Chcesz wiedzieć więcej?


na strone.jpgArtur Korba
Specjalista ds. dotacji
ak@cashflowgroup.pl
+48 693 953 427

Zostaw swoje dane, oddzwonimy.

Pole jest wymagane.
Pole może zawierać tylko cyfry.
regulaminem
Zaakceptowanie regulaminu jest wymagane.

PO IR Działanie 3.2.1 Badania na rynek - nabór wniosków

Działanie wspiera projekty mające na celu wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS. Głównym celem poddziałania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności MSP poprzez zapewnienie środków na realizację wdrożeń projektów badawczych.

Dofinansowaniem zostaną objęte projekty inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo.

Cel projektu

Celem szczegółowym jest zwiększona aktywność przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej.


Kto może ubiegać się o wsparcie?

Dotacja przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.


Ile mogę pozyskać

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu 10 mln zł - 50 mln zł
Maksymalna wartość dofinansowania - 20 mln zł
z czego: 

- maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na eksperymentalne prace rozwojowe - 1 mln zł

Część badawcza dofinansowanie:
max – 450 tys. zł

- maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na doradztwo - 1 mln zł
Część doradcza dofinansowanie:
max – 500 tys. zł


Intensywność dofinansowania

na część badawczą - max 45% kosztów kwalifikowanych
na część doradczą - max 50% kosztów kwalifikowanych 
na część inwestycyjną - zgodnie z mapą pomocy regionalnej 


Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniem objęte będą tylko wydatki niezbędne do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez przedsiębiorcę samodzielnie lub na jego zlecenie, wskazujących na możliwość ich opłacalnego wykorzystania w działalności gospodarczej przedsiębiorcy. 

Pod uwagę będą brane tylko projekty o innowacyjności produktowej minimum na skalę kraju.


Do Kiedy?

Ogłoszenie konkursu 8 lutego 2017 r.

Nabów wniosków: 13 marca 2017 r. - 27.04.2017 r.


Nabór wniosków

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec

13 marca - 27 kwietnia

Dlaczego My?

ponad
300
zadowolonych klientów
93%
Ponad 93% skuteczności
Stat_icon1
Obecność i wsparcie na każdym etapie projektu
Stat_icon2
Pomoc przy rozliczeniach

Proces pozyskiwania dotacji

Step1

1. Spotkanie

Omówienie wnioskodawcy i planowanego projektu pod kątem sposobów jego dofinansowania.

Step3

3. Dopasowanie projektu

Omówienie wnioskodawcy i planowanego projektu pod kątem sposobów jego dofinansowania.

Step5

5. Realizacja

Usługi doradcze na każdym etapie realizacji inwestycji od wyboru dostawcy usług, podpisywanych umów, wystawianych faktur, przelewów po odbiór inwestycji i przedstawienie dokumentacji i instytucji rozliczającej.

Step7

7. Stała obsługa po zakończonym projekcie

Przedstawienie możliwości dofinansowania kolejnych projektów, stałe informowanie Firmy o możliwych nowych dotacjach.


Step2

2. Weryfikacja pomysłu

Analiza mocnych i słabych stron pod kątem uzyskania dotacji i rozliczenia projektu.

Step4

4. Przygotowanie dokumentacji

Dokumentacja musi być zgodna z wytycznymi konkursu i zaleceniami wnioskodawcy.

Step6

6. Zakończenie projektu

Asysta w trakcie kontroli instytucji przyznającej dotację.