Chcesz wiedzieć więcej?

Artur Korba


na strone.jpg

Specjalista ds. dotacji
tel. 693 953 427
ak@cashflowgroup.pl

Zadzwoń lub zostaw swoje dane, oddzwonimy!

Pole jest wymagane.
Pole może zawierać tylko cyfry.
regulaminem
Zaakceptowanie regulaminu jest wymagane.

Działanie 3.2.1 PO IR Badania na rynek - Trwa Nabór!!!

Największy Program umożliwiający dofinansowanie projektów inwestycyjnych polegających na budowie zakładów produkcyjnych oraz ich wyposażeniu.

Badania na rynek to dofinansowanie ściśle związane z wdrożeniem wyników prac B+R prowadzonych przez przedsiębiorstwo lub zleconych przez Wnioskodawcę.

Program dedykowany jest dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie RP.

Pula środków przeznaczona na wsparcie to aż 1 150 000 000 PLN.

Cel projektu

W Poddziałaniu 3.2.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.


Kto może być Beneficjentem?

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z sektora MMŚP.


Na co można pozyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie można pozyskać m.in. na:

  • zakup środków trwałych,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
  • zakup gruntu,
  • budowę lub rozbudowę nieruchomości.

Poziom dofinansowania

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 5 000 000 PLN,

Maksymalna wartość dotacji to 20 000 000 PLN,

Maksymalna wartość dofinasnowania wynosi nawet do 70%.


Termin naboru wniosków

Nabór wniosków będzie prawodzony w etapach:

od 20 marca do 9 maja 2018 r

od 10 maja do 30 czerwca 2018 r

od 1 lipca do 31 sierpnia 2018

od 1 września do 31 października 2018 r

od 1 listopadado 5 grudnia 2018 r.

 


kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
styczeń

16 kwietnia - 05 grudnia

Dlaczego My?

Ponad
350
Przygotowanych wniosków o dofinansowanie
Ponad
93%
Skuteczności
Stat_icon1
Obecność i wsparcie na każdym etapie projektu
Stat_icon2
Pomoc w rozliczeniach

Proces Pozyskiwania Dotacji

Step1

1. Spotkanie

Omówienie wnioskodawcy i planowanego projektu pod kątem sposobów jego dofinansowania.

Step3

3. Dopasowanie projektu

Omówienie wnioskodawcy i planowanego projektu pod kątem sposobów jego dofinansowania.

Step5

5. Realizacja

Usługi doradcze na każdym etapie realizacji inwestycji od wyboru dostawcy usług, podpisywanych umów, wystawianych faktur, przelewów po odbiór inwestycji i przedstawienie dokumentacji i instytucji rozliczającej.

Step7

7. Stała obsługa po zakończonym projekcie

Przedstawienie możliwości dofinansowania kolejnych projektów, stałe informowanie Firmy o możliwych nowych dotacjach.


Step2

2. Weryfikacja Pomysłu

Analiza mocnych i słabych stron pod kątem uzyskania dotacji i rozliczenia projektu

Step4

4. Przygotowanie dokumentacji

Dokumentacja musi być zgodna z wytycznymi konkursu i zaleceniami wnioskodawcy.

Step6

6. Zakończenie projektu

Asysta w trakcie kontroli instytucji przyznającej dotację.