Chcesz wiedzieć więcej?

Na_strone

Artur Korba


ak@cashflowgroup.pl
+48 693 953 427

 

Pole jest wymagane.
Pole jest wymagane. Pole może zawierać tylko cyfry.
regulaminem
Zaakceptowanie regulaminu jest wymagane.

Biznes Plany

 

Planując rozszerzenie działalności istniejącej już firmy, czy zakładając nowe przedsiębiorstwo warto bliżej zastanowić się nad opłacalnością planowanych działań.

Dobrze opracowana koncepcja inwestycji ogranicza ryzyko utarty zaangażowanych środków, jednocześnie pozwala przekonać potencjalnych inwestorów zewnętrznych do sfinansowania części inwestycji.

Przygotowujemy również
Studium Wykonalności

 

Biznes plan

Biznes plan jest dokumentem stanowiącym

 • zestawienie analizy obecnej sytuacji przedsiębiorstwa,
 • jego pozycji rynkowej,
 • potrzeb i problemów oraz
 • analizy planowanego projektu z uwzględnieniem jego przewidywanego wpływu na przedsiębiorstwo.

Dla kogo?

Przedsiębiorcy starający się o kredyt, ubiegający się o dotację z UE, poszukujący inwestora strategicznego

W jakim Celu?

Rzetelnie przygotowany biznes plan daje odpowiedź czy opłaca się podejmować rozważane działania inwestycyjne, czy lepiej je zaniechać lub odłożyć na później. Informacje zawarte w biznes planie są również wykorzystywane na potrzeby pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, w tym np. kredytów, dotacji. W tym przypadku poza samym pomysłem, duże znaczenie ma sposób przedstawienia Projektu.

Biznes Plan wykorzystasz:

starając się o kredyt,


ubiegając się o dotację z UE,


poszukując inwestora strategicznego,


na potrzeby wewnętrzne firmy.


Co oferujemy

Wysoki poziom merytoryczny:

 • przydzielenie indywidualnego analityka i koordynatora
 • struktura biznes planu dostosowana do przeznaczenia
 • rozbudowana część finansowa
 • pogłębiona analiza ryzyka i wrażliwości Projektu

Elastyczną formę współpracy:

 • dostosowanie współpracy do profilu działalności klienta,
 • możliwość dojazdu do klienta
 • w przypadku kredytu, współpraca również z bankiem,
 • możliwość wyboru trybu ekspresowego.

Konkurencyjną politykę cenową:

 • wysoki wskaźnik jakość/cena,
 • bezpłatne modyfikacje, nieznacznie wykraczające poza wyjściowy zakres
 • upusty cenowe przy dalszej współpracy