Chcesz wiedzieć więcej?


na strone.jpgArtur Korba
Specjalista ds. dotacji
ak@cashflowgroup.pl
+48 693 953 427

Zadzwoń lub zostaw swoje dane, oddzwonimy!

Pole jest wymagane.
Pole może zawierać tylko cyfry.
regulaminem
Zaakceptowanie regulaminu jest wymagane.

Projekty B+R dla MŚP „Szybka Ścieżka" -Trwa nabór!

1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa"

Konkurs ma na celu poprawę konkurencyjności, poziomu innowacyjności MŚP na podstawie prac B+R. Wprowadza nowe i bardzo atrakcyjne możliwości finansowania dla przedsiębiorców, m.in. dzięki którym mogą ubiegać się o dotacje na rzecz prac przedwdrożeniowych! Dodatkowy aspekt to obniżenie progu minimalnych kosztów kwalifikowanych, tzn. można zgłaszać wnioski o wartości do 1 mln zł kosztów kwalifikowanych! Kwota środków przeznaczonych na dofinansowania w tym konkursie wynosi 1 000 mln zł (woj. Mazowieckim- 100 mln zł, w pozostałych- 900 mln zł). Konkurs jest podzielony na trzy miesięczne etapyRozpatrywanie wniosków w ramach "szybkiej ścieżki" powinno nastąpić w ok. 60 dni od końca miesiąca, w którym jest składany wniosek.

Cel Projektu

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez wdrożenie wyników prac B+R, rezultatem powinno być powstanie innowacji na poziomie krajowym.


Kto może być Beneficjentem?

O dofinansowanie moga ubiegać się MŚP, tj. mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.


Przedmiot dofinansowania

Przedsiębiorcy mogą się ubiegać o dofinansowanie projektów obejmujących realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej.

Dofinansowanie można przeznaczyć na wydatki związane z :

 • Wynagrodzeniami
 • Podwykonawstwem
 • Zakupem aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Kosztów budynków i gruntów
 • Pozostałych kosztów operacyjnych

Pod względem oceny merytorycznej preferowane będą projekty które:

            - obejmują badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe,

            - wpisują się w Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS),

oraz, dla których własność intelektualna nie stanowi przeszkody dla wdrożenia rezultatów projektu.
Wprowadzono również ujednoliconą stawkę ryczałtu dla całego projektu (25%) na koszty pośrednie (dodatkowe koszty ogólne: media, wynajem adaptacja pomieszczeń do celów realizacji projektów, usługi księgowe i prawne) tj. taki sam procent kosztów pośrednich dla badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis.

 


Ilę mogę pozyskać?

Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć:

1) 20 mln euro - projekt obejmujący głównie badania przemysłowe (obejmują więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych),

2) 15 mln euro - jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe (obejmują więcej niż połowę kosztów kwalifikowanych),

3) 200 000 euro - na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych), W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów – 100 000 euro.

4) 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w konkursie wynosi 2 mln zł dla sektora MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.


Intensywność dofinansowania

1) Dla mikro i małych przedsiębiorstw maksymalnie:

 • 70% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych
 • 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych przy szerokim upowszechnieniu wyników projektu
 • 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.
 • 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych przy szerokim upowszechnieniu wyników projektu.

2) Dla średnich przedsiębiorstw maksymalnie:

 • 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych
 • 75% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych przy szerokim upowszechnieniu wyników projektu.
 • 35% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych
 • 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych przy szerokim upowszechnieniu wyników projektu.

3) na realizację prac przedwdrożeniowych: de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;

4) na realizację prac przedwdrożeniowych: usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.


Kiedy?

 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 2 października 2017 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 29 grudnia 2017 r.

 


sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
styczeń
luty
marzec

02 października - 29 grudnia

Dlaczego My?

Ponad
350
Zadowolonych Klientow
Ponad
93%
Skuteczności
Stat_icon1
Obecność i wsparcie na każdym etapie projektu
Stat_icon2
Pomoc w rozliczeniach

Proces pozyskiwania dotacji

Step1

1. Spotkanie

Bezpłatna konsultacja w zakresie możliwości dofinansowania dla różnego typy wnioskodawców.

Step3

3. Dopasowanie projektu

Omówienie wnioskodawcy i planowanego projektu pod kątem sposobów jego dofinansowania.

Step5

5. Realizacja

Usługi doradcze na każdym etapie realizacji inwestycji od wyboru dostawcy usług, podpisywanych umów, wystawianych faktur, przelewów po odbiór inwestycji i przedstawienie dokumentacji i instytucji rozliczającej.

Step7

7. Stała obsługa po zakończonym projekcie

Przedstawienie możliwości dofinansowania kolejnych projektów, stałe informowanie Firmy o możliwych nowych dotacjach.


Step2

2. Weryfikacja pomysłu

Analiza mocnych i słabych stron pod kątem uzyskania dotacji i rozliczenia projektu

Step4

4. Przygotowanie dokumentacji

Dokumentacja musi być zgodna z wytycznymi konkursu i zaleceniami wnioskodawcy.

Step6

6. Zakończenie projektu

Asysta w trakcie kontroli instytucji przyznającej dotację.