjną, zarówno na rynku polskim, jak i na rynku światowym nie funkcjonuje obecnie portal oferujący usługi prognozowania z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych.

Cs_info
Arkad

Arcad Budownictwo Krzysztof Jakubowski

Projekt realizowany w ramach RPO WD, działanie 1.1.A1, polegał na wdrożeniu przez ARCAD BUDOWNICTWO do produkcji innowacyjnych systemów zasilania układu napędowego" Kwota dotacji - 891 tys zł
więcej mniej

Przedsiębiorstwo ARCAD BUDOWNICTWO dzięki dofinansowaiu wprowadziło na rynek trzy nowe produkty:
- innowacyjny hybrydowy systemy zasilania układu napędowego w dwoch wersjach: adaptacyjnej oraz mobilnej,
- jeden udoskonalony produkt tj. unikalna i udoskonalona konstrukcja ramienia roboczego wysokospecjalistycznych maszyn rozbiórkowych.                                  

Cs_info
Pitax

PITax.pl Łatwe Podatki

Stworzenie innowacyjnej e-usługi "PITax.pl Rozliczenie dochodu z zagranicy" umozliwiajacej samodzielne rozliczenie dochodu z zagranicy. Kwota dofinansowania 594 tys zł
więcej mniej

Celem projektu jest stworzenie i wdrozenie innowacyjnej, zautomatyzowanej, kompleksowej i ergonomicznej oraz opartej o innowacyjne
rozwiazania technologiczne e-usługi "PITax.pl Rozliczenie dochodu z zagranicy"

Cs_info
Lakfam_4

LAKFAM Jerzy Zakrzewski, Artur Zakrzewski Sp. j.

Projekt realizowany w ramach RPO WD, działanie 1.1.A1, polegał na wdrożeniu innowacyjnej technologii produukcji zaawansowanych modułów szlifierek narzędziowych" . Kwota dotacji - 680 tys zł
więcej mniej
Cs_info
Lakfam_2

LAKFAM Jerzy Zakrzewski, Artur Zakrzewski Sp. j.

Projekt realizowany w ramach RPO WD schemat 1.1.A2 polegał na wdrożeniu do produkcji innowacyjnych szlifierek do ostrzenia boków pił tarczowych. Kwota dotacji - 158 tys zł
więcej mniej

Schemat 1.1.A2: Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)

Cs_info
Lakfam_3

LAKFAM Jerzy Zakrzewski, Artur Zakrzewski Sp. j.

Projekt realizowany w ramach działania 8.2 PO IG, polegał na wdrożeniu platformy B2B pomiędzy LAKFAM Jerzy Zakrzewski, Artur Zakrzewski Sp. j. a partnerami biznesowymi. Kwota dofinansowania - 245 tys zł.
więcej mniej

Projekt realizowany w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

Cs_info
Rkb

RKB Sp. z o.o.

Projekt realizowany w ramach działania 8.2 PO IG. Inwestycja polegała na wdrożeniu platformy B2B w firmie RKB. Kwota dofinansowania - 1 mln zł.
więcej mniej

Projekt obejmował wdrożenie systemu klasy B2B w firmie integrującego zarządzanie proesami logistycznymi w zakresie realizacji ubezpieczeń oraz elektronicznej wymiany danych i informacji.

Cs_info
Fabryka_zdrowia

FABRYKA ZDROWIA Sp. z o.o.

Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi e-dietetyka wspomagajacej leczenie nadwagi, otyłości i szeregu chorób dietozależych. Kwota dofinansowania 765 tys zł.
więcej mniej

Wnioskowany o dofinansowanie projekt zwiazany jest z wprowadzeniem na rynek unikalnej w skali kraju usługi e-dietetyka umożliwiającej skuteczne rozwiazywanie problemów żywieniowych społeczenstwa.

Cs_info
Unit_4_teta

Unit4 Polska sp. z o.o.

Projekt realizowany w ramach działania 1.4 PO IG celem było przeprowadzenie prac rozwojowych polegających na opracowaniu prototypu innowacyjnego systemu informatycznego Teta Satellite, opartego o technologię HTML5. Kwota dofinansowania - 1,44 mln zł.
więcej mniej

Przedmiotem projektu jest prototypowanie ewolucyjne, którego celem ma być dostarczenie innowacyjnego systemu ERP opartego o technologię HTML5. Jest to zbieżne ze strategią firmy. Celem strategicznym firmy UNIT4 TETA SA jest utrzymanie pozycji lidera wśród polskich dostawców systemów typu ERP, zwiększenie konkurencyjności Przedsiębiorstwa. Projekt realizowany w ramach PO IG, działanie 1.4 : Wsparcie projektów celowych.

