Chcesz wiedzieć więcej?

Na_strone

Artur Korba

Specjalista ds. dotacji

ak@cashflowgroup.pl
+48 693 953 427

Zadzwón lub zostaw swoje dane, oddzwonimy!

Pole może zawierać tylko cyfry.
regulaminem
Zaakceptowanie regulaminu jest wymagane.

Działanie 1.2 INNOSTAL (B+R)

Program sektorowy INNOSTAL mający na celu zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego przemysłu stalowego (w perspektywie do 2026 roku) przeznaczony będzie na finansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu stalowego. 

Obszary tematyczne, na których skupiać się będą działania programu będą dotyczyć działań B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), np:

 • innowacji w zakresie produkcji wyrobów stalowych i technologii ich wytwarzania,
 • optymalizacji zużycia energii,
 • odzysku i recyklinu surowców z odpadów metalurgcznych i złomu.

Kwota przeznaczona na dofinansowania projektów wynosić będzi 95 mln zł. 

 

Cel projektu

Celem programu są:

 1. Pobudzenie aktywności badawczej sektora stalowego
 2. Zwiększenie liczby innowacji sektora stalowego
 3. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania sektora stalowego na środowisko

Kto może być beneficjentem?

Beneficjentami programu mogą być przedsiębiorcy i konsorcja składające się z przedsiębiorców.


Przedmiot dofinansowania

Celem programu jest dofinansowanie projektów, które będą dotyczyć:

 • nowych i ulepszonych wyrobów stalowych oraz technologii ich wytwarzania, 
 • nowych i ulepszonych materiałów wsadowych i stopów do produkcji hutniczej, odzysku i recyklingu surowców z odpadów metalurgicznych i złomu, 
 • optymalizacji zużycia energii, materiałów wsadowych, mediów oraz narzędzi i osprzętu hutniczego, 
 • innowacyjnych systemów i technologii zmniejszających szkodliwe emisje do środowiska, 
 • innowacyjnych rozwiązań unowocześniających i wspomagających hutnicze procesy technologiczne.

Ile mogę pozyskać?

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 2 mln PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 30 mln PLN.


Intensywność dofinansowania

Poziom dofinansowania w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:

1. dla mikro- i małego przedsiębiorcy

 • do 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych,
 • oraz do 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

2. dla średniego przedsiębiorcy:

 • do 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych,
 •  do 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

3. dla przedsiębiorcy innego niż MŚP:

 • do 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych,
 • do 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

4) na realizację prac przedwdrożeniowych: de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych;
5) na realizację prac przedwdrożeniowych: usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych.


Kiedy?

 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 9 października 2017 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 8 grudnia 2017 r.

wrzesień
październik
listopad
grudzień
styczeń

09 października - 08 grudnia

Dlaczego my?

Ponad
350
Zadowolonych klientów
Ponad 93%
Skuteczności
Stat_icon1
Obecność i wsparcie na każdym etapie projektu
Stat_icon2
Pomoc w rozliczeniach