Zostaw swoje dane lub zadzwoń!

Artur Korba

Specjalista ds. dotacji

na strone.jpg

tel. 693 953 427

ak@cashflowgroup.pl

Pole jest wymagane.
Pole może zawierać tylko cyfry.
regulaminem
Zaakceptowanie regulaminu jest wymagane.

Działanie 1.1 Badania i Innowacje Województwo Lubuskie

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów polegających na:
1. Prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania innowacyjnych produktów i usług oraz
2. Inwestycji przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R.

Preferowane będą projekty, które przyczynią się do:
- wzrostu etatów badawczych,
- utworzenia partnerstw między przedsiębiorcami,
- komercjalizacji wyników prac B+R
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie wynosi 40 000 000 PLN

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności Lubuskich Przedsiębiorstw poprzez wsparcie finansowe projektów badawczo-rozwojowych oraz infrastrukralnyh prowadzących do wdrożenia na rynek innowacyjnych usług i produktów.


Kto może być Beneficjentem?

 • przedsiębiorstwa/partnerstwa przedsiębiorstw,
 • partnerstwo przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R.

Liderem partnerstwa musi być przedsiębiorstwo.


Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

 1. prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania nowych produktów i usług, w dofinansować można m.in.:
  - wynagrodzenia,
  - amortyzację lub wynajem ŚT niezbędnych do prowadzenia badań,
  - zużycie materiałów i energii,
  - usługi obce

 2. utworzenie lub rozbudowa działu B+R w przedsiębiorstwie, w ramach tego typu projektu można dofinansować m.in.:
  - zakup środków trwałych,
  - budowę lub rozbudowę nieruchomości,
  - zakup wartości niematerialnych i prawnych.

 


Poziom dofinansowania

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 10 000 000 PLN.

Poziom dofinansowania dla prac B+R wynosi - 50% wydaktów kwalifikownych niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa,

Poziom dofinansowania dla projektu infrastrukturalnego wynosi:
- 55% dla mikro, małego przedsiębiorcy,
- 45% dla średnich przedsiębiorstw,
- 35% dla dużych przedsiębiorstw.


Kiedy można składać wnioski?

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 14 sierpnia i będzie trwał do 11 września.


lipiec
sierpień
wrzesień
październik

14 lipca - 11 września

Dlaczego My?

Ponad
350
Przygotowanych wniosków o dofinansowanie
Skuteczności
100%
Dla projektów B+R w ramach RPO
Stat_icon1
Obecność i wsparcie na każdym etapie projektu
Stat_icon2
Pomoc przy rozliczeniu