Cs_info
Mofables

Mofables Sp. z o. o.

Projekt realizowany w ramach działania 8.1 PO IG, projekt pozwolił na wdrożenie kanału dystrybucji interaktywnych książek dla dzieci zawierające elementy grywalizacji. Kwota dotacji - 490 tys zł.
więcej mniej

Projekt zakłada stworzenie tresci rozrywko-edukacyjnych w formie ogrodu do hodowli interaktywnych ksiazek kierowanych do dzieci w wieku do 12 lat wraz z usługa dostepu na tabletach iPad

Cs_info
B2b_sp_z_o.o.

B2B Sp z o.o.

Projekt realizowany w ramach działania 8.2 PO IG. Inwestycja polegała na budowie dostępnej on-line, otwartej wielobranżowej platformy B2B. Kwota dofinansowania - 834 tys zł.
więcej mniej

Celem projektu jest stworzenie i rynkowe wdrożenie uniwersalnej internetowej platformy B2B do obsługi procesów biznesowych zachodzacych w obrocie handlowym pomiedzy odbiorcami i dostawcami instytucjonalnymi (przedsiebiorstwami).

Cs_info
Moon7

Moon7 Sp. z o.o. Sp. k.

Projekt realizowany w ramach Schematu 1.1.A2 RPO WD, polegał na zakupie linii technologicznej dzieki, której Moon7 wdrożył nowy, opatentowany produkt - wodę z biotyną. Kwota dofinansowania - 4,15 mln zł.
więcej mniej

Projekt realizowany w ramach działania - Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki).

Cs_info
Eurotanks

EUROTANKS Sp. z o.o.

Projekt realizowany w ramach Działania 1.1.A2 RPO WD. Inwestycja polegała na zakupie lasera światłowodowego w celu uruchomienia produkcji innowacyjnych schładzalników do mleka. Wartość dofonansowania - 1,7 mln zł.
więcej mniej

Celem projektu była inwestycja w ruchome środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz specjalistyczne szkolenia mające na celu wdrożenie w Spółce innowacyjnej technologii spawania laserem światłowodowym.

Cs_info
Nord

Nord Electronics Solutions Sp. z o.o.

Projekt realizowany w ramach działania 1.1.C RPO WD, projekt polegał na utworzeniu dział B+R w Spółce. Kwota dofinansowania - 446 tys zł.
więcej mniej

Projekt dotyczył utworzenia działu B+R, dzięki któremu Spółka mogła udoskonalić istniejącą ofertę produktów i usług poprzez opracowywanie nowych rozwiązań.

Cs_info
Nord

Nord Electronics Solutions Sp. z o.o.

Projekt realizowany w ramach działania 1.1.A2 RPO WD, polegał na Zakup specjalistycznych urządzeń, które pozwoliły wdrożyć nową w ofercie przedsiębiorstwa NORD usługi. Kwota dofinansowania - 191 tys zł.
więcej mniej

Projekt polegał na wdrożeniu innowacji produktowej i procesowej, obejmującej zaawansowaną usługę lutowania automatycznego obwodów drukowanych

Cs_info
Skyyacht2

Sadowski Sebastian SKY-YACHT

Projekt finansowany w ramach Działania 1.2.C RPO WD, polegał na promocji przedsiębiorstwa poprzez udział w targach. Kwota dofinansowania - 43 tys zł.
więcej mniej

Promocja przedsiębiorstwa poprzez wystąpienia w wydarzeniach gospodarczych oraz stworzenie szansy na pozyskanie nowych partnerów handlowych i tym samym zwiększenie sprzedaży. Wzrost rozpoznawalności firmy i jej produktów na rynkach krajowym i zagranicznych. Dzięki uczestnictwu w trzech imprezach targowych SKY-YACHT  wprowadził swoje produkty na rynek niemiecki i rozpoczął sprzedaż eksportową.

Cs_info
Dw_r_spalice

PRODUS S.A.

Projekt dofinansowany w ramach działania 1.1.D1 RPO WD. Inwestycja polegała na przebudowie i modernizacji zabytkowej rządówki folwarku Spalice w Oleśnicy celem utworzenia obiektu hotelowego, restauracji i SPA. Kwota dofinasnowania - 2 mln zł.
więcej mniej
Cs_info
Pop-up-form-btn