na strone.jpgArtur Korba
ak@cashflowgroup.pl
+48 693 953 427

Pole jest wymagane.
Pole jest wymagane.
Pole może zawierać tylko cyfry.
regulaminem
Zaakceptowanie regulaminu jest wymagane.

RPO Śląskie - 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach - TRWA NABÓR

Dofinansowanie projektów polegających opracowaniu nowych produktów i usług lub utworzeniu centrum badawczo-rozwojowego.

Budżet konkursu - 293 022 210,21 PLN

Dofinansowanie projektów B+R związanych z przeprowadzeniem badań przemysłowych oraz prac rozwojowych a także dofinansowanie infrastruktury B+R przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla infrastruktury B+R - 10 000 000,00 PLN,
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla prowadzenia prac B+R - 5 000 000,00 PLN

 

 

Założenia konkursu

Działanie realizowane będzie poprzez wsparcie przedsięwzięć przyczyniających się do podnoszenia innowacyjności regionu przez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w prace B+R jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej wykorzystywanej dla działalności badawczo-rozwojowej. W ramach działania finansowane będą wyłącznie przedsięwzięcia, które przyczynią się do realizacji założeń RIS. Ponadto projekty muszą być realizowane na terenie Województwa Śląskiego


Kto może składać wnioski?

Micro, Małe, Średnie i Duże przedsiębiorstwa.


Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie można przeznaczyć na dwa typy projektów:

 1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej, a w tym wydatki związane na:
  - zakupem aparatury badawczej,
  - zakupem wartości niematerialnych i prawnych,

 2. Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, a w tym wydatki związane na:
  - Wynagrodzenia,
  - Podwykonawstwo,
  - Koszty budynków i gruntów,
  - Zakup aparatury badawczej,
  - Zakup wartości niematerialnych i prawnych.

 


Poziom dofinansowania

Poziom dofinansowania dla projektów polegających na prowadzeniu prac badawczo rozwojowych:
Maksymalny poziom dofinansowania badań przemysłowych wynosi 80%
Maksymalny poziom dofinansowania prac rozwojowych wynosi 60%

Poziom dofinansowania dla projektów polegających na zakupie infrastruktury B+R:
Micro, małe przedsiębiorstwa 45%
Średnie przedsiębiorstwa 35%
Duże przedsiębiorstwa 25%


Termin składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w terminie:

od godz. 8:00 dnia 28.04.2017 r. do godz. 12:00 dnia 22.06.2017 r.

 


marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec

28 kwietnia - 22 czerwca

Dlaczego my?

Ponad
300
Zadowolonych klientów
100%
Skuteczności w tym konkursie
Stat_icon1
Obecność i wsparcie na każdym etapie projektu
Stat_icon2
Pomoc w rozliczeniach

Proces pozyskiwania dotacji

Step1

1. Spotkanie

Omówienie wnioskodawcy i planowanego projektu pod kątem sposobów jego dofinansowania.

Step3

3. Dopasowanie projektu

Omówienie wnioskodawcy i planowanego projektu pod kątem sposobów jego dofinansowania.

Step5

5. Realizacja

Usługi doradcze na każdym etapie realizacji inwestycji od wyboru dostawcy usług, podpisywanych umów, wystawianych faktur, przelewów po odbiór inwestycji i przedstawienie dokumentacji i instytucji rozliczającej.

Step7

7. Stała obsługa po zakończonym projekcie

Przedstawienie możliwości dofinansowania kolejnych projektów, stałe informowanie Firmy o możliwych nowych dotacjach.


Step2

2. Weryfikacja pomysłu

Analiza mocnych i słabych stron pod kątem uzyskania dotacji i rozliczenia projektu.

Step4

4. Przygotowanie dokumentacji

Dokumentacja musi być zgodna z wytycznymi konkursu i zaleceniami wnioskodawcy.

Step6

6. Zakończenie projektu

Asysta w trakcie kontroli instytucji przyznającej dotację.