Chcesz wiedzieć więcej?

Artur Korba


Specjalista ds. dotacji

+48 693 953 427

ak@cashflowgroup.pl

Zostaw swoje dane, oddzwonimy!

Pole jest wymagane.
Pole może zawierać tylko cyfry.
regulaminem
Zaakceptowanie regulaminu jest wymagane.

Działalność B+R przedsiębiorstw

Dofinansowanie dotyczy wsparcia dla MŚP, które chcą rozpocząć lub rozwinąć działalność badawczo-rozwojową. 

W schemacie 1.2 A preferencję uzyskają projekty:

 • których elementem będzie stworzenie etatów badawczych;
 • realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej;
 • realizowane w ramach partnerstw przedsiębiorstw;
 • projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi – w przypadku dużych firm;
 • nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałania zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewnia ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie aktywności MŚP w zakresie działań badawczo-rozwojowych.


Kto może być Beneficjentem?

 • przedsiębiorcy;
 • IOB, w tym organizacje pozarządowe;
 • przedsiębiorcy typu spin off;
 • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty.

Przedmiot dofinansowania

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na:

 • inwestycje przedsiębiorstw w obszarze badań naukowych i eksperymentalnych prac rozwojowych
 • zakup i wdrożenie wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej). 

Wdrożenie zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia, uzupełniających/ dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa, prac rozwojowych. Prace te będą mogły być prowadzone zarówno samodzielnie przez przedsiębiorstwa, jak i w formie zlecenia.


Ilę mogę pozyskać?

Maksymalna wysokość dofinansowania w przypadku projektów dotyczących prowadzenie prac B+R wynosi do 5 mln wartości projektu (kwota może ulec zmianie po uzgodnieniach dot. linii demarkacyjnej).


Intensywność dofinansowania

Dla mikro i małych przedsiębiorstw maksymalnie:

 • 70% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych
 • 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych przy szerokim upowszechnieniu wyników projektu
 • 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.
 • 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych przy szerokim upowszechnieniu wyników projektu.

Dla średnich przedsiębiorstw maksymalnie:

 • 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych
 • 75% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych przy szerokim upowszechnieniu wyników projektu.
 • 35% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych
 • 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych przy szerokim upowszechnieniu wyników projektu.

Dla dużych przedsiębiorstw maksymalnie:

 • 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych
 • 65% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych rozwojowych przy szerokim upowszechnieniu wyników projektu.
 • 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych
 • 40% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych przy szerokim upowszechnieniu wyników projektu.

Kiedy?

Termin rozpoczęcia składania wniosków: 29 maja 2017 - 27 lipca 2017


Nabór wniosków

czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad

01 maja - 28 sierpnia

Dlaczego My?

ponad
300
zadowolonych klientów
93%
Ponad 93% skuteczności
Stat_icon1
Obecność i wsparcie na każdym etapie projektu
Stat_icon2
Pomoc przy rozliczeniach

Proces pozyskiwania dotacji

Step1

1. Spotkanie

Omówienie wnioskodawcy i planowanego projektu pod kątem sposobów jego dofinansowania.

Step3

3. Dopasowanie projektu

Omówienie wnioskodawcy i planowanego projektu pod kątem sposobów jego dofinansowania.

Step5

5. Realizacja

Usługi doradcze na każdym etapie realizacji inwestycji od wyboru dostawcy usług, podpisywanych umów, wystawianych faktur, przelewów po odbiór inwestycji i przedstawienie dokumentacji i instytucji rozliczającej.

Step7

7. Stała obsługa po zakończonym projekcie

Przedstawienie możliwości dofinansowania kolejnych projektów, stałe informowanie Firmy o możliwych nowych dotacjach.


Step2

2. Weryfikacja pomysłu

Analiza mocnych i słabych stron pod kątem uzyskania dotacji i rozliczenia projektu.

Step4

4. Przygotowanie dokumentacji

Dokumentacja musi być zgodna z wytycznymi konkursu i zaleceniami wnioskodawcy.

Step6

6. Zakończenie projektu

Asysta w trakcie kontroli instytucji przyznającej dotację.