Chcesz wiedzieć więcej?


na strone.jpgArtur Korba
Specjalista ds. dotacji
ak@cashflowgroup.pl
+48 693 953 427

Zostaw swoje dane, oddzwonimy!

Pole jest wymagane.
Pole może zawierać tylko cyfry.
regulaminem
Zaakceptowanie regulaminu jest wymagane.

Projekty B+R przedsiębiorstw - Szybka Ścieżka (Trwa Nabór Wniosków)

1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa"

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie projektów polegających na badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych w sektorze MSP. 

Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym.
Budżet danego działania wynosi 750 mln zł.
Rozpatrywanie wniosków w ramach "szybkiej ścieżki" powinno nastąpić w ok. 60 dni od końca miesiąca, w którym jest składany wniosek.

Cel Projektu

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez wdrożenie wyników prac B+R, rezultatem powinno być powstanie innowacji na poziomie krajowym.


Kto może być Beneficjentem?

O dofinansowanie moga ubiegać się MŚP, tj. małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa.


Przedmiot dofinansowania

Dofinansowanie można przeznaczyć na wydatki związane z :

 • Wynagrodzeniami
 • Podwykonawstwem
 • Zakupem aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Kosztów budynków i gruntów
 • Pozostałych kosztów operacyjnych

Ilę mogę pozyskać?

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w konkursie wynosi 2 mln zł dla sektora MŚP.

Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć:

 • 20 mln euro, dla projektów polegających głównie na badaniach przemysłowych
 • 15 mln euro, dla projektów obejmujących głównie prace rozwojowe.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.


Intensywność dofinansowania

Dla mikro i małych przedsiębiorstw maksymalnie:

 • 70% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych
 • 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych przy szerokim upowszechnieniu wyników projektu
 • 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.
 • 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych przy szerokim upowszechnieniu wyników projektu.

Dla średnich przedsiębiorstw maksymalnie:

 • 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych
 • 75% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych przy szerokim upowszechnieniu wyników projektu.
 • 35% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych
 • 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych przy szerokim upowszechnieniu wyników projektu.

 


Kiedy?

Nabór wniosków dla MŚP prowadzony będzie w terminie od dnia 1 września do 30 grudnia 2016 r.


sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
styczeń
luty
marzec

01 września - 31 grudnia

Dlaczego My?

Ponad
300
Zadowolonych Klientow
Ponad
93%
Skuteczności
Stat_icon1
Obecność i wsparcie na każdym etapie projektu
Stat_icon2
Pomoc w rozliczeniach

Proces pozyskiwania dotacji

Step1

1. Spotkanie

Omówienie wnioskodawcy i planowanego projektu pod kątem sposobów jego dofinansowania.

Step3

3. Dopasowanie projektu

Omówienie wnioskodawcy i planowanego projektu pod kątem sposobów jego dofinansowania.

Step5

5. Realizacja

Usługi doradcze na każdym etapie realizacji inwestycji od wyboru dostawcy usług, podpisywanych umów, wystawianych faktur, przelewów po odbiór inwestycji i przedstawienie dokumentacji i instytucji rozliczającej.

Step7

7. Stała obsługa po zakończonym projekcie

Przedstawienie możliwości dofinansowania kolejnych projektów, stałe informowanie Firmy o możliwych nowych dotacjach.


Step2

2. Weryfikacja pomysłu

Analiza mocnych i słabych stron pod kątem uzyskania dotacji i rozliczenia projektu

Step4

4. Przygotowanie dokumentacji

Dokumentacja musi być zgodna z wytycznymi konkursu i zaleceniami wnioskodawcy.

Step6

6. Zakończenie projektu

Asysta w trakcie kontroli instytucji przyznającej dotację.