Na_strone

Artur Korba

Specjalista ds. dotacji

tel. 693 953 427

ak@cashflowgroup.pl

Zadzwoń lub zostaw swoje dane, oddzwonimy!

Pole może zawierać tylko cyfry.
regulaminem
Zaakceptowanie regulaminu jest wymagane.

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R PO IR

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe i przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów dla niniejszej rundy aplikacyjnej wynosi 460  000 000,00 złotych, w tym 45 000 000,00 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 415 000 000,00 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

 

Cel projektu

Cele konkursy zostały określone jako wsparcie w tworzeniu i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Oznaczać to będzie inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, które służyć będą prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. W ramach konkursu pomoc może zostać przeznaczona na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe w rozumieniu Rozporządzenia CBR.


Kto może być beneficjentem?

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom , których celem jest tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.


Przedmiot dofinansowania

Dofinansowanie przeznaczone jest na:

1) nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego)

2) nabycia albo wytworzenia środków trwałych wraz z kosztem instalacji i uruchomienia;

 3) nabycia robót i materiałów budowlanych;

 4) nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,

5) spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w czasie realizacja projektu

6)  nabycie odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu. 

7) zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.


Ile mogę pozyskać?

Wsparcie przyznawane jest na wydatki kwalifikowane określone w podziale na rodzaje pomocy:

  • pomoc regionalną (70%),
  • pomoc na prace rozwojowe (do 45%),
  • pomoc de minimis (o 45%).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 000 000 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 50 000 000 EUR.


Kiedy?

Termin rozpoczęcia naboru wniosków: 20 listopada 2017 r.

Termin zakończenia naboru wniosków: 19 stycznia 2018 r.


październik
listopad
grudzień
styczeń
luty

20 listopada - 19 stycznia

Dlaczego my?

Ponad
350
Przygotowanych wniosków o dofinansowanie
93%
Ponad 93% skuteczności
Stat_icon1
Pomoc w rozliczeniach
Stat_icon2
Obecność i wsparcie na każdym etapie projektu