Chcesz wiedzieć więcej?


na strone.jpgArtur Korba
Specjalista ds. dotacji
ak@cashflowgroup.pl
+48 693 953 427

Zostaw swoje dane, oddzwonimy.

Pole jest wymagane.
Pole jest wymagane.
Pole może zawierać tylko cyfry.
regulaminem
Zaakceptowanie regulaminu jest wymagane.

3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Wsparcie objęte zostaną projekty z zakresu Technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności gospodarczej. Dofinansowane będą inwestycje, w wyniku których przedsiębiorstwa z kategorii MŚP będą mogły prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie, świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne.

Cel Projektu

Działanie 3.3 ma na celu wsparcie przedsięwzięć przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach biznesowych MŚP


Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

  1. Mikroprzedsiębiorstwa,
  2. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Współfinansowane będą inwestycje mające na celu wprowadzić, rozbudować lub zmodernizować model gospodarki elektronicznej. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawcy będą mogli prowadzić zarządcze, operacyjne oraz pomocnicze procesy biznesowe w oparciu o najnowsze rozwiązania informacyjno-komunikacyjne, dzięki czemu nastąpi automatyzacja oraz optymalizacja m.in. zawierania kontraktów, przesyłania dokumentów, pozyskiwania nowych kontaktów, planowania, zarządzania informacją, zasobami, finansami oraz sprzedaży.

Inwestycje wspierane w ramach działania muszą prowadzić do zastosowania rozwiązań TIK wpisujących się z poniższe modele:
- B2B Business to Business,
- B2C Business to Consumer,
- B2E Business to Employee,
- C2C Consumer to Consumer.


Intensywność wsparcia

45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw

35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw

Minimalna kwota dofinansowania projektu:                        50 000,00 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:                    500 000,00 PLN


Termin składania wniosków o dofinansowanie

od dnia 29 sierpnia 2016 r. (od godziny 8:00)

do dnia 6 grudnia 2016 r. (do godz. 12:00).