Chcesz wiedzieć więcej?

Na_strone

Artur Korba

Specjalista ds. dotacji

tel. 693 953 427

ak@cashflowgroup.pl

Zadzwoń lub zostaw swoje dane, oddzwonimy!

Pole jest wymagane.
Pole jest wymagane.
Pole może zawierać tylko cyfry.
Pole jest wymagane.
regulaminem
Zaakceptowanie regulaminu jest wymagane.

Działanie 4.2 Eko-przedsiębiorstwa, RPO WM

Program dofinansowań dotyczyć ma przedsiębiorców z sektora MŚP. Głównym celem tego realizowanego, w ramach regionalnej polityki energetycznej, konkursu jest zwiększona efektywność energetyczna: zmniejszenie zapotrzebowania na energię i ciepło, jak również ograniczenie zużycia wody oraz zwiększenie wykorzystania ciepła odpadowego. 

Pula środków przeznaczonych na to wsparcie to 82 283 300,00 PLN.

Cel projektu

Celem działania jest umożliwienie zmniejszenia zapotrzebowania na energię i ciepło, jak również ograniczenie zużycia wody, czy zwiększenie wykorzystania ciepła odpadowego.

W wyniku realizacji działania nastąpi podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez zmiany w procesach technologiczno – produkcyjnych, kompleksowe modernizacje energochłonnych obiektów, będących zapleczem działalności przedsiębiorstw (np. budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjno – usługowe) oraz zwiększone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.


Kto może być beneficjentem?

Główną grupę docelową interwencji stanowią mikro, mali i średni przedsiębiorcy inwestujący w zakresie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oraz wykorzystania w nim OZE.


Przedmiot dofinansowania

W ramach programu będzie można uzyskać  dotacje na głęboką modernizację energetyczną budynków, inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii z z OZE, czy kompleksowych projektów obejmujących: modernizację energetyczną budynków i inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (OZE), czy w końcu rozwój budownictwa energooszczędnego i pasywnego.

Zatem można uzyskać dofinansowanie na:

  • ocieplenie budynku, wymianę okień, czy drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,
  • przebudowę systemów grzewczych, systemów wentylacji i klimatyzacji oraz innych systemów chłodzących,
  • inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
  • budowę lub przebudowę wewnętrznych istalacji odbiorczych ciepła lub likwidacja wew. źródeł ciepła,
  • istalacja mikrokogeneracji lub trikogeneracji (na potrzeby własne),
  • budownictwo pasywne (utrzymywany bez oddzielnego aktywnego systemu ogrzewania, czy klimatyzacji).

Ile mogę pozyskać?

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych, obowiązujących na dzień udzielania wsparcia. W celu uzyskania dokładnych informacji skontatkuj się z nami.


Kiedy?

Przewidywany termin naboru: Maj 2018 r.


Dlaczego my?

Ponad
350
Przygotowanych wniosków o dofinansowanie
93%
Ponad 93% skuteczności
Stat_icon2
Pomoc przy rozliczeniach
Stat_icon1
Obecność i wsparcie na każdym etapie projektu

Proces pozyskiwanie dotacji

Step1

1. Spotkanie

Bezpłatna konsultacja w zakresie możliwości dofinansowania dla różnego typy wnioskodawców.

Step3

3. Dopasowanie projektu

Omówienie wnioskodawcy i planowanego projektu pod kątem sposobów jego dofinansowania.

Step5

5. Realizacja

Usługi doradcze na każdym etapie realizacji inwestycji od wyboru dostawcy usług, podpisywanych umów, wystawianych faktur, przelewów po odbiór inwestycji i przedstawienie dokumentacji i instytucji rozliczającej.

7. Stała obsługa po zakończonym projekcie

Przedstawienie możliwości dofinansowania kolejnych projektów, stałe informowanie Firmy o możliwych nowych dotacjach.


Step2

2.Weryfikacja pomysłu

Analiza mocnych i słabych stron pod kątem uzyskania dotacji i rozliczenia projektu.

Step4

4. Przygotowanie dokumentacji

Omówienie wnioskodawcy i planowanego projektu pod kątem sposobów jego dofinansowania.

Step6

6. Zakończenie projektu

Asysta w trakcie kontroli instytucji przyznającej dotację.