Chcesz wiedzieć więcej?

Artur Korba

Specjalista ds. dotacji

na strone.jpg

tel. 693 953 427

ak@cashflowgroup.pl

Pole jest wymagane.
Pole może zawierać tylko cyfry.
regulaminem
Zaakceptowanie regulaminu jest wymagane.

1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.

2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

 Działanie 1.2 realizowane będzie poprzez wsparcie przedsięwzięć przyczyniających się do podnoszenia innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w prace B+R, jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej wykorzystywanej dla działalności badawczo-rozwojowej.

Budżet naboru - 150 000 000 PLN

Kto może się ubiegać o wsparcie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  1. Mikroprzedsiębiorstwa,
  2. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Na co można pozyskać środki?

1. Wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębior-stwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo- rozwojowych.

2. Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej.

3. Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej (w tym zakup wyników prac B+R).


Ile mogę pozyskać?

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla 1 typu projektu - 10 000 000 PLN 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla 2 typu projektu - 5 000 000  PLN 


Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania badań przemysłowych wynosi 80%

Maksymalny poziom dofinansowania prac rozwojowych wynosi 60%


Termin składania wniosków

 

październik
listopad
grudzień
styczeń

01 grudnia - 31 stycznia

Proces pozyskiwania dotacji

Step1

1. Spotkanie

Omówienie wnioskodawcy i planowanego projektu pod kątem sposobów jego dofinansowania.

Step3

3. Dopasowanie projektu

Omówienie wnioskodawcy i planowanego projektu pod kątem sposobów jego dofinansowania.

Step5

5. Realizacja

Usługi doradcze na każdym etapie realizacji inwestycji od wyboru dostawcy usług, podpisywanych umów, wystawianych faktur, przelewów po odbiór inwestycji i przedstawienie dokumentacji i instytucji rozliczającej.

Step7

7. Stała obsługa po zakończonym projekcie

Przedstawienie możliwości dofinansowania kolejnych projektów, stałe informowanie Firmy o możliwych nowych dotacjach.


Step2

2. Weryfikacja pomysłu

Analiza mocnych i słabych stron pod kątem uzyskania dotacji i rozliczenia projektu.

Step4

4. Przygotowaonie dokumentacji

Dokumentacja musi być zgodna z wytycznymi konkursu i zaleceniami wnioskodawcy.

Step6

6. Zakończenie projektu

Asysta w trakcie kontroli instytucji przyznającej dotację.